support@baratrav.se

  • Det viktigaste är att gissa rätt på vilka hästar som du tror kommer att vinna
  • Vad du därefter väljer, att spela matematiskt eller reducerat har inte lika stor betydelse, men kan vara det som avgör om det blir vinst eller inte
  • Efteråt vet man vilket som hade varit bäst, ett matematiskt system med mindre ram, ett litet större system(ram) med måttlig reducering eller ett klart större system(ram) med större reducering
  • En viktig fråga är också om man spelar mest för underhållning eller om det viktigaste är att vinna mycket pengar
  • Alla som spelar vill såklart vinna mycket pengar men det är ytterst få som klarar av att göra det mer än väldigt sällan
  • Spelar man mest för underhållning kan det vara att föredra att spela med större ram och kraftig reducering då man på detta sätt oftare kommer att ”överleva” fler avdelningar inom spelet
  • Spelar man för att vinna mycket pengar behöver man sikta in sig på rader som ger hög utdelning alternativt spela vissa rader fler gånger än en
  • För att spela rader som ger hög utdelning kan man till exempel välja utdelningskrav som siktar in sig på sådana rader. Man kan också välja att lämna en häst ensam i flera avdelningar för att kunna få med de hästar som har en låg insatsprocent hos spelarkåren i de lopp där man tror att det kan bli svårt för favoriten