support@baratrav.se

  • Att spela reducerat brukar ibland litet slarvigt ”marknadsföras” som att ”ha med lika många hästar till ett lägre pris”
  • Reduceringen kommer såklart med en kostnad, i form av att inte med garanti få alla rätt trots att alla vinnande hästar är med på systemet. Hur ofta detta inträffar beror på hur liten andel av ramens rader man väljer att spela
  • Kortfattat kan man säga att reducerade system ökar chansen att alla vinnande hästar är med på systemet men minskar allarättschansen i sådana fall från 100% till ett lägre värde