support@baratrav.se

Det går utmärkt att installera och använda BaraTrav på flera datorer för en och samma prenumeration. Det är dock endast en dator som kan vara aktiv per prenumeration vid en given tidpunkt, dvs du kan inte köra programmet samtidigt på flera datorer.