support@baratrav.se

  • Om du är osäker på vad ett matematiskt system är bör du först läsa beskrivningen för detta
  • Att spela reducerat är att på ett eller annat sätt spela endast en begränsad mängd av de rader som ingår i ett matematiskt system
  • Det finns en mängd sätt och en mängd verktyg för att spela ett reducerat system
  • Det sätt som vi beskriver här är att spela reducerat med BaraTrav
  • Först markerar du de hästar som du vill skall ingå i ditt system. Detta brukar kallas för systemets ram. Systemets ram är detsamma som om man skulle spela ett matematiskt system med de valda hästarna.
  • BaraTrav tillhandahåller en mängd olika funktioner för att välja ut vilka av ramens rader som du vill spela
  • Allt det du gör i BaraTrav kan du teoretiskt göra manuellt genom att skapa digitala kuponger på ATG.se och spela de rader som du vill spela. Det tar dock ojämförligt mycket längre tid att arbeta manuellt, jämfört med att använda ett effektivt spelverktyg. Risken att du gör något fel i den manuella hanteringen är också stor.
  • En av de vanligaste formerna för reducering är att spela med så kallade utgångshästar. Det innebär att du i ett eller flera lopp väljer ut vissa hästar och sedan bestämmer att det får vinna minst och/eller max ett visst antal av dessa hästar
  • Med ett reduceringsverktyg som BaraTrav får du då effektiv hjälp i att välja ut enbart de rader som uppfyller de krav du har ställt. BaraTrav skapar sedan automatiskt de digitala kupongerna med de digitala raderna och färdigställer en spelfil som du kan lämna in digitalt på ATG.se