support@baratrav.se

Som standard är samtliga villkor nödvändiga för varje rad att uppfylla.

För flikarna Utgångar, ABC, Poäng, Spelarkåren och Flex finns det ett enkelt sätt att sätta ett eller mellan varje villkor eller grupper av villkor INOM samma flik. Det görs genom att villkoret tilldelas ett “ELLER-nummer”. Läs mer om hur du gör detta i manualen för någon av dessa flikar. Manualer

 

För alla flikar med mer än en underflik, går det också att styra om det är OCH eller ELLER mellan dessa flikar.

Gör så här för att se till så att det är ELLER mellan dina villkor

  1. Aktivera felacceptans i inställningar, ID=107
  2. Markera kryssrutan ”AE” för att aktivera AutoEller mellan dina villkor. Bilden nedan visar ett exempel för ABC med tre stycken flikar med ABC-villkor.. Felacceptans med värdet 2 gör att det blir ELLER mellan dessa flikar, vilket innebär att det räcker med att villkoren i en av flikarna uppfylls.
AutoEllerAbc

 

 

Läs mer om Felacceptans och nödvändiga och tillräckliga villkor här