support@baratrav.se

För en bättre spelupplevelse

BaraTrav

Premium 95 kr/mån
Bas 69 kr/mån

Körs på Windows PC

Köp PremiumGratis Demo-version

Priser

Demo

För dig som vill prova och se om BaraTrav passar för dig

0 kr

PER MÅNAD

 • Bas-funktionalitet

 • Premium för passerade datum och V4-spel som ej ligger inom större spel*

  Demo finns för att ge möjlighet att prova BaraTrav fullt ut innan prenumeration tecknas. För att prova Premium-funktioner fullt ut kan gårdagens spel användas eller spel till V4 som ej ligger inom större spel. (V64, V65, GS75, V75, V86)
 • Spelfil kan EJ skapas* 

  Eftersom Demo är en gratis prenumeration som finns för att man skall kunna prova BaraTrav innan köp, är det inte möjligt att skapa spelfil med Demo

Premium

För dig som vill ha den absolut bästa spelupplevelsen

95 kr

PER MÅNAD

 • Allt som ingår i Bas

 • Urvalsbudget*

  Med urvalsbudget kan du alltid matcha din egen budget på kronan. Suverän funktion när du spelar tillsammans med andra.
 • Felreducering*

  Välj att spela med garanti för max ett eller två fel om övriga villkor är uppfyllda.
 • Speltrend

  pilla med faktor eller dylikt.
 • Bruttovinst*

  BruttoVinst tillsammans med AutoMult lyfter flerkupongspel till helt nya höjder. Du kan på ett mycket enkelt och effektivt sätt skapa flerkuponger utan att behöva pilla med faktor eller dylikt.
 • Ändringstabell*

  Ändringstabellen hjälper dig att hålla koll på utrustningsändringarna och strykningar i informationsflödet

PREMIUM

Bas

För dig som vill ha ett riktigt bra verktyg för standard-reducering

69 kr

PER MÅNAD

 • Utgångar, ABC, Poäng

 • Utdelningsvillkor*

  Utdelningsvillkor är ett villkor som många använder. I BaraTrav kan du använda simulerad omsättning vid omgångar med jackpott för att få en så bra användving av detta villkor som möjligt.
 • Spelarkåren*

  Med spelarkåren sätter du smidigt villkor mot spelarkårens dynamiska data. Till exempel ranksumma. Med dynamisk menas att spelprocenten ändras över tid och då uppdateras villkorens effekt på dina rader automatiskt utefter de nya värdena vid generering.
 • Kuskvillkor, tränarvillkor*

  I fliken Flex kan du använda villkor för kuskar, tränare, startspår med mera och du kan kombinera dessa. Markerade kuskar och tränare visas dessutom grafiskt i rutnätet.
 • Faktor*

 • Statistik och sortering*

  Fliken statistik innehåller mängder av sorterbar statistik för ekipagen. I fliken sortering kan du sortera rutnätet efter valda statistik-värden.
speltrendIzorSisu

Senaste nytt i BaraTravPlus

Nu kan du följa spelprocentens utveckling i detalj via vår nya funktion “Speltrend diagram”.

Diagrammet visar procent per intervall för de senaste 60 minuterna.

Läs mer i ändringsloggen.

Omdömen från våra kunder

"Vilket djävulusiskt bra program! Ujujuj!"

 

Tommy

”BT är på en egen nivå. Unika funktioner och finesser och möjlighet att analysera varje steg i processen”

 

Pelle S

"BT+ är det enda reduceringsprogram som kan sägas vara komplett"

 

Anders “Strappa71” Strandberg

”Detta är ett system utöver det vanliga. Det har allt jag önskat mig och mer därtill”

 

Leif

”BT+ är det bästa verktyget av alla verktyg som jag jobbat med"

 

Alireza

”Rättningsfunktionen är grym! Lätt att förstå och jag kan dela den med andra”

 

Nichlas “Zohn” Eliasson

För en bättre spelupplevelse

calendar202210 1

Spelkalender

Snabb och tydlig. I spelkalendern hittar du lätt till ditt nästa spel.

Rutnat

Ekipage i rutnät

Ekipagen visas i rutnät.
Dra och släpp för ny ranking.
Högerklick för markera flera.

 

LegInfo

Loppen

Startlista med spelprocent och skoinfo samt proposition.

Utrustning

Ändringar

BaraTrav håller koll på de senaste ändringarna.

 • Skoinfo
 • Sulkyinfo
 • Strykningar
 • Kuskändringar
ekipageInfoPopup

Rätt info på rätt plats

Via hästens startnummer når du kompakt information för

 • Häst
 • Kusk
 • Tränare
ActiveTabs

Aktiva villkor

Du ser tydligt vilka flikar/villkor som är aktiva.

Rattning

Rättning

Rättning med skön tydlighet och suverän simuleringsfunktion.

Coupon

Kuponger

Se de kuponger som du lämnar in. 

Rows

Rader

Se alla detaljer för dina bästa rader. Vilka kombinationer har du kvar för alla rätt?

GrossWinDia

Vinstdiagram

Vad är den beräknade bruttovinsten för de rader du har kvar för alla rätt?

PossibleValues

Eventuella värden

Eventuella värden inför kommande avdelning, med historik.

UppfoljningVillkor

Villkorsuppföljning

Hur går det för dina villkor när resultaten trillar in?

SystemResult

Systemresultat

Gick du plus på spelet?

BaraTrav vs Joker

Listan visar ett urval av möjliga jämförelsepunkter

Jämförelsetabell

BT+

Joker

Urvalsbudget

Simulerad omsättning

Bruttovinst

Spelarkåren

Dubbel-spel de-luxe

Bakgrunds-färger

Ändringslista

Bevakningar

Prognos spelprocent

Standard reducering

Speltrend


BT+

Joker

Urvals-budget

Simulerad omsättning

Bruttovinst

Spelarkåren

Dubbel-spel de-luxe

Bakgrunds-färger

Ändrings-lista

Bevakningar

Prognos spelprocent

Standard reducering

Speltrend

Det är lätt att spela med BaraTrav

Introduktionsvideo

VideoHeaderIntroColored

Video

VideoHeaderIntro 1
VideoHeaderSpelTrend

VideoHeaderInstallera

Support

Nedladdning

Från nedladdningssidan hämtar du filerna som behövs på din PC för att installera och köra BaraTrav

FAQ

Allt om reducerade system

 • För att förstå vad ett reducerat system är, behöver man först veta vad ett matematiskt system är
 • När du spelar på V75 eller annat streckspel spelar du alltid en uppsättning enskilda rader, där en rad består av en utvald häst i varje lopp(avdelning) som ingår i spelformen.
 • När du spelar hos ATG finns möjligheten (och i visst avseende kravet) att du samlar dina rader på en kupong som kan vara digital eller fysisk
 • En kupong skapas genom att du markerar minst en häst i varje avdelning.
 • kupongen representerar varje tänkbar kombination av de hästar som är markerade på kupongen
 • Detta gör att du kan spela tusentals rader utan att behöva skriva en kupong för varje rad
 • När du spelar på detta sätt spelar du det som kallas för ett matematiskt system

 • Om du är osäker på vad ett matematiskt system är bör du först läsa beskrivningen för detta
 • Att spela reducerat är att på ett eller annat sätt spela endast en begränsad mängd av de rader som ingår i ett matematiskt system
 • Det finns en mängd sätt och en mängd verktyg för att spela ett reducerat system
 • Det sätt som vi beskriver här är att spela reducerat med BaraTrav
 • Först markerar du de hästar som du vill skall ingå i ditt system. Detta brukar kallas för systemets ram. Systemets ram är detsamma som om man skulle spela ett matematiskt system med de valda hästarna.
 • BaraTrav tillhandahåller en mängd olika funktioner för att välja ut vilka av ramens rader som du vill spela
 • Allt det du gör i BaraTrav kan du teoretiskt göra manuellt genom att skapa digitala kuponger på ATG.se och spela de rader som du vill spela. Det tar dock ojämförligt mycket längre tid att arbeta manuellt, jämfört med att använda ett effektivt spelverktyg. Risken att du gör något fel i den manuella hanteringen är också stor.
 • En av de vanligaste formerna för reducering är att spela med så kallade utgångshästar. Det innebär att du i ett eller flera lopp väljer ut vissa hästar och sedan bestämmer att det får vinna minst och/eller max ett visst antal av dessa hästar
 • Med ett reduceringsverktyg som BaraTrav får du då effektiv hjälp i att välja ut enbart de rader som uppfyller de krav du har ställt. BaraTrav skapar sedan automatiskt de digitala kupongerna med de digitala raderna och färdigställer en spelfil som du kan lämna in digitalt på ATG.se

 • Att spela reducerat brukar ibland litet slarvigt ”marknadsföras” som att ”ha med lika många hästar till ett lägre pris”
 • Reduceringen kommer såklart med en kostnad, i form av att inte med garanti få alla rätt trots att alla vinnande hästar är med på systemet. Hur ofta detta inträffar beror på hur liten andel av ramens rader man väljer att spela
 • Kortfattat kan man säga att reducerade system ökar chansen att alla vinnande hästar är med på systemet men minskar allarättschansen i sådana fall från 100% till ett lägre värde

 • Det går att hitta på i stort sett hur många sätt som helst att välja ut rader på.
 • Vi listar här de fyra vanligaste formerna av reducering
 • Utgångar
  • Nyckelhästar väljs ut och därefter ställs krav på att minst och eller högst ett antal av dessa skall vinna
 • ABC eller ABCD
  • Detta är i princip samma sak som utgångshästar men många uppskattar dess kompakta form för att effektivt ställa krav för vinnande hästar
  • Varje häst på systemet ges en bokstav och sedan ställs olika krav för antal vinnare med respektive bokstav
 • Poäng
  • Poäng är den mest flexibla formen eftersom kan användas för
   • Utgångshästar – hästar med en viss poäng
   • Poängsumma – krav på poängsumman för de hästar som ingår i respektive rad
   • Poängprodukt – krav på poängprodukten för de hästar som ingår i respektive rad
  • Utdelning
   • Eftersom ATG numer redovisar hur stor andel av insatserna som har spelats på varje häst, är det också möjligt att beräkna ett teoretiskt utdelningsvärde för varje rad
   • Med detta värde som grund kan man ställa krav på att de rader man spelar skall ligga inom ett visst utdelningsintervall

 • Det viktigaste är att gissa rätt på vilka hästar som du tror kommer att vinna
 • Vad du därefter väljer, att spela matematiskt eller reducerat har inte lika stor betydelse, men kan vara det som avgör om det blir vinst eller inte
 • Efteråt vet man vilket som hade varit bäst, ett matematiskt system med mindre ram, ett litet större system(ram) med måttlig reducering eller ett klart större system(ram) med större reducering
 • En viktig fråga är också om man spelar mest för underhållning eller om det viktigaste är att vinna mycket pengar
 • Alla som spelar vill såklart vinna mycket pengar men det är ytterst få som klarar av att göra det mer än väldigt sällan
 • Spelar man mest för underhållning kan det vara att föredra att spela med större ram och kraftig reducering då man på detta sätt oftare kommer att ”överleva” fler avdelningar inom spelet
 • Spelar man för att vinna mycket pengar behöver man sikta in sig på rader som ger hög utdelning alternativt spela vissa rader fler gånger än en
 • För att spela rader som ger hög utdelning kan man till exempel välja utdelningskrav som siktar in sig på sådana rader. Man kan också välja att lämna en häst ensam i flera avdelningar för att kunna få med de hästar som har en låg insatsprocent hos spelarkåren i de lopp där man tror att det kan bli svårt för favoriten

Prenumeration och Installation

 1. Logga in på ditt konto och gå till prenumerationer Mina prenumerationer
 2. Klicka på “Byt prisplan”
 3. Välj det medlemskap du vill uppgradera till (BaraTrav Premium)
 4. Bekräfta med “Välj medlemskap”

I detta undantagsfall behöver du vidta följande åtgärder

 1. Öppna utforskaren
 2. Navigera till C:\Användare\\AppData\Local\Apps
  • Mappen användare kan hos vissa heta ”Users”
 3. Radera mappen ”2.0”
 4. Logga in på ditt konto hos BaraTrav.se – Mitt konto
 5. Gå till installationssidan
 6. Ladda ned den BaraTrav-produkt du skall installera
 7. Installera på normalt sätt – instruktionsvideo  finns vid behov
 8. Du är klar att åter använda BaraTrav

Din prenumerationskod kan du alltid hitta på BaraTrav.se under Mitt konto – Prenumerationer

Mitt Konto – BaraTrav.se

Det går utmärkt att installera och använda BaraTrav på flera datorer för en och samma prenumeration. Det är dock endast en dator som kan vara aktiv per prenumeration vid en given tidpunkt, dvs du kan inte köra programmet samtidigt på flera datorer.

BaraTrav kräver Windows operativsystem för att fungera.

I nuläget erbjuder vi inget alternativ för andra plattformar men vi håller ständigt koll på marknaden för att upptäcka eventuella nya alternativ för detta.

Du betalar månadsvis genom att avgiften dras från det kort som du anger vid registrering.

Alla kreditkortsuppgifter som du anger hanteras helt och hållet av betaltjänstföretaget Stripe.

Företag som använder Stripe är till exempel Spotify och Microsoft.

Formulärfälten där du fyller i kreditkortsuppgifter ägs och tillhandahålls av Stripe.
BaraTrav.se varken ser eller lagrar någon sådan information.

Stripe är en PCI Service Provider Level 1 vilket är det högsta möjliga certifikatet för hantering, överföring och lagring av kreditkortsuppgifter.

Du kan läsa mer om företaget Stripe via denna länk.

Stripe

Detta felmeddelande beror på inställningar i datorns register.

Du kan åtgärda detta genom att följa någon av dessa guider.

Microsoft Guide

Youtube video

Du kan även kontakta oss för vidare hjälp.

Vi kan tillhandahålla ett litet program som uppdaterar registret åt dig.

Hur BaraTrav fungerar

Som standard är samtliga villkor nödvändiga för varje rad att uppfylla.

För flikarna Utgångar, ABC, Poäng, Spelarkåren och Flex finns det ett enkelt sätt att sätta ett eller mellan varje villkor eller grupper av villkor INOM samma flik. Det görs genom att villkoret tilldelas ett "ELLER-nummer". Läs mer om hur du gör detta i manualen för någon av dessa flikar. Manualer

 

För alla flikar med mer än en underflik, går det också att styra om det är OCH eller ELLER mellan dessa flikar.

Gör så här för att se till så att det är ELLER mellan dina villkor

 1. Aktivera felacceptans i inställningar, ID=107
 2. Markera kryssrutan ”AE” för att aktivera AutoEller mellan dina villkor. Bilden nedan visar ett exempel för ABC med tre stycken flikar med ABC-villkor.. Felacceptans med värdet 2 gör att det blir ELLER mellan dessa flikar, vilket innebär att det räcker med att villkoren i en av flikarna uppfylls.
AutoEllerAbc

 

 

Läs mer om Felacceptans och nödvändiga och tillräckliga villkor här

Ja!

Standardinställningen vid installation är att endast spel till svenska banor visas i spelkalendern. Klicka på knappen för inställningar i spelkalendern för att ändra standardinställningar som skall gälla vid uppstart av programmet.

calendarSettingsButton

 

 

 

Sessionsinställningar styr du direkt med kryssrutor i spelkalendern.

calendarCheckers

Övrigt

I detta undantagsfall behöver du vidta följande åtgärder

 1. Öppna utforskaren
 2. Navigera till C:\Användare\\AppData\Local\Apps
  • Mappen användare kan hos vissa heta ”Users”
 3. Radera mappen ”2.0”
 4. Logga in på ditt konto hos BaraTrav.se – Mitt konto
 5. Gå till installationssidan
 6. Ladda ned den BaraTrav-produkt du skall installera
 7. Installera på normalt sätt – instruktionsvideo  finns vid behov
 8. Du är klar att åter använda BaraTrav

 • Starta BaraTrav och öppna fildialogen.
 • Kopiera sökvägen till mappen
  • Det gör du genom att klicka i ”adressfältet” och sedan högerklicka och välja kopiera
 • Gå till det program eller den webbsida du använder för att skicka mail
 • Ange support@baratrav.se som mottagare
 • Välj ”bifoga” för att bifoga en fil
 • Klistra in den sökväg du kopierade genom att högerklicka och välja klistra in
 • Leta upp den fil du vill bifoga och välj den
 • Skicka iväg mailet
 • Se även instruktionsvideo här nedanför

Instruktionsvideo klicka här

Inför varje ny version testas en mängd sparade system för att se att dessa går att öppna och använda i den nya versionen. Det finns dock alltid en möjlighet att någonting har missats som gör att ett specifikt system stöter på ett fel som gör att just det systemet inte kan öppnas.

Det bästa du kan göra då är att skicka ett mail till support@baratrav.se och bifoga systemfilen för det system du försökte öppna. Instruktioner för hur du gör detta hittar du under ”Övrigt”

Gör du detta kommer vi på BaraTrav snabbt att kunna se vad som är problemet och inom kort kunna göra en korrigering för att se till att även detta system kan öppnas och användas i den nya versionen.

Dokument

b

Ändringslogg

Här finns beskrivningar över varje ändring som görs i programmet

b

Licensavtal

Gällande licensavtal

Lämna ett meddelande till support@baratrav.se - Kontrollera även skräppost för att ta emot svar på meddelande.

BETA – först med det nya

BaraTravPlusBeta är ett separat program som alltid är först ut med den nya funktionaliteten för BaraTravPlus
Läs allt om BETA genom att klicka på knappen nedan.

I BETA visar vi nu en DEMO-version av vår nya AutoRank.