support@baratrav.se

  • För att förstå vad ett reducerat system är, behöver man först veta vad ett matematiskt system är
  • När du spelar på V75 eller annat streckspel spelar du alltid en uppsättning enskilda rader, där en rad består av en utvald häst i varje lopp(avdelning) som ingår i spelformen.
  • När du spelar hos ATG finns möjligheten (och i visst avseende kravet) att du samlar dina rader på en kupong som kan vara digital eller fysisk
  • En kupong skapas genom att du markerar minst en häst i varje avdelning.
  • kupongen representerar varje tänkbar kombination av de hästar som är markerade på kupongen
  • Detta gör att du kan spela tusentals rader utan att behöva skriva en kupong för varje rad
  • När du spelar på detta sätt spelar du det som kallas för ett matematiskt system