support@baratrav.se

Som standard är samtliga villkor nödvändiga för varje rad att uppfylla.

För alla flikar med mer än en underflik, går det också att styra om det är OCH eller ELLER mellan dessa flikar.

Gör så här för att se till så att det är ELLER mellan dina villkor

  1. Aktivera felacceptans i inställningar, ID=107
  2. Markera kryssrutan ”AE” för att aktivera AutoEller mellan dina villkor. Bilden nedan visar ett exempel för ABC med tre stycken flikar med ABC-villkor.. Felacceptans med värdet 2 gör att det blir ELLER mellan dessa flikar, vilket innebär att det räcker med att villkoren i en av flikarna uppfylls.
AutoEllerAbc

 

 

Läs mer om Felacceptans och nödvändiga och tillräckliga villkor här