support@baratrav.se

I detta undantagsfall behöver du vidta följande åtgärder

  1. Öppna utforskaren
  2. Navigera till C:\Användare\<Användarnamn>\AppData\Local\Apps
    • Mappen användare kan hos vissa heta ”Users”
  3. Radera mappen ”2.0”
  4. Logga in på ditt konto hos BaraTrav.se – Mitt konto
  5. Gå till installationssidan
  6. Ladda ned den BaraTrav-produkt du skall installera
  7. Installera på normalt sätt – instruktionsvideo  finns vid behov
  8. Du är klar att åter använda BaraTrav