support@baratrav.se

Inför varje ny version testas en mängd sparade system för att se att dessa går att öppna och använda i den nya versionen. Det finns dock alltid en möjlighet att någonting har missats som gör att ett specifikt system stöter på ett fel som gör att just det systemet inte kan öppnas.

Det bästa du kan göra då är att skicka ett mail till support@baratrav.se och bifoga systemfilen för det system du försökte öppna. Instruktioner för hur du gör detta hittar du under ”Övrigt”

Gör du detta kommer vi på BaraTrav snabbt att kunna se vad som är problemet och inom kort kunna göra en korrigering för att se till att även detta system kan öppnas och användas i den nya versionen.