support@baratrav.se

Ändringslogg BaraTravBas

#[2.2.10.6] 2020-04-08

#Ändrat

 • Nyheter
  • blinkar om nyhet finns
  • visar vilken produkt det gäller
  • länk till ändringslogg direkt tillgänglig

#[2.2.6.8] 2019-07-19

#Ändrat

 • Förbättring i felhanteringen.

#[2.2.6.7] 2019-07-18

#Rättat

 •  Flik Kuponger
  • Vinst per kupong visades inte i alla lägen där det borde visas. Denna version åtgärdar detta.

#[2.2.6.6] 2019-07-15

#Rättat

 •  Flik Resultat
  • Antal rader per ekipage visades inte alltid när kryssrutan “Avd” var omarkerad. Denna version korrigerar detta problem.

#[2.2.6.5] 2019-07-14

#Ändrat

 • Förbättring i felhanteringen.

#[2.2.6.4] 2019-07-13

#Rättat

 • Flik Sortering
  • Hantering av utgångar direkt i sorteringsfliken fungerar nu som det skall. Innan visades inte samtliga utgångsmarkerade hästar korrekt i denna flik.

#[2.2.6.1] 2019-07-11

#Ändrat

 • Decimaltecken visas nu i enlighet med datorns inställningar.
 • Det decimaltecken som är angivet i datorns inställningar skall också användas vid registrering av decimaltal.

#Rättning 

 • Hämtningstiden uppdaterades inte korrekt.
 • Rader skapades inte för fliken rader trots att antalet rader var färre än maxgränsen.

#[2.2.5.7] 2019-07-08

#Rättning 

 •  Gårdagens produktionssättning förde med sig några mindre fel som orsakade störningar i programmet. Denna version åtgärdar detta.

#[2.2.5.6] 2019-07-07

#Nyhet 

 • Fliken Statistik-villkor byter namn till FLEX
  • I fliken Flex tillkommer två nyheter.
   • Hemmabana – nu kan du göra Flex-villkor baserat på hästarnas hemmabana.
   • Överför till utgång – du kan överföra de hästar som uppfyller ett Flex-villkor till ett utgångsvillkor. På så vis kan du lätt ta bort eller lägga till hästar manuellt för villkoret.

#[2.2.5.3] 2019-07-06

#Nyhet 

 • LIveBar
  • Nu med eventuellt värde.

#[2.2.5] 2019-07-06

#Nyhet 

 • Flik Resultat
  • Du kan från och med dagens tävlingar se eventuellt värde inför varje avdelning med historik, dvs finns det resultat för till exempel avdelning fem kan du fortfarande backa och se det eventuella värdet inför avdelning två. Eventuellt värde visas även i systemöversikten och vid AutoPublicering.

#[2.2.4.6] 2019-07-05

#Ändrat

 • Detaljkorrigeringar i ekipageinformationens design.

#[2.2.4.5] 2019-07-04

#Ändrat

 • Fönster för detaljerad ekipageinformation
  • Nu kan du scrolla med musen i fönstret med den detaljerade ekipageinformationen. Du når denna genom att klicka på hästens startnummer.
  • OM du håller nere SHIFT eller höger musknapp samtidigt som du scrollar så ändras avdelningen.

#[2.2.4.3] 2019-07-02

#Ändrat

 • Inställningar
  • Mindre ändringar i användargränssnitt för inställningar. Om ändringar är utförda och du stänger fönstret för inställningar utan att spara så kommer du att behöva bekräfta att du vill stänga utan att spara.

#[2.2.4] 2019-07-02

#Ändrat

 • Flik Resultat
  • Snabbare rättning
   • Kraftigt förbättrad prestanda. Rättning går mycket snabbare.
  • Snyggare rättning
   • Användargränssnittet är förbättrat. Mer enhetligt och intuitivt.
  • Manuell rättning
   • För system med stor mängd spelade rader finns nu möjlighet att trigga rättningen manuellt istället för med automatik.
  • Autopublicering
   • Länken till systemet förblir densamma oavsett om systemet byter namn eller inte
 • Flik Utdelning, Poäng och Resultat flyttad kryssruta för simulerade vinnare
  • Kryssrutan för simulering av vinnare är uppflyttad till det “flikspecifika” området just under startfliken.
 • Meny – foto
  • Möjlighet att välja mellan sessionfoto och nylänksfoto
   • Sessionsfoto – ny bild men samma länk så länge som samma instans av BT används
   • Nylänksfoto – ny länk skapas för varje foto

#[2.2.3] 2019-06-20

#Nytt

 • Flik Spelarkåren
  • Villkor mot spelarkårens spelprocent – Nu med en decimals noggrannhet vilket möjliggör olika villkor för hästar med låg spelprocent.
 • Flik Avancerat
  • Spelbudget kan nu användas även med stigande poäng
  • Spelkvot kan nu anges med tre decimaler
 • Flik Utdelning
  • Vid spel med jackpot finns snabbknapp som öppnar webbläsare med ATGs prognos gör högsta vinstgrupp
 • Flik Sortering
  • Nu går det att arbeta med utgångsvillkor direkt i flik Sortering
 • Nytt system baserat på detta
   • Nu är det standard att ett “nytt system baserat på detta” öppnas i en ny instans av BaraTrav. Kryssruta finns för val att stanna i befintlig instans.
 • Inställningar
  • AutoOmsättning JP – Möjlighet att vid jackpot låta BaraTrav aktivera simulerad omsättning med automatik. Det värde som används är beräknat utifrån historiska värden för spelform, jackpotstorlek och veckodag.
  • AutoGenereringTriggerTid . Styr hur lång många sekunder det minst behöver gå sedan senaste användaraktiviteten (musklick eller tangenttryck) innan en eventuell autogenerering påbörjas.
  • AutoGenereringTriggerTid extra. Styr hur många sekunder programmet skall addera innan autogenerering triggas när systemet har en generering som tar lång tid (mer än fem sekunder)
  • AutoPubliceringmöjliggör att programmet publicerar resultat med automatik. Programmet skapar då en fungerande webbrättning för det system där autopublicering aktiveras. Vem som helst som har länken som skapas kan då följa resultat via internet.
 • Foto
  • Nu kan du skapa en länk som visar ett foto av programmet med snabbkommando CTRL+F.

#Ändrat

 • Resultat och streckprocent – Snabbare uppdatering
  • BaraTrav server hämtar och processar resultat och spelinformationen för dagens tävlingar med ökad frekvens och hastighet
 • Inlämnat system = Låst omsättning(undantag simulerad oms)
  • Om ett system lämnas in med uppdaterad omsättning så låses inte bara systemet utan också omsättningen. Det gör att det alltid går att se vilken omsättning och spelprocent som förelåg vid inlämningstillfället.Om omsättningen är simulerad förblir den simulerad.
 • Generering
  • Generering låser klick på knappar – När en generering pågår så har det om användare klickat på t.ex. poängknappar varit så att när genereringen är klar så ändras värdet enligt klicken. Detta är nu förhindrat så att inga klick under pågående generering får någon effekt.
  • AutoGenerering – om varning för lång generering ges och användare väljer att avbryta generering kommer nu inte en ny generering att påbörjas direkt med automatik, utan nu behövs en användarändring för att en ny autogenerering skall påbörjas
  • AutoGenerering – om ett fel eller varning uppstår under genereringen så inaktiveras autogenereringen och den behöver sedan aktiveras manuellt efter att man har åtgärdat det som orsakade varningen.
  • AutoGenerering – om en generering tar lång tid (mer än fem sekunder) kommer programmet att byta till en mer avslappnad autogenerering. Programmet adderar då det antal sekunder som är angivet i inställningar.
 • Flik Rader
  • Vid spel med multirader, genom V6 eller faktor eller automult, redovisas nu i flik rader en samlad rad per unik spelrad.
   • Antag att en rad har total radmult 11 och återfinns på kupong 1 och 2 med mult 10 respektive 1. Förut redovisades dessa som två rader i flik rader. Nu återfinns de på en samlingsrad med mult 11
  • Ny kolumn bruttovinst (endast vid spel med multirader)
   • Här redovisas beräknad bruttovinst(högsta vinstgrupp) för systemets rader med bästa antal rätt
   • Om den beräknade bruttovinsten överstiger vad som finns att utdela så gulmarkeras cellen.
 • Flik Resultat
  • Kvarvarande rader per ekipage. Som standard behålls nu värdet av de kvarvarande rader som gällde för hästen vid rättning till och med hästens avdelning.Dvs,om häst med nr 5 vann i avdelning ett och det fanns 45 rader med den hästen så står talet 45 kvar även efter rättning av efterföljande avdelningar.
   • Standard för rättning i avdelningsordning eller inte går att ändra i inställningar
   • För det aktuella systemet går det att ändra direkt i flik resultat med kryssruta (Avd)
  • Multirader – unika rader – Vid spel med multirader, genom V6 eller faktor eller automult, kan man för kvarvarande rader per ekipage välja att få se endast antal unika spelrader redovisade i ekipagerutorna
   • Detta är till hjälp när man vill se hur bra täckning av systemets kvarvarande unika rader som ett visst ekipage är med på.
   • Standardinställning för om man vill se unika eller multirader redovisade i ekipagerutorna går att styra i inställningar
   • För aktuellt system finns en kryssruta (Uni) i flik resultat
  • Som standard redovisas endast kvarvarande rader med vinstchans. Vid spel till endast högsta vinstgrupp (V6) kan man vilja följa upp utfallet för de V6-rader som inte gav vinst. Då kryssar man ur kryssrutan ERV.(Endast Rader med Vinstchans)
 • Nytt system
  • Skapa endast ett system åt gången – När ett system skapas har man tidigare kunnat klicka på att skapa ett nytt system under det att det första systemet håller på att skapas upp. Så fort det första systemet laddats har då laddning av ett nytt system påbörjats. Detta är nu förhindrat.

#[2.2.2.1] – 2019-05-29

#Ändrat

 • Inställningar
  • Musöver visar förklaringstext direkt vid själva inställningen
  • Knapp för att kunna återställa till standardvärden
  • Knapp för att visa total lista över samtliga inställningar med möjlighet att kopiera hela listan. Innehåller också förklaringstexter.
  • Via meny kan inställningsfil exporteras och importeras
  • Två nya inställningar för att styra om ljud skall spelas när ett system öppnats.
 • AutoUppdatering
  • Knapp för av/på är tillagd i systeminformationen
 • Låst system
  • Vid låst system uppdateras nu aldrig spelprocent eller omsättning oavsett om systemet är spelprocentsberoende eller inte. Spelprocent och omsättning för resultatfliken uppdateras precis som förut alltid.
 • Poäng – håll uppdaterad
  • Ändrat så att den lägsta poäng en häst kan få är en poäng
 • Omsättning – ruta med extra info vid musöver
  • Ruta med förklaringstext som visas när musen hålls över omsättningen i systeminformationen är omgjord och förbättrad. Nu visas en tabell med innehållet för tydligare avläsning.
 • Ljud när system laddats klart
  • Det tar som bekant litet tid för programmet att öppna ett system. För att kunna veta när programmet är redo utan att titta på det hela tiden så ges nu möjligheten att låta programmet spela upp ett ljud när systemet är laddat och klart. Detta styrs via inställningar och det finns fem olika ljudfiler att välja mellan.

#[2.2.1.9] – 2019-05-25

#Rättat

 • Vid öppnande av låst system uppdaterades inte omsättningen. Korrigerat.

#[2.2.1.8] – 2019-05-25

#Ändrat

 • Meddelande om att system inte kan skapas
  • Tydligare meddelande som klargör att det kan bero på att ett finallopp ingår där startlistan inte är komplett
 • Ekipageinfo kompakt och i eget navigerbart fönster
  • Större textstorlek
 • Fler användardialoger och kontroller som direkt uppdaterar värdet i inställningar

#Rättat

 • Flik rader
  • Sortering på avdelning sorterar nu på hästens startnummer
 • Avdelningsinfo
  • Går att klicka även på “bilsymbolen” och “M” för monté

#[2.2.1.7] – 2019-05-24

#Ändrat

 • Inställningar
  • Fler grupperingar för att ytterligare förenkla navigeringen i inställningar. Ny grupp som hanterar meddelanden och frågor.

#Rättat

 • Systemram
  • Vid ändring av hela ramen med högerklick i var texten i kontrollfrågan felaktig.

#[2.2.1.6] – 2019-05-23

#Ändrat

 • Låsknappen Vid upplåsning av system ges nu direkt en fråga om man vill skapa kopia istället. Svarar man nej får man bekräfta att man vill öppna systemet.

# [2.2.1.5] – 2019-05-22

#Nytt

 • Ny reservmetod – Spel-%
  • Med denna metod väljs reserver på följande sätt
   • Först tas de hästar som är med på kupongen bort
   • Därefter väljs den startande häst i avdelningen som har högst spelprocent
 • Ny flik Sortering
  • Sortera ekipagen direkt i rutnätet
  • Sortera på egenskaper gällande
   • Spelsiffror
   • Häst
   • Kusk
   • Tränare
  • I fliken graf ges en bild av hur värdena för ekipagen fördelar sig
   • Du ser snabbt i vilket lopp som ett ekipage skiljer ut sig eller om det är jämnt fördelat
  • Inställningar för att styra vilka värden som kan användas
  • Lägg till häst/hästar på systemet(styr vilka alternativ som kan användas i inställningar och/eller kontrollpanelen)
   • I rutnätet med högerklick
   • I rutnätet med klick på plus/minus-knapp
   • I ranklisten med knappar
 • Startbild- Idag+ Jackpots
  • På startbilden visas nu dagens huvudspelformer samt kommande spel med jackpot
   • Huvudspelformer innebär spelformer med 6 lopp eller fler
   • Spel kan väljas direkt från denna översikt
 • Snabbstyrning för svenskt/internationellt i V3-V5 samt spelkalender

## Ändrat

 • AutoGenerering
  • För att autogenereringen skall fungera så smidigt som möjligt, särskilt gällande eventuella felmeddelanden, har metoden för autogenerering ändrats
  • I nya metoden väntar systemet någon sekund efter senaste åtgärden från användaren
  • Om en autogenerering är nödvändig efter sådan åtgärd så startas en autogenerering
  • Enter i textboxar
   • Enter-tangenten eller Retur-tangenten triggar nu uppdatering av värde i textbox vid autogenerering.
 • SystemInfo – Omsättning
  • Verklig omsättning – vanlig bakgrund
  • Låst omsättning – ljusgrå bakcgrund
  • Simulerad omsättning – ljusgul bakgrund
 • Flik Utdelning
  • Tydligare färgsättning för simulerad vinnare
   • Ljusblå bakgrund för verklig eller låst omsättning
   • Ljusgul bakgrund vid simulerad omsättning
  • Simulera omsättning
   • När du fyller i värden för simulerad omsättning/högsta vinstgrupp aktiveras radioknappen för simulerad utdelning i systeminfo automatiskt
 • Flik Resultat
  • Simulerade vinnare
   • Värden för rad beräknas på samma omsättning som flik utdelning fram till dess att
    • Ett resultat finns hämtat
     • ELLER
    • Systemet är låst
    • Då beräknas värden i flik resultat på verklig omsättning
  • Visa alla triggar beräkning av radvärde samt synkning av simulerade vinnare
  • Initiera simulerade vinnare triggar beräkning av radvärde samt synkning av simulerade vinnare
  • Simulerad vinnare triggar beräkning av radvärde även utan genererat system
 • Flik Poäng
  • Nya initieringsmetoder som baseras på sorteringsvärden
  • Vid initering med Spelprocent finns nu möjligheten att hålla spelprocenten uppdaterad med automatik (vid hämtning av ny data)
  • Möjlighet att styra vilka initieringsmetoder som visas (Inställningar)
 • Flik Avancerat
  • Ny metod för avancerade poäng – Spelprocent
   • Spelprocent tillsammans med Spelbudget och AutoMult gör att programmet lägger på radfaktor tills spelbudgeten är uppnådd. Ordningen som radfaktor fördelas på är att den rad som har lägst bruttovinst (utdelning * radfaktor * eventuell V6) får nästa ökning.
  • Ny funktion BruttoVinst
   • Med denna funktion kan du med automatik sätta radfaktor på de rader som har lägst utdelning upp till angivet belopp
 • Helt ny design för inställningar
  • Inställningarna är nu indelade i grupper som öppnas/stängs med knappar
   • Användargränssnitt
   • Standardvärden för system
   • Funktionalitet allmänt
   • Funktionalitet per flik
  • Det går att styra vilka flikar som visas
  • Inställningarna är kopplade till varandra så att om t.ex. AutoSpara är avstängt så visas inte detaljerade alternativ för AutoSpara
  • Det går att ange en mapp till vilken spelfiler kopieras och aldrig rensas
  • AutoArkivering – styr om programmet skall arkivera system och hur länge systemen i så fall skall sparas i arkivet
  • Textstorlek för hästnamn och kusknamn
  • Diverse nya inställningar som beskrivs i manualen
 • Flik statistik – förbättrad och utökad
  • Två flikar
   • Häst
   • Kusk + Tränare
   • Flik kan bytas med CTRL + piltangent vänster/höger
  • Inställningar för respektive flik
   • Styr vilka värden som visas i tabellen
  • Kryssruta för att markera häst på systemet
  • Möjlighet att arbeta med utgångar direkt i tabellen
  • Möjlighet att visa alla avdelningar samtidigt i en total lista
  • Tydliga sorteringspilar för varje kolumn
  • Drag & Drop och sortering Rank medför att hästen flyttas i tabellen
  • Piltangenter kan användas för att navigera
   • Rad upp/ned
   • Avdelning vänster/höger
 • Korrigeringar för Chrome Remote Desktop
  • Felhantering för att klippbordet inte fungerar
  • Vid uppladdning av systemöversikt till server öppnas webbläsare med aktuell länk

# [2.1.2.5-9] – 2019-03-19 – 2019-05-14

#Rättat

 • Diverse småfixar där den viktigaste är
  • Korrigerad beräkning vid simulerad utdelning.

# [2.1.2.4] – 2019-03-16

#Rättat

 • Simulerad omsättning utdelningsvillkor lägsta vinstgrupp
  • Utdelningsvillkor mot lägsta vinstgrupp fungerade inte vid simulerad omsättning. Åtgärdat.

# [2.1.2.3] – 2019-03-15

#Rättat

 • ABC-värden initiering
  • Initiering av ABC-värden via knapp fungerade inte. Åtgärdat.

# [2.1.2.2] – 2019-03-14 21:44

#Ändrat

 • Varningstext vid massändring av ram korrigerad

# [2.1.2.1] – 2019-03-14

#Nytt

 • Hjälpknapp
  • Klick => visar hjälp för aktuell flik i webbläsare
  • Högerklick => visar komplett manual i webbläsare

# [2.1.1.2] – 2019-03-13 21:30

#Rättat

 • Poäng-poängprodukt
  • Min-villkor när antal lopp = alla lopp ledde till att inga rader genererades – Åtgärdat

# [2.1] – 2019-03-13

## Nytt

 • Bredd och höjd
  • Möjlighet att reglera bredd och höjd på rutnätet
 • SystemMeny-Knapp
  • Knapp för snabbare åtkomst till menyn för aktuellt system med snabbåtgärd enligt inställningar
 • Nytt system baserat på aktuellt system
  • Ta med ranking och markerade hästar till nytt system
 • LiveBar-rankändring
  • Nu kan du utföra rankändringar direkt i LiveBar
 • Synkning av simulerade vinnare mellan flikarna Utdelning, Poäng, Avancerat och Resultat
  • De simulerade vinnarna i dessa flikar kan synkroniseras
 • ABC-kopiera villkor
  • Kopiera villkor mellan flikar
 • Poäng- reducering med poängprodukt och mera
  • Reducering med poängprodukt
  • Simulering av vinnare
  • Initiera poäng via startnummer
  • Initiera poäng fallande eller stigande med valbar startpoäng
  • Initiera poäng via omgångsrank för spelprocent eller vinnarodds
  • Möjlighet att initiera enskild avdelning
  • Möjlighet att välja värdetyp för “antal lopp av” för poängsumma och poängprodukt
   • Någon
   • Lägsta
   • Högsta
  • Visa poängsumma per avdelning i avdelningsinfo
 • Avancerat- visa poängsumma
  • Visa poängsumma per avdelning i avdelningsinfo
 • Utdelning- samtliga vinstgrupper, samt villkor för V6
  • Beräknade värden för samtliga vinstgrupper vid simulering
  • Reducering även med villkor mot lägsta vinstgrupp
  • Villkor för spel endast i högsta vinstgrupp
 • Rader
  • Möjlighet att simulera vinnare utifrån vald rad i tabellen
 • Resultat-samtliga vinstgrupper vid simulering
  • Beräknat  fullständigt systemresultat vid simulering

## Ändrat

 • Ny styrning för simulering av vinnare i flikarna Utdelning, Poäng, Avancerat och Resultat
  • En kryssruta bredvid knappen för kontrollpanelen

# [2.0.1.3] – 2019-01-31

## Ändrat

 • Några användarkontroller var inte låsta när systemet var låst – åtgärdat.

# [2.0.1.2] – 2019-01-28 Version 2.0

## Nytt

 • Starkare
  • Sex Poängflikar med separata poäng (möjlighet att dela/kopiera poäng mellan flikar)
  • Sex ABC-flikar med separata värden (möjlighet att dela/kopiera värden mellan flikar)
  • Sex flikar för dynamiska villkor mot Spelarkårens ranking och/eller spelprocent
  • Sex flikar med Statistik-villkor för kusk, tränare, startspår, spelarkåren och diverse
 • Snabbare
  • Snabbare bearbetning av avancerad reducering
 • Mer flexibel
  • Total kontroll över felacceptans
   • Ange felacceptans på systemnivå
   • Ange felacceptans på huvudvillkorsnivå, t.ex. för utgångsflikar
    • Auto-Eller kan anges för huvudvillkor. Då tillser BaraTrav att felacceptansen har ett sådant värde att det blir ett praktiskt ”ELLER” mellan subvillkoren
  • För subvillkor kan du ange om villkoret skall vara
   • Normalt – räknas med i felacceptans
   • Nödvändigt – nödvändigt att uppfyllas även trots felacceptans
   • Tillräckligt – rad som uppfyller sådant villkor behöver ej uppfylla andra
   • Villkor för utdelning och spelkvot behöver alltid uppfyllas
 • Bättre kontroll
  • Kontrollpanelen ger dig överblick över aktiva villkor
   • I kontrollpanelen kan du passivisera/aktivera villkor för att snabbt och enkelt se vilken effekt en viss sammansättning av villkor ger
   • Kontrollpanelen kan flyttas runt till valfri position i programfönstret
  • Vid användande av avancerad reducering kan man i flik utdelning simulera en rad och se dess A-värde och spelkvot. A-värdet är ett mått på radens poängprodukt, vilken ligger till grund för urvalet vid den avancerade reduceringen.
  • Indikatorer för låg internprocent och låg spelkvot
  • Förbättrad systemöversikt

# [1.3.8.1] – 2019-01-18

## Ändrat

 • Ändringar på server-sidan och i programmet för att åtgärda ett datafel som har förekommit sporadiskt.
 • Nytt digitalt certifikat för programmet.

# [1.3.7.1] – 2019-01-14

## Ändrat

 • Förbättrad felhantering

# [1.3.6.1] – 2019-01-01

## Ändrat

 • En detaljändring i data från ATG gjorde att V86 visades som ett tillgängligt spel per respektive bana som anordnar V86 – Denna korrigering tillser att det visas som ett enda spel med två arrangerande banor

# [1.3.5.1] – 2018-12-13

## Ändrat

 • Visa endast fem senaste resultatraderna – Ibland får vi fler än de fem senaste resultatraderna från ATG. Denna fix ser till att endast de fem senaste raderna visas i programmet.

# [1.3.4.1] – 2018-11-27

## Ändrat

 • Koppla dator till prenumeration – Du behöver inte längre frikoppla den aktiva datorn innan du kan koppla en annan till din prenumeration. Nu räcker det med att från den “nya” datorn gå in i inställningar och koppla genom att klicka på knappen “Ändra prenumerationskod / Koppla dator till prenumeration”.

# [1.3.3.2] – 2018-11-19

## Ändrat

 • Inlämning – Rättning. Vid angivande av enbart en fast reserv genererades en felaktig inlämningsfil. Åtgärdat.

# [1.3.3.1] – 2018-10-31

## Ändrat

 • Översikt Villkor ABC – Rättning. ABC-bokstav visades inte i översikten. Åtgärdat.

# [1.3.2.1] – 2018-10-30

## Ändrat

 • Flik ResultatSpelprocenten i resultatfliken uppdaterades inte alltid. Åtgärdat
 • Flik Resultat – Verklig omsättning visades inte alltid när omsättningen är låst. Åtgärdat.
 • Huvudprogrammet tar fokus fast det egentligen ligger i bakgrunden. Du kan t.ex ha webbläsaren överst när BaraTrav plötsligt placerar sig överst. Detta är nu åtgärdat.
 • Flik Statistik – Designändring på avdelningsrutorna
 • Dra- och släpp vid inlämning – Vid dra-och släpp vid inlämning gav programmet felaktig feedback som om dra- och släpp av häst utfördes. Åtgärdat.

# [1.3.1.2] – 2018-10-25

## Nytt

 • Meny – länk till den kompletta manualen inlagd
 • Inmatning – Om markören befinner sig i ett inmatningsfält och användaren är inaktiv i över 20 sekunder förflyttas fokus till utanför fältet. Detta för att undvika oavsiktliga inmatningar i fält.

# [1.3.1.1] – 2018-10-25

## Nytt

 • Flik Poäng . Version 1.3 ger möjlighet att….
  • använda upp till sex poängflikar
  • ange om en eller flera poängflikar skall vara nödvändiga villkor inom huvudvillkoret poäng (analogt med ABC)
  • använda upp till sex villkor för poängsumma per flik
  • använda upp till sex stycken villkor för poängintervall per flik
  • för poängsumma ange hur många av de aktiva avdelningarna som skall räknas vid beräkning av summan
  • ange poäng för ekipage genom att ange ett odds
  • initiera ekipagepoäng utifrån vinnarodds från ATG
 • Nytt system i ny instans med högerklick
  • Nu går det att skapa ett nytt system i en ny instans av BaraTrav genom att högerklicka på spelet istället för att vänsterklicka som är normalfallet.
 • Manual – Nu finns även en komplett manual med innehållsförteckning tillgänglig på supportsidan

## Ändrat

 • Flik Poäng – Högerklick + numerisk tangent ger hästen och hästar till höger tangentvärdet som poäng
 • Flik ABC – Högerklick + bokstavstangent ger hästen och hästar till höger tangentvärdet som ABC-värde
 • Systemöversikt
  • Tydligare och harmoniserad design för villkorsöversikten
   • Min – Max för villkorsgränser
   • Avd
   • Från och Till för intervallgränser
   • Flik
   • Tecknet * efter fliknumret indikerar att fliken är ett nödvändigt villkor
 • Design
  • Ändrad och harmoniserad design för knappar som används för att initiera/stänga villkor
  • Ändrad och harmoniserad design för knappar som används för att visa nya villkor
  • Knappar för ändring av villkorsgränser med mera döljs när systemet är låst.
 • Inställningar
  • Hantera systemram
   • Ny inställning – lägg till ta bort med mellanslag
    • I BaraTrav går det att lägga till eller ta bort ekipage från systemet genom att klicka samtidigt som man håller ned mellanslagstangenten. För att förhindra oavsiktliga justeringar behöver nu denna funktionalitet aktiveras i inställningar.
 • Generering
  • Ändrat så att generering som resulterar i för många system genomförs fullt ut. Varning ges men rader och kuponger genereras för att ge information till användare
 • Inlämning
  • Varning ges om spelfilen som skapas innehåller för många system för att lämna in hos ATG
 • Meny
  • Återgång till att öppna menyn med ALT + M istället för bara ALT

# [1.2.5.2] – 2018-10-05

## Ändrat

 • Rättning: I version 1.2 gjordes en ändring för att inte systemets rader skulle nollas i onödan vid hämtning av ny data. Om spelprocenten uppdateras och det finns spelprocentsbaserade villkor måste systemets rader nollas för att indikera att ny generering behövs. Den ändringen orsakade att inte spelprocenten uppdaterades som den skulle vid hämtning av ny data. I version 1.2.5.2 är detta korrigerat så att uppdatering av spelprocent sker när omsättningen har ökat.

# [1.2.5.1] – 2018-10-05

## Ändrat

 • Förbättring av nedladdning av startlistor.
 • Vänsterjustering av systemöversiktens övre och nedre del.
 • Vid stängning av system gör kontroll om det finns en ny version av BaraTrav. Om det finns sådan installeras den och användare får fråga om hen vill starta om för att använda den nya versionen.

# [1.2.4.8] – 2018-10-04

## Ändrat

 • Justering av systemöversikten

# [1.2.4.7] – 2018-10-04

## Ändrat

 • Förbättrat gränssnitt gällande låst/simulerad omsättning.
  • Mer information till användaren vid ändring av status.
  • Kontrollfrågor vid ändring mellan låst och verklig omsättning.
  • Automatisk hämtning av ny data vid ändring från låst till verklig omsättning.
  • Mer information via tooltip(förklaringstext) när musen hålls över omsättningsbeloppet.

# [1.2.4.6] – 2018-10-03

## Ändrat

 • Rättning: Det gick att klicka på låsknappen för omsättningen trots att den inte syntes. Detta är nu korrigerat och det går nu endast att trycka på låsknappen för att låsa upp omsättningen.

# [1.2.4.5] – 2018-10-03

## Ändrat

 • Vissa problem föreligger med nedladdning av startlistor för vissa användare. Ibland blir det timeout vid hämtning av data. Denna ändring gör så att inte ny data läses in i programmet om inte en fullständig uppsättning data hämtats.

# [1.2.4.4] – 2018-10-03

## Ändrat

 • Förbättrad felhantering.

# [1.2.4.3] – 2018-10-02 – 16:45

## Ändrat

 • Rättning : Ändringen i version 1.2.4.2 orsakade att det såg ut som att det var Jackpott när det inte var det. Det är nu korrigerat. Stäng programmet och starta om ifall du kör version 1.2.4.2. Vi ber om ursäkt för detta.

# [1.2.4.2] – 2018-10-02 – 15:05

## Ändrat

 • Rättning – Korrigerat så att simulerad vinstpott inte kan understiga eventuell jackpotsumma.

# [1.2.4.1] – 2018-10-02 – 13:45

## Nytt

 • Flik Rader: Kopiera tabellen: Nu kan du kopiera hela tabellen genom att klicka på knappen “Kopiera tabellen”. Då kopieras hela tabellen inklusive rubriker till klippbordet som kommasepararade data. Det går därefter bra att klistra in datat i t.ex. Excel. Det går också bra att markera enskilda rader och kopiera dessa med CTRL+C. Även då följer rubrikerna med.

## Ändrat

 • Rättning – Vid simulering av vinnare kunde man inte välja sist rankade häst i respektive avdelning.

# [1.2.3.1] – 2018-10-02 – 11:30

## Nytt

 •  Öppna system från fil: Nu kan du starta BaraTrav och öppna ett system genom att dubbelklicka på själva systemfilen eller högerklicka på filen och välja “Öppna”. BaraTrav startar då upp en ny instans och öppnar det aktuella systemet. Detta går även att göra inifrån programmet från dialogen för Öppna system.

# [1.2.2.3] – 2018-10-01 – 17:25

## Ändrat

 • Rättning – Spelkvot fungerade inte korrekt med Avancerade poäng = Poäng

# [1.2.2.2] – 2018-10-01 – 12:40

## Ändrat

 • Rättning – Utdelning fungerade inte korrekt med Spelbudget = 0

# [1.2.1.1] – 2018-10-01

## Nytt

 • Flik Start: Nu visas vilka avdelningar som ett villkor omfattar. detta gäller utgångar, ABC, poäng och faktor.  För ABC_villkor visas nu en tydligare information om att villkoret är nödvändigt när så är fallet.
 • Flik ABC: Nu är det möjligt att ange bokstav per häst genom att skriva in värdet med tabbfunktion, analogt med poängfliken.
 • Flik ABC: Nu går det att lägga till flera villkor för samma bokstav i samma flik. Utöver ett villkor per bokstav går det att lägga till åtta “extravillkor” fördelat på valfria bokstäver.
 • Flik Avancerat: Nu går det att ange ett maxvärde för spelkvot. Värden för spelkvot kan nu anges genom att skriva in värden.
 • Flik Utdelning: Nu går det att ange ett maxvärde för utdelning
 • Flik Statistik: Det är nu möjligt att ändra ranking för en häst genom att dra och släppa. Den häst som flyttas övertar rankingen från den häst den släpps på.
 • Flik Rader: För de avdelningar där det finns ett registrerat resultat, verkligt eller simulerat, ges texten en ny bakgrundsfärg. Grön för vinnare och röd om hästen inte är registrerad som vinnare.
 • Flik Resultat: Flikens titeltext har nu tre olika bakgrundsfärger för att indikera olika status för fliken. Genomskinlig bakgrund när inget resultat finns och ingen simulerad vinnare är registrerad. Ljusgul bakgrund när det finns ett resultat som användaren inte har visat eller om användaren har simulerat resultat. Blå bakgrund med vit text om det finns resultat och användaren har visat samtliga existerande resultat.
 • Flik Resultat: Nu visas beräknat antal kvarvarande rader och beräknat värde även när det inte finns något system.
 • Ny flik Spelarkåren. Här kan man ange villkor för hur många hästar som skall befinna sig inom intervallen för spelarkårens insatsprocent och/eller spelarkårens ranking. Denna flik behöver aktiveras i inställningar. När spelarkåren används är det ett nytt huvudvillkor likvärdigt med t.ex. Utgångar och ABC.  Villkoret är dynamiskt. Vilka hästar som ingår uppdateras automatiskt när ny data för systemet laddas ned, förutsatt att systemet eller omsättningen inte är låsta. Är systemet eller omsättningen låst förblir också de hästar som ingår i villkoren desamma.
 •  Nyhetsfunktion: En lista med nyheter visas vid uppstart. En nyhetsikon tänds om en nyhet laddas ned vid användning av programmet. Nyhetsfunktionen används för att förmedla viktig information från BaraTrav till dess prenumeranter.
 • Omsättning: Möjlighet att simulera omsättning/vinstpott. Primärt för att bättre kunna använda utdelningslogiken vid jackpottomgångar.
 •  Omsättning: Möjlighet att låsa omsättningen för att låsa förutsättningarna för villkor som baseras på streckprocent. Det går då bra att arbeta vidare med övriga villkor.
 • Tabbning: Samtliga flikar är uppdaterade så att det går att tabba sig fram mellan kontroller på ett relevant sätt.
 •  Systemöversikt: Nu visas vilka avdelningar som ett villkor omfattar. detta gäller utgångar, ABC, poäng och faktor. För ABC-villkor visas nu en tydligare information om att villkoret är nödvändigt när så är fallet.
 •  Öppna nytt system i ny instans av BaraTrav. Genom att hålla ner CTRL-tangenten samtidigt som du klickar på ett nytt spel så startas en ny instans av BaraTrav och det nya spelet öppnas i den nya instansen.
 •  Ny inställning AutoResultat för att styra huruvida resultat och spelprocent skall uppdateras automatiskt efter spelstopp. Om inställningen AutoResultat är aktiverad i inställningar, hämtas resultat och spelprocent för resultatfliken med automatik om spelstopp är passerat med så lång tid att ett resultat för första avdelningen kan finnas att hämta.
 • Vid stängning av programmet ges en möjlighet att avbryta stängningen.

## Ändrat

 • Flik Tabell byter namn till Statistik för att bättre återspegla dess innehåll
 • Flik Filter byter namn till Kombi-Utgångar för att bättre återspegla dess primära syfte. Fliken behöver aktiveras i inställningar. I fliken är det utfört en del mindre förbättringar bland annat att delen för “Spelarkåren” är harmoniserad med den nya fliken “Spelarkåren”
  • Varje filter där man har bockat för något värde eller ändrat något värde får sin rubrik vitmarkerad
  • Filtren Spelarkåren procent och Spelarkåren ranking är separerade så att de är sina egna grupper och därmed har ett och-villkor mellan sig vid användning av båda dessa filter.
  • Spelarkåren procent och Spelarkåren ranking har fått sin design och funktion förbättrad. De är nu blanka om inget värde är ändrat. För procent gäller att filtret är aktivt så fort minvärdet sätts till noll eller maxvärdet sätts till 100. Hästar som befinner sig inom procentintervallet blir nu med automatik markerade. För ranking gäller motsvarande att när minvärdet är satt till 1 eller högre eller maxvärdet är lägre än max antal startande hästar i omgången så är det aktiverat.
 • Flik Resultat: Beräknat värde visar nu “ospelad rad” om antal beräknade kvarvarande rader är 0.
 • Allmänt flikar: Bakgrundsfärgen för rubriktexten är nu gul för flikar med aktiva villkor även om den aktuella fliken är vald för tillfället.
 •  Detaljerad procent: För att kunna se vilka hästar som ingår i villkor för spelarkåren procent visas nu spelarkårens insatsprocent med en decimal i flikarna Start samt Spelarkåren
 •  Systemöversikt: Förbättrad design samt tillägg av data för flik Spelarkåren
 • Generering: Starkt förbättrad genereringstid. Nya genereringslogiken har vid utvalda prov varit 30 – 40 % snabbare än den föregående. Om den gamla logiken krävde 20 sekunder så kan den nya landa på 13 sekunder.
 • Generering: Generera med högerklick: Ändrat så att det alltid går att generera med högerklick om systemet är öppet. Högerklicket måste ske utanför “Spelramen”, dvs utanför den rektangel som innehåller rankingnummer, avdelningsrutor samt ekipagerutor.
 •  Inlämning: Inlämningsfönstret är förbättrat så att hela den övre delen kan användas för att flytta fönstret. När spelfilen dras visas nu också information om spelfilen vid muspekaren.
 • Inställningen “stoppa autohämtning x minuter innan spelstopp” är borttagen.

# [1.1.1.3] – 2018-08-30

## Ändrat

– Informationstext om det antal avdelningar som är kryssade för ett visst utgångsvillkor visades i onödan även under kontrollen för felacceptans utgångar. Denna är nu borttagen och visas endast under min-maxvärdeskontrollen.

– Flik ABC – vid avmarkering av avdelning för bokstav så ändrades inte bakgrundsfärgen om man arbetade med ABC flik 4-6. Reduceringsfunktionen var fortfarande korrekt men färgmarkeringen var felaktig. Detta är nu korrigerat.

## Nytt

– Flik Rader – Spelkvot visas nu även vid avancerad poäng = internprocent

– Flik Faktor – Massändringsfunktioner för faktor är nu implementerat. Logiken är analog med massändringar för poäng.

# [1.1.1.2] – 2018-08-29

## Ändrat

– Rättning – Version 1.1 Introducerade en bugg. Vid ABC-reducering blev det fel när man avmarkerade en avdelning från att påverka ett bokstavsvillkor. Felet är korrigerat nu. System som är skapade innan 18:00 29/8 och använder ABC-villkor med avmarkerade avdelningar behöver genereras med den nya programversionen.

– Flik resultat – Vid fullständigt resultat är det nu tydligt vid brutto/nettovinstredovisning, att det vid spel endast i högsta vinstpool blir en faktor multiplicerat med rätt antal rader. Vid spel endast i högsta vinstpool där alla rätt inte uppnås visas också att endast spel i högsta vinstpool är aktivt.

– Flik Start – tilläggsmeter(+20, +40) i voltstartslopp visas nu med röd färg för att bättre urskiljas gentemot annan data.

# [1.1.1.1] – 2018-08-28

## Ändrat

– Rättning – Omsättningen uppdaterades senare än spelprocenten. Denna korrigering gör så att omsättningen uppdateras samtidigt som spelprocenten.

# [1.1.1.0] – 2018-08-26

## Nytt

Ny inlämningsdialog

– Ny inlämningsdialog som är anpassad till ATG:s nya dra- och släppinlämning. Inlämningen går snabbare och ger möjlighet att smidigt logga in hos ATG och sätta in pengar utan att inlämningsprocessen behöver avbrytas. Den tidigare inlämningsdialogen finns tillgänglig via inställning eller högerklick på inlämningsknappen.

Generering med automatik

– Stöd för att generera rader med automatik när en ändring av systemet utförts.
Automatiken styrs med standardval för nytt system i inställningar, därefter styrning på systemnivå med kryssruta(“AG”) i systeminformationen.
Knappar för poäng och utdelning är ändrade så att det vid automatisk generering går att hålla ned knapparna utan att generering påbörjas. Generering påbörjas automatisk när musknappen släpps upp.

– Generering kan också utföras med högerklick(om inställning för detta aktiveras) eller med snabbkommandot CTRL +ENTER

Meny

– Tillägg av länkar till manualer, supportsidan och ändringsloggen tillagd i menyn under hjälp
– Lathundar för massändringsfunktionalitet samt snabbkommandon är tillagda under hjälp
-Versionsinformation

Utgångar + ABC

– Möjlighet att initiera samtliga utgångsflikar respektive ABC-flikar genom att trycka på CTRL-tangenten samtidigt som kryssknappen klickas.

Poäng + Avancerat

-Möjlighet att ange poäng manuellt. Det går även att tabba sig fram mellan ekipagen.

Resultat

-Spelprocenten i resultatfliken uppdateras alltid. Vid låst system med spelprocentsbaserade villkor kan du se den låsta procenten i övriga flikar och den slutgiltiga procenten i resultatfliken. Beräknade värden i resultatfliken baseras alltid på resultatflikens spelprocent.

Allmänt

– När ny version är installerad ges ett meddelande om detta första gången programmet öppnas med nya versionen. För att läsa mer om den nya versionen hänvisas till ändringsloggen.
– Om ett eller flera ekipage som ingår i systemet får noll rader vid generering så ges ett varningsmeddelande. Internprocenten blir rödmarkerad för de ekipage som har noll rader.

## Ändrat

Följande manualer är ändrade

1. Grunderna
2. Meny
4. Inställningar
5. Systeminformation
6. Systemöversikt
7. Extra Bra
8. LiveBar
Fliken Start
Fliken Utgångar
Fliken ABC
Fliken Poäng
Fliken Resultat

Flik ABC

Förändrad design för min-max-värden per bokstav.
Min-värden som är noll visas inte och max-värden som är lika med antalet avdelningar visas inte. Detta för att tydliggöra vilka värden användaren har ändrat eller inte.
Villkor för respektive bokstav visas i expanderat eller minimerat läge beroende på användarens standardinställningar. Användare kan minimera eller expandera villkor genom att klicka på bokstaven ifråga.
Användare kan expandera alla genom att klicka på “Utöka alla”
Användare kan minimera alla genom att klicka på “Minimera alla”
Användare kan spara ny standardinställning genom att klicka på “Spara som standard”. Den nya standarden används nästa gång ett nytt system skapas.

Ekipage som har ABC-värde för vilket det finns ett aktivt villkor i aktuell flik, indikeras med vit bakgrund. På så vis är det lätt att se vilka ekipage som påverkas av det aktuella ABC-villkoret som helhet.

Flik utgångar

– Förändrad design för min-max-värden per bokstav.
Min-värden som är noll visas inte och max-värden som är lika med antalet avdelningar visas inte. Detta för att tydliggöra vilka värden användaren har ändrat eller inte.

Flik poäng

– Poängsumma min max info uppdateras vid initiering av poäng

# [1.0.1.8] – 2018-08-10

## Ändrat
– Vid initiering av simulerade vinnare i fliken utdelning, är det nu den förstarankade hästen i varje avdelning som är simulerad vinnare. Den initieringen utförs då ett nytt system skapas eller användare klickar på knappen “initiera vinnare”. Knappen “Kopiera vinnare” ändras till “kopiera resultat” för att tydliggöra att kopieringen av vinnare sker från fliken resultat.

# [1.0.1.7] – 2018-08-10

## Ändrat
– Buggrättning. Ett fel gällande den avancerade funktionaliteten och internprocent.

# [1.0.1.6] – 2018-08-09

## Ändrat
– Förbättrad felhantering.

# [1.0.1.5] – 2018-08-09

## Ändrat
– Förbättrad felhantering.

# [1.0.1.4] – 2018-08-09

## Ändrat
– Förbättrad felhantering.

# [1.0.1.3] – 2018-08-08

## Nytt
– Central felloggning implementerad. Vid allvarliga fel skickas feltext från programmet till server så att support snabbare kan ta del av och åtgärda de eventuella fel som uppstår.