support@baratrav.se

Ändringslogg BaraTravPlus BT+

#[2.2.7.1] 2021-10-05 Korrigering för eventuellt saknad statistikfil

#Korrigerat ——————————————–

 • Saknad statistikfil skall inte hindra att system kan skapas

#[2.2.5.1] 2021-09-23 Korrigering SpelTrend prognos

#Korrigerat ——————————————–

 • Korrigering för att andelen speltrend i prognosen skall vara korrekt när omsättningen ökar

#[2.2.4.1] 2021-08-28 Korrigering bevakningar för Bas och Premium

#Korrigerat ——————————————–

 • Bevakningar för prenumerationer av typ Bas och Premium
  • Bevakningar har inte fungerat över huvud taget för dessa prenumerationstyper
  • Nu fungerar det även för Bas och Premium

#Korrigerat ——————————————–

#[2.2.3.1] 2021-08-27 Korrigering simulerad omsättning

 • Korrigering för beräknat värde för en-felsrader vid simulerad omsättning
  • Felaktig omsättning användes för pool två vid spel med tre pooler. Detta gjorde att det beräknade värdet för rader med ett fel blev för högt.

#[2.2.2.1] 2021-08-16 Speltrend finns nu i BaraTravPlus BT+

#Nytt ————————————————

 • Speltrend och övriga ändringar som funnits i BETA finns nu i BT+
 • Speltrend är en PREMIUM-funktion som kräver PREMIUM-prenumeration
 • Uppgradering till PREMIUM-prenumeration görs enkelt via baratrav.se
  • Mitt konto – Prenumerationer – Uppgradera

#[2.2.1.9] BETA – 2021-08-12 Mindre tillägg

#Nytt i BETA ————————————————

 • Ekipageinfo kompakt – hästens rekord visas
 • Flik Statistik – hästens rekord finns nu tillgängligt
 • Flik Sortering – hästens rekord finns nu tillgängligt
 • Flik Poäng – om ”håll uppdaterad” är ikryssad visas detta ovanför knappen ”Poäng <nya värden>

#[2.2.1.8] BETA – 2021-08-11 SpelTrend del 2 kompletteringar

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs mer i respektive BETA-manual
 • Spelarkåren prognos – möjlighet att ange en flik som styrande för de andra
 • Spelarkåren korrigering – nu går det att använda rank-rot även i andra flikar än flik 1 i Spelarkåren
 • Speltrend prognos för utdelning och avancerad – ny kryssruta i systeminformationen indikerar att prognos används
 • Poäng – nu visas vilken metod som senast användes för att initiera den aktuella fliken

#[2.2.1.2] BETA – 2021-07-06 SpelTrend del 2 i BETA

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs BETA-manualerna för mer info om hur du använder nyheterna i speltrend del 2
 • Topplista för speltrender
 • Flik Utdelning och Avancerat – Prognos för spelprocent baserad på speltrend
 • Flik Spelarkåren – Prognos för spelprocent baserad på speltrend
 • Flik Spelarkåren – Rank-rot för att använda villkor för spelarkårens rankingvärde för varje rad
 • Inställningar
  • ange söktext ”Speltrend” för att lista alla inställningar rörande speltrend

#[2.1.1.1] BETA – 2021-05-25 SpelTrend i BETA

#Nytt i BETA ————————————————

 • Ny Flik Speltrend – följ hur spelprocenten förändras över tid för ekipagen
  • Manualer finns ej tillgängliga ännu
  • Se video här nedanför för en snabb introduktion till Speltrend
  • Sortera ekipagen efter olika speltrendsvärden
 • Flik Poäng – använda värden från speltrend för att sätta poäng
  • Värdet som kan användas är den spelprocent som ett ekipage spelas till under ett valt intervall
  • Du kan välja att poängfliken skall få poängen uppdaterad kontinuerligt.
 • Inställningar
  • ange söktext ”Speltrend” för att lista alla inställningar rörande speltrend

#[2.1.1.7] 2021-05-25

#Korrigerat ——————————————–

 • Flik Poäng – avancerad styrning – lista med radio-knappar korrigerad
  • Listan över vilka flikar som delar poängvärde, samt vilken flik som styr poängen för flik avancerad är korrigerad, då den fungerade korrekt i alla lägen.

#[2.1.1.1] 2021-05-10

#Ändrat ————————————————-

 • BaraTrav Bas och Premium – nu i samma kodbas
  • Det är nu samma program som skall laddas ned oavsett om man har prenumeration Bas eller Premium.
  • Redan existerande prenumerationer påverkas inte av detta
 • Avdelningsrutor – Uppdaterad design
  • Ny tydligare och mer enhetlig design för avdelningsinformationen
  • Knappar för rank och poäng är dolda tills musen för över dem
  • Se video för mer info

#[2.0.12.14] 2021-04-14

#Korrigerat ——————————————–

 • Flik Poäng – Visa poäng som odds = Oddspoäng
  • För att göra denna funktion mer användbar så används nu 1000 som bas för poängen
   • Oddset 2,0 motsvaras då av poäng 500
   • Oddset 50.0 motsvaras av poängen 20
  • Ny kryssruta för på/av
  • Kryssruta för på/av i kontextmenyer
 • Flik poäng – Vinnarodds tilldela värden
  • Detta görs nu också med bas 1000

#Korrigerat———————————————-

 • Villkorsredovisining – utdelningskrav lägsta vinstgrupp
  • Korrigerat så att värdena beräknas korrekt varefter resultaten registreras
 • Flik Resultat- autopublicering knapp alltid trigga bild
  • Korrigering så att det alltid publiceras en ny bild när man aktiverar autopublicering, även när alla resultat redan är på plats
 • Flik Resultat- rättning kunde bli hängande
  • Ett fel som gjorde att en rättning kunde bli hängande och därmed hindra efterkommande genereringar och rättningar har åtgärdats

#[2.0.12.1] 2021-03-24

#Nytt ————————————————

 • Programuppdatering
  • Nu går det att söka efter programuppdatering manuellt utan att stänga och starta programmet.
  • Detta görs via huvudmenyn under ”Support”
 • Programuppdatering
  • Om man svarade nej på frågan att uppdatera programmet gick det sedan ej att stänga programmet.

#[2.0.11.2] 2021-03-23

 • Buggrättning

#———————–VERSION 2.0—————-# 2021-03-23

#Nytt i BETA ————————————————

Observera att ”Spelbudget” i flik avancerat byter namn till ”Urvalsbudget”. Detta har sin grund i att funktionaliteten är ändrad, och att priset för systemet från och med denna version, kan överstiga urvalsbudgeten. Läs mer om detta under ”Ändrat” nedan.


Se några av nyheterna i 2.0 på BaraTravs YouTube-kanal här nedan


 • Ny spelkalender
  • Öppna den nya spelkalendern genom att klicka på kalenderknappen
   • Med inställning (ID=149) kan du välja att spelkalendern skall öppnas automatiskt när programmet startar
  • Klicka på det spel du vill skapa ett nytt system för
   • Högerklicka för ytterligare val
    • Förhandsvy av startlistor
    • Skapa system i ny instans av BT
  • Du kan filtrera vilka spel som visas med olika filter
   • Endast svenska banor
   • Endast jackpot
   • Även passerade datum
   • Ett filter per spelform
    • Klicka på knappen för att visa endast denna spelform
    • Kryssa i kryssrutan under knappen för att visa även denna spelform
    • Klicka på ”Alla” för att visa samtliga spelformer
  • Standardvärden för filter som är aktiva när programmet startas kan du ange i inställningar (ID=148)
 • Dra-och-släpp – valbar förenklad återkoppling
  • Nuvarande återkoppling vid dra-och-släpp är informativ men kan ”hacka” ibland
  • Nu finns en alternativ förenklad återkoppling där muspekaren ändras för en mer direkt återkoppling. Styr detta med nya inställningarna 150 och 151
 • Ekipage – kontextmeny via startnummer
  • Nu har du snabb åtkomst till detaljfönster, lopparkiv och CV via högerklick på hästens startnummer
 • Flikar – förbättrade kontextmenyer
  • Med nya förbättrade kontextmenyer har du nu mer effektiv och mer tydlig åtkomst till en utökad mängd funktioner
  • Högerklicka på den flik du vill arbeta med så visas kontextmenyn
  • De nya kontextmenyerna finns både för huvudflikar och för sub-flikar
 • Flik Poäng och Abc – förbättrad dialog vid kopiering från annan flik
  • I flik poäng kan du nu lägga till värden från en annan flik med en angiven faktor
  • I den nya dialogen kan du ändra flikarnas beskrivning direkt i dialogen
 • Ändring av värden med knappar – ny ”smartare” ändringslogik
  • Nu blir det ännu enklare att snabbt nå det värde man önskar med enbart knappklick
  • Programmet avgör nu utifrån det aktuella värdet hur stort ändringsmängden skall vara vid klick på knapp
  • Programmet ökar värdet med ändringsmängden som kan vara något av 1, 10, 100, 1000, 10000 o.s.v beroende på det aktuella värdet.
   • Antalet nollor i ändringsmängden avgörs av hur många nollor det aktuella värdet har räknat från höger innan en icke-nolla dyker upp
   • Är t.ex. värdet 271 ökas det med 1 eftersom nolla saknas till höger
   • Är värdet 280 ökas det med 10 eftersom det finns en nolla från höger
   • Är värdet 3000 ökas det med 1000 och så vidare…..
  • Naturligtvis går det fortfarande bra att direkt skriva in det värde man önskar
  • Vill man minska ändringsmängdenhögerklickar man man på upp- eller ned-pilen eller håller nere CTRL samtidigt som man klickar.
   • Då blir den nya ändringsmängden en tiondel av det aktuella ändringsmängden.
  • Vill man öka ändringsmängdenhåller man ner SHIFT-tangenten samtidigt som man klickar på upp- eller ned-pilen.
  • Nolla värdet med CTRL+SHIFT + KLICK på någon av knapparna
  • Sammanfattning
   • Programmet ökar och minskar värdet snabbt och enkelt till jämna belopp med automatik
   • Använd SHIFT för en accelererad ökning eller minskning
   • Använd HÖGERKLICK eller CTRL för att minska ändringsvärdet
   • Använd CTRL+SHIFT + KLICK på någon av knapparna för att nolla värdet
 • Flik Poäng – Ny intieringsmetod SpelProcent x10
  • Denna metod är lämplig att använda om man på ett effektivt sätt vill styra antalet rader man spelar för hästar med spelprocent under 1,0 %
  • Metoden behöver aktiveras i inställning med ID=72 , Flikar => Poäng => Initieringsnmetoder På/Av
 • Flik poäng – normalisering till summa 100 eller summa 1000
  • Nu går det att normalisera poängen så att summan i varje avdelning blir 100 eller 1000.
  • Det går även att välja att BaraTrav skall normalisera med automatik varje gång som samtliga hästar tilldelas ny poäng.
 • Flik Utdelning – utökat diagram
  • För de som vill se en mer detaljerad bild av hur raderna fördelas över utdelningsintervall, finns nu ”Utökat diagram”. Markera denna för att se en fördelning på betydligt fler intervall än standard
 • Flik rader – UB-Nr
  • Vid användning av spelbudget visas nu en kolumn UB-Nr
  • UB-Nr är det sekvensnummer som motsvarar i vilken ordning raden valts ut för att ingå i spelbudgeten
 • Flik resultat – utdelningsdiagram för kvarvarande rader
  • Nu kan BT visa utdelningsdiagram för kvarvarande rader som har noll fel
  • Aktivera visning genom att bocka för kryssrutan i rutan för systemresultat
 • Ny Inställning – Spara utan att fråga – vid systemändringar som utförs pga uppdatering till senaste datan (spelprocent, omsättning, strykning)
  • Nu finns det en inställning för att spara utan att fråga vid uppdatering till senaste data.
  • Antag att spelprocenten uppdateras och systemet genereras utan att några hästvärden eller villkor har ändrats. Är den nya inställningen aktiv, kommer systemet vid stängning att sparas utan att du behöver svara ja på den vanliga kontrollfrågan
  • Om AutoSpara redan används så är den nya inställningen inte synlig eftersom den då är betydelselös.
 • Höjdpunkter galopp – underlagskod visas
 • Indikator för första start för tränare i Sverige – styr om indikator visas
 • Meny – Nytt val ”Länkar”
  • Här visas länkar till olika travsidor i olika länder
 • Meny – Två nya snabbkommandon
  • CTRL+N => Ny instans av BT
  • CTRL+SHIFT+F => Nylänksfoto skapas
   • (CTRL+F ger som tidigare ett sessionsfoto)
 • Nya inställningar
  • ID=137 – Felreducering
   • standardvärde nytt system för påfyllnadsmetod för extrarader
  • ID=138 – AutoGenerering reaktionstid
   • Hur snabbt vill man att autogenerering skall påbörjas efter utförd ändring
  • ID=139 – Spara speldata utan att fråga
   • Med detta val ges ingen fråga vid spara om endast speldata är ändrat för systemet
  • ID=140 – Knappar upprepningsintervall
   • Här styr du hur lång tid (millisekunder) det är mellan klicken när du håller musknappen nere på en knapp som har repetitionsfunktion. Gäller villkorsvärden och hästvärdekontroller
  • ID=141 – Varning högsta vinstgrupp
   • BT varnar om val för högsta vinstgrupp avviker från standardvalet
  • ID=142 – Visa utdelningsdiagram för kvarvarande rader som standard
  • ID=143 – Vilka snabbval skall visas direkt under huvudmenyn
  • ID=144 – Spela upp ett ljud vid rättning som ger bruttovinst
  • ID=145 – Vilket ljud skall spelas upp vid bruttovinst
  • ID=146 – Visa hjälptext vid musöver för villkorsknappar
  • ID=147- Använd spelkvot i flik avancerat
  • ID=148- Vilka spelfilter är aktiva i spelkalendern vid uppstart
  • ID=149- Öppna spelkalendern automatiskt vid uppstart
  • ID=150- Dra-och-släpp – förenklad återkoppling (snabbare)
  • ID=151- Muspekare vid förenklad återkoppling
  • ID=152- Flik resultat – visa analysvärden för rank-produkt och procent-rot
  • ID=153- Bakgrundsfärg – hästar
  • ID=154 – Styr vilket kriteria som används för varierand bakgrundsfärg
  • ID=155 – Bekräfta öppnande av existerande system
  • ID=156 – Styr standardval för autonormalisering
  • ID=157- Kontextmeny – huvudflik
  • ID=158 – Kontextmeny – subflik
  • ID=159 – Kontextmeny – häst
 • Flik Avancerat: Felreducering – reducera till max ett eller två fel för bästa rad
  • Med felreducering kan man skapa en effektiv spridning av de rader som spelas.
  • Las allt om den nya funktionen i manualen för ”Flik Avancerat”
  • Felreducering tar lång tid vid många rader som går in i felreduceringen.
   • Beroende på hur snabb dator som används kan olika många rader användas
   • Börja prova från 50 000 rader efter normalreducering och se hur långt upp du kan gå på just din dator
  • Om alla vinnare är inom ramen och övriga villkor är uppfyllda så ser felreduceringen till att det finns minst en rad som har det angivna antalet fel, eller inget fel alls
  • Ett exempel
   • Antag att vi spelar V75 och har en ram 12x12x10x10x5x3x1 = 216 000 rader
   • Vi har också valt en utgångshäst i varje garderingsavdelning och kräver att minst 3 av dessa 6 utgångar skall vinna
   • Den reduceringen, som vi kallar för normalreducering, gör att det återstår 8761 rader.
   • Det blir för dyrt tycker vi och väljer att lägga på en felreducering med max 1 fel för bästa raden
   • Efter felreducering återstår det då 631rader till ett pris av 315,50 kr
   • Om vinnarna finns inom ramen och utgångsvillkoret är uppfyllt så får vi minst en rad med sex rätt.
 • Systeminfovärden visas även vid en ändring av systemet
  • Värdena ”System”, ”Att spela” och ”Pris” ligger nu kvar även vid förändring av systemet tills nya värden skapats av nästa generering.
  • Att en ändring har utförts utan att ny generering utförts indikeras för dessa värden av att de är skrivna i kursiv stil tills generering är utförd. (Inlämningsknappen är såklart inaktiv också)
 • Flexibel generering
  1. Delarna i genereringen har brutits ut till fristående logik. Det gör att inte all logik behöver utföras varje gång en ändring utförs vid autogenerering
  2. Det här är inget man som användare måste känna till, men för de som är intresserade beskrivs uppdelningen nedan.
   1. Normalreducering (N xx%)
    • Utförs när ändringar som påverkar normalreduceringen utförs
     • Ramändring
     • Rankändring
     • Ändring gällande Utgångar, Abc, Poäng, Flex, Spelarkåren
   2. Utdelningsbearbetning (U xx%)
    • Utförs alltid för att skapa data för att presentera utdelningsdiagram
    • Utdelningsfiltrering
     • Utförs när utdelningsvillkor är aktivt
    • Utdelningsdiagram
     • Uppdateras alltid i bakgrunden efter utfördgenerering
   3. Avancerad bearbetning (A xx%)
    • Utförs alltid om avancerat villkor är aktivt
    • Tidsåtgång för avancerad bearbetning har minskats
    • Felreducering (F xx%)
     • Utförs om felreduceringsvillkoret är aktivt
     • Felreducering tar relativt lång tid och har därför en egen återkoppling

#Korrigerat ——————————————–

Observera att ”Spelbudget” i flik avancerat byter namn till ”Urvalsbudget”. Detta har sin grund i att funktionaliteten är ändrad, och att priset för systemet från och med denna version, kan överstiga urvalsbudgeten. Läs mer om detta nedan.

 • Flik Resultat – möjligheten att se unika rader är borttagen
  • Tidigare effektivisering av komprimering för multirader medförde att den tidigare lösningen för detta inte fungerade.
  • Vi hoppas kunna hitta en framtida lösning för att återinföra denna funktíon.
 • Flik Avancerat: Spelbudget blir Urvalsbudget
  • Nya urvalsbudget fungerar INTE likadant som dess föregångare Spelbudget
  • Nya Urvalsbudget körs alltid som första steg i den avancerade bearbetningen.
  • Detta gör att Urvalsbudget kan kombineras med efterföljande bearbetning på ett förståeligt sätt
   • SpelKvot kontrolleras för varje rad som väljs ut inom urvalsbudget
   • Eventuellt krav på BruttoVinst appliceras på varje rad som valts ut
   • Om UrvalsBudgeten överstiger priset för systemets ram, kan AutoMult appliceras för det överstigande beloppet
   • Felreducering kan appliceras på de rader som är utvalda inom UrvalsBudget
   • Nedan tittar vi mer i detalj på hur urvalsbudget fungerar tillsmmans med bruttovinst, faktor och X-mult
   • Urvalsbudget tillsammans med X-mult
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp, precis som om X-mult vore lika med ett
    • Därefter appliceras X-mult så att alla utvalda rader spelas det antal ggr som X-mult har i värde
    • Priset för systemet blir därmed som högst Urvalsbudget * X-mult
     • Andra villkor kan vara mer begränsande än urvalsbudget
   • Urvalsbudget tillsammans med faktor
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp
    • Radernas mult beräknas utifrån angivna faktor-värden
    • För varje rad appliceras dess rad-mult och slutlig kostnad kan överstiga urvalsbudgeten
    • OBS! Om AutoMult är aktiv så ignoreras faktorvärden eftersom radernas mult då beräknas automatiskt baserat på urvalsbudget och eventuellt bruttovinstkrav
   • Urvalsbudget tillsammans med bruttovinst
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp,
    • Därefter appliceras logik för bruttovinst på varje utvald rad
    • Priset för systemet kan i detta fall inte förutses i förväg eftersom det beror på hur många gånger varje enskild rad behöver spelas för att nå kravet för bruttovinst
 • Flik Avancerat:: Urvalsbudget kan även anges som en procent av systemets ram – Ram % eller som en procent av de normalreducerade raderna Av-Norm %
  • Du byter mellan procent och kronor genom att klicka på rubriken Urvalsbudget
 • Flik Avancerat: Särskiljning mellan rader med samma avancerad poängprodukt
  • När två eller flera rader har samma poängprodukt behöver programmet ytterligare info för att valet mellan dessa rader skall bli förutsägbart
  • Nedanstående ordning används av programmet vid särskiljning
  1. Produkten av radens värden för ”min ranking”, dvs ranknummer
  2. Summan av radens ingående startnummer
  3. I den ordning som programmet har skapat raden
 • Uppdatering av bakomliggande värden för textfält – Delete och Nollning uppdaterar nu värdet direkt
  • Om man använder delete-knappen eller anger en nolla i ett fält så kommer nu det bakomliggande värdet att uppdateras direkt. För övriga värden gäller som tidigare att man behöver använda ENTER, TAB eller klicka utanför fältet för att värdet skall uppdateras.
 • Systeminformation Hämt blir Koll
  • Tidigare har tidpunkten vid rubriken Hämt, visat den tid då senaste hämtning gjordes från BT-server gällande spelprocent och omsättning
  • Nu redovisas istället vid rubriken Koll, den senaste tidpunkt då jämförelse gjordes avseende ATG-tid för data i programmet och data på BT-server
  • Detta gör det lättare att se att programmet utför kontroller på de intervall som användare har valt för auto-uppdatering.
 • Flik Poäng – ny flik följ häst
  • Följ häst för ny flik styrs nu av två värden
   • Standardvärde inställning ID = 46
   • Senaste initieringsmetod för alla hästar i fliken
    • Metoderna stigande, fallande, omgångsrank och avdelningsrank aktiverar inte följ häst – för övriga aktiveras följ häst
   • Vid autonormalisering aktiveras alltid följ häst för ny flik
 • Flik Utdelning- ny tydligare design för utdelningsgraf och möjlighet till utökat läge
  • Möjlighet att välja ”Utökat diagram”
   • Raderna fördelas då på betydligt fler intervall för de högre utdelningsbeloppen
 • Flik Utdelning – utdelningsdiagrammet uppdateras i bakgrunden
  • För att optimera genereringen uppdateras nu utdelningsdiagrammet i bakgrunden
  • När texten går från kursiv till normal är de nya värdena på plats
 • Flik Rader – tydligare sortering
  • Pilar indikerar sortering
  • Efter sortering visas alltid översta raden
 • Flik Kuponger – tydligare sortering
  • Pilar indikerar sortering
  • Efter sortering visas alltid översta raden
 • EkipageInfo Popup – statistik för kusk + häst samt tränare + häst flyttat
  • För att lättare hitta rätt är denna info nu placerad vid kusk respektive tränare
  • (H) vinster/starter segerprocent%
 • Galopp – Tydligare information för vikt och blinkers
 • Dialogrutor – mindre designändring
  • Förvald knapp är inte längre grönmarkerad
  • Istället är förvald knapp markerad med en prickad linje invändigt.
  • Detta gör det tydligare när man skall välja knapp
 • Inlämning – varning vid spel i högsta vinstgrupp eller inte
  • Tidigare har varning givits vid inlämning, då spel i högsta vinstgrupp inte varit valt, där sådant val är möjligt
  • Nu kommer BaraTrav att varna vid inlämning om värdet för systemet avviker från standardvalet i inställningar
  • Varningen kan nu också helt väljas bort för de som så önskar med inställning med ID = 141
 • Detaljerad ekipageinfo – navigering med höger- och vänster-pil på tangentbordet
  • Gör nu så att avdelning byts.
 • Markera vinnare
  • I fliken resultat kan man alltid markera vinnare genom att vänsterklicka
  • I flikarna Poäng, Avancerat och Utdelning behöver man nu kryssa i ”Markera vinnare” för att kunna vänsterklicka fram simulerade vinnare
 • Spelprocent låst system
  • Spelprocent uppdateras nu för låst system även innan det första resultatet kan hämtas
 • Inställningar
  • Aktivering av avancerad styrning av poäng och ABC i inställningar uppdaterar nu aktuellt system direkt
 • Följ P-Nr eller ABC-Nr
  • Byte av poäng-nr eller ABC-nr för flik triggar nu ny generering
 • Kortinfo för system kunde skilja mot sparat systems innehåll

#[1.9.3.1] 2020-11-14

 • TVÅ VIKTIGA KORRIGERINGAR
  • Denna version införs primärt för att korrigera två problem. läs mer under korrigerat nedan
 • Programmet svarar inte på musklick i rutnätet
  • Detta mycket frustrerande fel har gäckat oss en tid och vi är glada att ha en lösning på plats.
  • Det som orsakade problemet var när man fyllde i en textruta och använde ENTER för att bekräfta detta. Då slutade klick i rutnätet att fungera tills man bytte flik eller dylikt
 • Inlämning ATG.SE – nödvändig ändring av design
  • Det har i undantagsfall förekommit att programmet har kraschat vid drag and drop av fil till ATG.SE. Det beror på den teknik som använts för att måla upp den lilla bild med info som dras till ATG.SE
  • Denna ändring är därför nödvändig för att säkerställa en säker inlämning
  • Det som är ändrat är designen, framför allt vid själva drag and drop till ATG.SE
   • Allt fungerar precis som tidigare, men den visuella återkopplingen är ändrad just för detta moment
Så här ser det nu ut när du skall dra din fil till ATG.SE

#Korrigerat ——————————————–

 • Nytt spel – gul prick medan data läses in
  • Tidigare har man kunnat klicka på nytt spel redan innan all data har lästs in och sedan har programmet väntat på att datan har blivit inläst.
  • Detta har som regel fungerat bra men det har funnits situationer då det har blivit problem med
  • Därför visas nu istället en gul prick under tiden data läses in.
  • Försöker man skapa ett nytt spel får man ett meddelande om att data läses in
En gul prick visas medan speldata läses in. När gula pricken efter några sekunder är borta går det bra att skapa ett nytt system för spelet

#[1.9.2.1] 2020-11-11

#Korrigerat ——————————————–

 • Uppdatering av programmet – nu efter uppstart
  • Efter denna version kommer uppdateringar att kontrolleras efter uppstart av programmet.
  • Detta har två fördelar
   1. Vill man snabbt spela behöver man inte gå igenom uppdateringsproceduren innan programmet är tillgängligt
   2. Om uppdateringen kan ske medan programmet är igång slipper man att Windows Smartscreen blockerar uppdateringen.
    • Stängs programmet innan uppdateringen hinner utföras i bakgrunden så kommer Windows Smartscreen att kliva in nästa gång programmet startas eftersom uppdateringen då kommer att installeras
 • Problem vid nytt system som håller på att laddas ned
  • Om man försökte skapa ett nytt system för spel som höll på att laddas ned så kunde programmet låsa sig på så vis att spel inte gick att skapa förrän programmet startats om

#[1.8.1.3] 2020-10-14

#Nytt ————————————————

 • Höjdpunkter – nu även för galopp
  • Visas i ekipageinfo popup och detaljfönstret

#Ändrat ————————————————-

 • Höjdpunkter – vi har lagt till följande info för höjdpunkter trav i detaljfönstret
  • Skoinfo
  • Sulkyinfo
  • Kusk
  • Tränare
 • Funktionsknappar – navigering
  • Muspekaren flyttas nu med vid navigering
 • Nu fungerar det igen att ”tabba” mellan värdena i flikarna Abc, Poäng och Avancerat
 • LiveBar – musöver för startlista fungerar igen

#[1.5.2.1] 2020-10-08

#Nytt ————————————————

 • Höjdpunkter – ett förstklassigt hjälpmedel för att snabbt bedöma häst
  • Med höjdpunkter får du snabbt grepp om hästens prestationer på svenska banor de senaste två åren
  • Höjdpunkterna listas i datumordning
  • Visas i ekipageinfo popup samt utökad vy
   • I ekipageinfo popup byts ”rekord” ut mot ”höjdpunkter”
 • Knapp för att öppna befintligt system i ny instans
  • Analogt med ny instans för nytt system
 • Inaktivera/aktivera huvudvillkor och subvillkor via kontext-meny (höger-klick)
 • Rensa vinnare från kontext-meny
  • Du kan nu enkelt rensa vinnare via kontextmeny för vilken som helst av flikarna i den översta raden
 • ”Lågnivåvillkor” kan nu aktiveras/inaktiveras
  • Detta görs genom en liten kryssruta i själva villkorsrutan
  • Bilden nedan visar ett lågnivåvillkor i flik Abc som är inaktiverat
  • Det är alltså den lilla rutan till vänster om knappen för att lägga till nytt villkor som är den nya kryssrutan
  • För villkor som har flera flikar, t,ex Poäng och ABC så visas i kontrollpanelen en knapp med ett L för de lågnivåvillkor som är inaktiverade.
 • Öppna system – extra info vid musöver
  • För system som sparas från och med denna version sparas nu även en
   uppsättning med extrainfo för att kunna visa sådan i snabblistan över sparade system
 • .Statistik Sulky från och med denna version visas statistik för hästens sulkystarter i Sverige
  • sulkystatistik visas i ekipageinfopopup och den utökade vyn
  • OBS! statistiken gäller svenska starter från 2020-04-29 och framåt
  • För att få plats med denna info i ekipageinfopopupen flyttas raden med senaste placeringar för häst till annan plats i inom denna ruta
 • Statistik Monté – från och med denna version visas statistik för hästens montéstarter i Sverige
  • statistiken visas i ekipageinfo-popup samt i den utökade vyn
  • statistiken gäller för starter från 2018-12-01 och framåt
 • Ekipageinfo Popup – klickbara länkar
  • Om inställning för ekipageinfo popup innehåller ”klicka” så går det nu att klicka på ett antal texter(länkar) i popupen
  • Klickbara texter är
   • Hästnamn
   • Kusknamn
   • Tränarnamn
   • Resultatrad (Lopp)
   • Rekord (Datum)
  • OBS! Popupen stängs fortfarande automatiskt om man för musen över det inramade området med ett kryss
 • Lista över tillgängliga spel – Spel idag inramade
  • För att ytterligare tydliggöra de spel som är avgörs idag får nu dessa en ram runt texten ”Idag”
 • Simulerad omsättning – auto-aktiverad – meddelande
  • Nu ges detta meddelande med en popup vid omsättningen istället för en modal dialog

#Ändrat ————————————————-

 • Ekipageinfo utökad vy – ny förbättrad design och utökad info
  • Ny info höjdpunkter
   • Höjdpunkter från hästens prestationer de senaste två åren
  • Ny info sulkystatistik
  • Ny info montéstatistik
  • ”Ram-vy” längst upp till vänster. Varje häst är en liten ruta. Du kan klicka på sådan ruta för att navigera till den hästen
  • Överst i mitten visas dem aktuella avdelningen med aktuell häst understruken
   • Du kan navigera i denna lista med piltangenter höger, vänster
   • Du kan utföra ”dra-och-släpp” i denna lista
   • Du kan högerklicka för att markera ett antal hästar som med på systemet
  • Till vänster nederst i bilden finns startlista i nummerordning
   • När du för musen över startnumret visas knappar för att lägga till/ta bort hästen på systemet.
 • Dra och släpp – bättre återkoppling
  • Vid ”Dra och släpp” av häst, visas nu ”dra och släpp”-objektet redan när man trycker ned musknappen. Det ger en bättre återkoppling
  • Priset för detta är att om vid användning av funktionsknappar kan man nu inte utföra ”dra och släpp” via klick på startnummerrutan.
 • Kontrollpanelen för villkor – ny plats och nytt utseende
  • Kontrollpanelen är mycket bra att använda för att kontrollera vilken effekt ett visst villkor ger. Aktivera/inaktivera villkor med ett klick.
  • För att göra kontrollpanelen än mer användarvänlig har den flyttats till längst upp till höger i bilden.
  • Du kan precis som tidigare flytta den dit du vill i bilden.
  • Styrning av smarta knappar är flyttat till huvudmenyn
  • Bredd och höjd samt vilka flikar som visas är flyttade till menyn för aktuellt system
 • Flik Rader – Tydligare rubriker
  • I fliken rader visas uppskattad utdelning samt bruttovinst per rad.
  • Vid simulerad omsättning visas två olika värden
  • Värden baserade på den omsättning och spelprocent som visas i flik utdelning = den som användes när raderna genererades
  • Värden baserade på den omsättning och spelprocent som visas i flik resultat.
  • Utdelning och bruttovinst baserade på värden från flik resultat redovisas från och med nu under rubrikerna
  • Utdelning(Res) – estimerad utdelning baserat på oms. och procent från flik resultat
  • Brutto(Res) -estimerad bruttovinst(högsta vinstgrupp) baserat på oms. och procent från flik resultat
  • Om fliken utdelning och fliken resultat har samma omsättning och spelprocent så redovisas enbart en uppsättning värden, då under rubrikerna Utdelning och Brutto
 • Dialog för ”verklig omsättning överstiger simulerad”
  • Nu möjligt att svara Nej. Då behöver den simulerade omsättningen ändras för att varning skall ges igen.
  • Visas nu inte för system där det finns resultat eller där speldagen är passerad
 • Flik Flex – sortering bibehålls vid ny flik
  • Om du har sorterat listorna för Kusk och/eller Tränare och lägger till en ny flik så får den samma sortering som den flik med högst nummer
 • Flik Flex – barfota fram och barfota bak
  • Innebär nu barfota fram och skor bak samt
  • Barfota bak och skor fram
 • Snabbare uppstart för nytt och befintligt system
  • Nu går det litet snabbare för programmet att måla upp bilden vid skapande av nytt system eller öppnande av befintligt sådant.
 • Zoom – ny plats och nytt utseende
  • Vi har genomfört en städning bland knapparna bredvid spelformsknapparna.
  • För Zoom innebär det att den nu ligger som en knapp längst upp till höger i bilden
  • Klicka på zoom-knapen för att visa/dölja reglaget för zoom
 • Utdelningsstatistik visas nu även om inte någon ram har angivits
 • Auto-arkivering är omdöpt till Auto-rensning
  • Det var tidigare förvirrande när termen arkivera användes för två olika saker
  • Nu betyder arkivera enbart att en kopia med ändelsen ”.btaa” sparas i mappen för systemfiler. Sådana filer rensas aldrig av den automatiska rensningen.
  • Auto Rensning innebär att systemfiler 8 dagar efter senast sparat med automatik flyttas till mappen ”SystemsArchive”. Där sparas de så länge som användare har angivit i inställningar.
 • TextStorlek och smarta knappar – flyttade till menyn
  • Styrningen av textstorlek och smarta knappar är flyttade till är flyttade till huvudmenyn
 • Förhandsvy – sortering spelprocent
  • Vid sortering på spelprocent är nu ordningen alltid fallande
 • Förhandsvy – skapa nytt systemranking
  • Om hästarna är sorterade enligt startnummer kommer det system som skapas att
   ha den sorteringen. I alla andra fall blir sorteringsordningen enligt spelprocenten.
 • Bredd och höjd samt vilka flikar som visas är flyttade till menyn för aktuellt system
 • Meny – två menyer
  • Meny med åtgärder och inställningar som gäller programmet
  • Meny – S som hanterar åtgärder och inställningar för det system som är öppet

#Korrigerat———————————————-

 • Flik Statistik – Startnummer musöver fungerade inte
 • Autoöppna senast använda system
  • Nu öppnas senast använda systemet endast om det systemet var öppet när programmet senast stängdes. Stänger man programmet utan ett öppet system så kommer programmet nästa gång att starta utan att AutoÖppna något system.
 • Flik Flex – korrigeringar
  • Lägsta-10 för kuskar fungerade inte
  • Ett flertal val under Diverse fungerade inte
 • Skapa system i ny instans – städning vid ”Avbryt”
  • Om man påbörjade att skapa ett nytt system i ny instans
   men vid fråga för befintligt system bestämde sig för att avbryta, rensades inte data för nytt system.
   Detta ledde till att vid nästa uppstart av BT så öppnades oväntat ett nytt system.
   Detta korrigeras med denna version så att info rensas vid ”avbryt”
 • Simulerad högsta vinstgrupp
  • felmeddelande åtgärdat så att hela texten syns om man anger för låg högsta vinstgrupp
  • om man har angivit en högsta vinstgrupp som är godkänd innan JP-pengarna
   har inkommit så blev det tidigare fel när JP-pengarna kom in och värdet då var för lågt för att vara godkänt.
   Detta är nu korrigerat så att värdet i första hand ändras enligt BT-prognos och i andra hand som en faktor ggr JP-beloppet.
 • .Avancerad Poäng – massändring av poäng åt vänster
  • vid massändring av poäng fallande eller stigande till vänster blev det tidigare istället
   lika med markerad hästs värde. Detta korrigeras i och med denna version
 • Kontrollpanelen– Utdelning
  • Utdelningsvillkoret var i vissa lägen aktivt vid reducering även om det var inaktiverat i kontrollpanelen.
 • Förhindra viloläge
  • Om man svarade nej vid fråga om att förhindra viloläge så hindrades detta, men kryssrutan förblev felaktigt ikryssad. Åtgärdat.
 • Automatisk sök efter ny version
  • Uppdatering så att denna funktionalitet inte slutar fungera när programmet har varit igång under lång tid
 • Flik Statistik – Utgångar fungerade inte om inte samma flik var vald i flik utgångar
 • Flik Sortering – Utgångar fungerade inte om inte samma flik var vald i flik utgångar
 • Flik Start – Ranking med knapp ”Rank” kunde göra att tomma rutor rankades först.

#[1.4.2.1] 2020-09-08 Korrigeringar

#Korrigeringar

 • Flik start Fasta reserver
  • Knappen ”Reserver ange” har fått en korrekt hjälptext
  • Fasta reserver visades inte om inte Vinnar-Odds visades
 • Det har stundtals varit problem med att skapa system från IDAG och JACKPOTT. Nu är detta åtgärdat
 • ZOOM sätts nu till det standardvärde som angivits i inställningarna vid uppstart av programmet
 • Om ett system registrerades för autoöppning vid omstart av BT så rensades aldrig denna info vilket gjorde att systemet alltid öppnades. Åtgärdat
 • Vid öppnande av existerande system som var några dagar gammalt gjordes onödigt många datahämtningar. Åtgärdat

#[1.4.1.3] 2020-08-28

#Nytt

 • Inställning ID=136 – Styr om villkorsöversikten skall visas i resultatfliken samt i mobilvy vid autopublicering
 • Numrerade instanser
  • När en ny instans av BT öppnas får den nu ett nummer. Om detta nummer är större än ett så visas det i det övre högra hörnet. Detta nummer ändras inte även om någon instans stängs. Räkningen nollställs när samtliga instanser stängs.

#[1.4] 2020-08-27

#Nytt

 • Översikt av systemets villkor – Förbättringar
 • Översikten visas nu både i flik ”Resultat” och flik ”Start
  • Översikten kan alltid ses genom att hålla musen över flik ”Start”
  • I fliken ”Resultat” kan du lätt byta plats på villkorsöversikten och resultatredovisningen med en knapp.
 • Översikten visas även vid autopublicering
 • För alla villkor utom Avancerat så visas nu tre statusfält
  som ger info om nuläge samt tänkbara utfallsintervall.
  • Status = ”Sts” – fyra olika status används
   1. Pågår
    1. Om nuläget är inom villkorsgränserna men utfallet fortfarande kan hamna utanför visas en gul bakgrund för status och grön bakgrund för nuläget
   2. Avgjort med positivt utfall
   3. Avgjort med negativt utfall
   4. Kan inte avgöras i översikten
    • Orsaker som gör att vissa villkor inte kan avgöras i översikten är
     • Strykning
     • Vinnare utanför systemramen
     • Dött lopp
  • Numeriskt nuläge för villkoret = ”Nu”.
  • Utfall – det numeriska intervall som villkorets möjliga slutvärden utgör.
  • OBS! Om villkoret inte kan avgöras i översikten, betyder det såklart inte att det inte fungerar vid rättning. Rättningslogiken är helt frikopplad från villkorsöversikten. Skulle det mot förmodan uppträda en situation där översikten verkar säga något annat än rättningen är det alltid rättningen som är korrekt.
 • Inställning ID=134- standardinställning för om detaljrader visas för villkorsöversikt
  • Denna inställning avgör standardvärde för nya system gällande hur detaljrader visas i villkorsöversikten
   • Visa alla
   • Visa med klick
   • Dölj alla
 • Inställning ID=135- styr om fält för statusvärden visas i översikten för villkor
  • Denna inställning avgör om status, nuvärde och utfallsintervall visas i villkorsöversikten
   • Sts
   • Nu
   • Utfall
 • Förhandsvisning av startlistor för spel
  • För att möjliggöra översikt av startlistor utan att skapa nytt system finns nu vid varje spel en knapp med tre linjer i .
  • Detta kan t.ex. komma väl till hands när man vill kolla igenom startlistorna till ”V86 Super Days” (sex V86 på åtta dagar) på ett effektivt sätt.
  • Klickar man på den knappen så öppnas en popup med startlistorna för det aktuella spelet. I listorna visas den senast kända informationen för ekipaget.
  • Det går att sortera på varje kolumn och samtliga startlistor sorteras då enligt den ordningen.
  • Det går sedan att skapa system för det aktuella spelet direkt från denna popup.
  • Det går även att markera hästar direkt i dessa startlistor och dessa markeringar tas då med. Den häst som först markerats i respektive avdelning kommer att rankas först.
 • Skapa system i ny instans av BT
  • För att förenkla och tydliggöra visas nu en knapp vid varje spel som om den används leder till att ett nytt system skapas i en ny instans av BT.

#Ändrat

 • Funktionsknappar och ekipageinfo stängs nu när man för musen över
  • För att underlätta ett effektivare arbete stängs nu dessa objekt när man för musen över
   • Ekipageinfo stängs när musen förs över nedre delen av popupen
   • Funktionsknapparna stängs när man för musen över någon av popupens kanter vänster eller höger
 • Flik Utgångar – nollställning nollar nu även värden
  • När du nollställer alla villkor i en flik(eller alla flikar) nollställs nu också samtliga utgångar, dvs inga hästar är längre markerade som utgångar.
 • Flik Poäng – Kryssruta ”Markera vinnare”
  • Det var tidigare alltför lätt att oavsiktligt markera en häst som vinnare i flik poäng. Därför införs nu en kryssruta som behöver vara ikryssad för att kunna markera en häst som vinnare genom att klicka med vänster musknapp.
 • Funktionsknappar samt ekipageinfo med ”Klicka”
  • Om du använder funktionsknappar i kombination med ”Klicka” som metod för ekipageinfo kommer nu ekipageinfo att stängas när man för musen över den. Det gör detta alternativ mer lättarbetat.
  • I och med detta försvinner behovet av att kunna ”skaka” bort ekipageinfo och inställning med ID = 131 tas därför bort.
 • Funktionsknappar – ”Markera som vinnare” och ”Markera som struken”
  • Dessa knappar är nu tillgängliga i samtliga flikar där funktionsknappar finns
 • Funktionsknapparny design och flyttade knappar
  • Knappen för att simulera struken häst har fått ny design
  • Knappen för att öppna detaljfönster med utökad info har fått ny design
  • Knappen för att öppna hästens CV i webbläsare har fått ny design
  • Knapparna för att lägga till och ta bort hästen från systemets ram har fått ny design och placeras nu till vänster om den aktuella flikens värdefunktionsknappar.
  • Knappen för att ange att alla hästar till vänster skall vara med på systemets ram är flyttad till höger om den aktuella flikens värdefunktionsknappar.
  • I de flikar där man kan använda massändringsknappar styrs nu visningen av dessa med ett litet ”M” till vänster under knapparna för vinnare och strykning. I och med detta tas kryssrutan för massändringsknappar ”Mass” bort från listen under flikarna
  • Totalt ser det nu ut så här för tex, flik Poäng

#Korrigerat

 • Tillräckligt villkor – När ett villkor ändras gällande om det är tillräckligt eller inte triggas nu omgenerering
 • Flik Resultat – korrigering
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är ”ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst

#[1.3.3.6] 2020-07-22

#Nytt

 • Inställning ID=133 – Inforutor centrera
  • Centrera inforutor. Användbart t.ex. vid användning av externa skärmar. Om denna EJ är ifylld kommer programmet istället att optimera placeringen för bästa användarupplevelse, men detta kan som sagt leda till problem vid flerskärmsanvändning.
  • Standard är att inforutor centreras.

#Korrigerat

 • Tillgängliga spel
  • För utländska banor kunde det förekomma dubbletter av spel, t.ex. V4 Australien – Åtgärdat

#[1.3.3.5] 2020-07-04

#Korrigerat

 • Simulerad omsättning – uppdatera jackpotsumma
  • Nu uppdateras jackpotbeloppet för existerande system även vid simulerad omsättning, förutsatt att systemet är öppet
  • ATG kan uppdatera jackpotbeloppet under veckans gång

#[1.3.3.4] 2020-07-03

#Nytt

 • Inställning ID=132 – Standardbredd för enskild ruta
  • Använd detta val för att styra vilken standardbredd en enskild ruta skall ha vid start av programmet.
  • Om du använder ”Rutnätet följer fönstrets bredd” har standardbredden ingen effekt
 • V3 med finallopp – möjligt att spela i förväg med enbart startnummer
  • Ibland förekommer det finallopp inom V3 vilket gör att hästar och kuskar inte är kända förrän finalfältet är färdigställt.
  • Med denna version går det att skapa V3-system där finaloppet innehåller ekipage där endast startnumret är känt.
  • När startlistan för finalloppet är klart och uppdatering hämtas till programmet så kommer BT+ att ”klä på information” såsom hästnamn och kusknamn.
  • På detta sätt går det nu att börja arbeta med V3-system innan startlistan till finaloppet är klart.
  • Vill man absolut ha alla siffror korrekta (dvs kompletta resultatrader med mera) behöver man vänta tills den kompletta startlistan är på plats i programmet, men det finns ingen signal för detta, så troligtvis passar den nya varianten bättre för de flesta.

#Ändrat

 • Flik Poäng, Flik ABC – följ häst + Masterflik = sant
  • Tidigare behövde man förutom att kryssa i ”Följ häst”, dessutom aktivera ett ”Min-Max” innan ”Följ häst” blir aktiv.
  • Nu är även kombinationen ikryssad, samt att annan flik följer den aktuella fliken tillräckligt för att ”Följ häst” skall vara aktiv.

#Korrigerat

 • Flik Resultat
  • En tidigare release orsakade att beräknade vinstvärden inte alltid visades vid simulering av vinnande rad. Åtgärdat

#[1.3.3.2] 2020-06-29

#Korrigerat

 • Flik Sortering- fel värden visas
  • En tidigare release orsakade att fel värden visades även om sorteringen i sig var korrekt. Denna version åtgärdar detta.

#[1.3.3.1] 2020-06-29

#Ändrat

 • Flik Resultat – simulerad utdelning bruttovinst
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är ”ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst
 • Flik Rader – simulerad utdelning bruttovinst
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är ”ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst för kolumnerna med (U)
   • Utdelning (R) och Brutto (R) visas alltid. Dessa kolumner visar det beräknade utdelningsvärdet och radens totala bruttovinst baserat på den spelprocent och omsättning som används vid reducering.
   • Utdelning (U) och Brutto(U) visar de beräknade värdena som baseras på den uppdaterade spelprocenten och omsättningen. Om den omsättning som används vid reducering är den uppdaterade och systemet är öppet så visas inte kolumnerna med (U) eftersom de då skulle visa samma siffror som (R).
 • Flik Kuponger
  • Kolumn Vinst visas endast när det finns verkliga resultat i samtliga lopp
 • Mindre ändringar gällande ekipageinfo popup navigering
 • Nya utrustningsändringar
  • Nu visas även den tidpunkt då BaraTrav-server registrerade händelsen från ATG med rubrik ”ATG-BT”
   • Tidpunkten då ändringen registrerades för det aktuella systemet visas med rubrik ”System”
  • När man bekräftar utrustningsändringar stängs nu popupen som visar dessa
 • Bevakningar – flagga i huvudvy
  • Om någon av dina bevakningar finns med i startlista för idag eller i framtiden så visas nu en flagga i huvudvyn
  • Klickar du på flaggan så öppnas fönstret för bevakningar
 • Varningar vid undantagsfallet datafel
  • Nedanstående ändringar görs för att få en bättre upplevelse i de undantagsfall då datafel uppstår.
   • Nu visas en röd prick i knappen för nedladdning när ett datafel föreligger
   • När ett datafel upptäcks visas dessutom en popup för att informera om detta
   • Vid stängning av denna popup påbörjas en nedladdning av ny data om sådan redan inte pågår

#Korrigerat

 • Inställningar sök text – gemener
  • Korrigering så att sökning med text alltid jämförs mellan texter med gemener
 • Bevakningar – nytt system bekräfta
  • Om du använder inställningen ”bekräfta nytt system” (ID=110), så krävs sådan även vid skapande av nytt system direkt från bevakningsfönstret nu.

#[1.3.1.1] 2020-06-17

#Nyhet

 • Meny – VersionsInfo – Nya och ändrade inställningar
  • Klicka på Versionsnumret i huvudmenyn så visas en popup med nya och ändrade inställningar för denna version.
 • Inställningar – ID-nummer
  • Nu visas även inställningens ID-nummer
  • ID-numret förblir alltid detsamma för inställningen varför det är bra att hänvisa till detta nummer i manualerna
  • Du kan även söka på ID-nummer
  • Lägger du till ett större än tecken (”>120”) så visar programmet de inställningar med ID-nummer större än det angivna talet. Användbart för att söka fram nya inställningar.
 • Vänsterklick häst – visa funktionsknappar
  • Ny valfri funktionalitet för vänsterklick på häst.
  • Du väljer i inställningar om du vill att funktionsknappar skall visas vid vänsterklick på startnummer
  • I inställningar kan du dessutom ange om funktionsknappar för massändring skall visas i de flikar där det är relevant
   • Flikarna Utgångar, ABC, Poäng, Avancerat
 • Ekipageinfo -popup – fördröjning
  • Nu kan du med inställning (ID=128) ange hur lång fördröjningen skall vara vid musöver innan popupen med ekipageinfo visas
 • Ekipageinfo -popup – metod
  • Inställning (ID=26) styr vilken metod som används för att visa ekipageinfo popup.
   1. Musöver – popup visas vid musöver efter vald fördröjningstid
   2. Klicka – popup visas genom vänsterklick
   3. Klicka + navigera – popup visas genom vänsterklick men även vid navigering med tangentbordspilar samt ”home”-tangenten.
   4. Visa inte alls
 • Navigera i rutnätet med tangentbordet
  • Om funktionsknappar och/eller popup-metoden innehåller ”navigera” så kan man navigera vilket ekipage som är i fokus med tangentbordet.
  • Home navigerar till första rutan i avdelningen
  • End navigerar till sista rutan i avdelningen
  • Tangentbordspilarna navigerar ett steg i aktuell riktning
  • Esc stänger popup
 • Utrustningsändringar – knapp visar lista
  • Ny funktion som gör att du kan hålla koll på de ändringar i utrustning som rapporteras in.
 • Sko- och sulkyinfo – blinkande ändringar
  • I inställningar kan du nu aktivera att utrustningsinfo som ändras efter att systemet skapats skall blinka
  • När du tagit del av den nya utrustningsinfon kan du ange en ny tidpunkt. Då kommer BaraTrav att används den nya tidpunkten och signalera när ändringar efter den nya tidpunkten har inkommit
 • Flik Sortering – Sulkyinfo finns nu som val
 • Flik Statistik – Sulkyinfo visas
 • Flik Resultat
  • Beräknade värden
   • I de lopp där riktig eller simulerad vinnare saknas, används nu spelprocent för den mest spelade hästen. Detta ger en bättre uppfattning om värdet efter den aktuella avdelningen
 • Flik Utdelning
  • Beräknade värden
   • I de lopp där riktig eller simulerad vinnare saknas, används nu spelprocent för den mest spelade hästen. Detta ger en bättre uppfattning om värdet efter den aktuella avdelningen
 • Spara som – förbättrad dialog
  • När du väljer ”Spara som” eller ”Namn” så visas nu en förbättrad dialog. En lista visas med alla filer som innehåller spel till samma spelomgång. Man kan välja fil i denna lista och då få hjälp av det filnamnet vid ändring till det man önskar.
 • Systemfiler alternativ sökväg
  • I inställningar kan du nu ange en alternativ sökväg för systemfiler. Varje gång systemet skapas kommer en kopia att skapas/ersättas i den angivna sökvägen
  • Programmet kommer att använda den sökväg du anger även vid öppnande av sparade system.

#Ändrat

 • EkipageInformation popup metod
  • Musöver – visas när musen förs över startnumret
  • Klicka – visas när man klickar på startnumret
   • Detta val medför också att den utförliga ekipageinformationen nås genom dubbelklick på startnumret
  • Klicka + navigera
   • Som ”klicka” med tilläget att popup hålls öppen vid tangentbordsnavigering
  • Visa inte alls
 • Multirader – komprimering => färre antal system
  • Kraftigt förbättrad komprimering gällande system med multirader.
  • Denna förbättring ger starkt ökade möjligheter att använda t.ex. funktionen ”Bruttovinst Min” med tanke på begränsningar i tillåtet antal system per spelform.
 • SulkyInfo
  • Ändrat så att två bokstäver visas i formrader.
  • I ekipagerutor visas ”Hy” för hybrid
 • Signal för info i ekipageruta
  • Den gula ruta som i nuvarande version signalerar att hästen gör sin första start i Sverige för nuvarande tränare är flyttad nedåt för att ej skymma sulkyinfo. Ett utropstecken är dessutom tillagt för ökad tydlighet.

#Korrigerat

 • Spelknappar – uppdatering av lista vid musöver
  • Nu visas hela tiden den filtrerade listan över spel vid musöver på till exempel V4-knappen. Tidigare kunde listan expanderas till att visa samtliga tillgängliga spel om data lästes in samtidigt som man höll musen över en spelknapp. Detta är nu korrigerat.
 • Flik resultat
  • Mitt värde – högsta vinstgrupp
   • Nu visas alltid ”mitt värde” med faktor motsvarande spel vid högsta vinstgrupp när endast sådana rader finns för en häst
 • Borttag av flik + felacceptans
  • Vid borttag av flik uppdateras nu felacceptansen med automatik om så skall ske.
 • Systeminformation ATG-tidsstämpel
  • ATG: Korrekt tidsstämpling för data från ATG visas nu även vid simulerad omsättning
 • Flik poäng
  • Poängsumma visas när detta är valt i inställningar

#[1.1.12.1] 2020-04-29

 • SulkyInfoaktuell start samt formrader
  • Information om vilken sulky som hästen skall tävla med visas nu i ekipagerutan för den aktuella starten
   • Vid musöver visas information om sulky i den föregående starten
   • En asterisk efter innebär att sulky i föregående start är okänd
  • I formraderna redovisas vilken sulky som hästen har tävlat med
  • V = Vanlig vagn
  • H = Hybrid
  • A = Amerikansk vagn
  • Vid förändring av vagn visas en färgad bakgrund
   • Observera att färgad bakgrund alltid visas när föregående starts sulky är okänd
   • Gul bakgrundsfärg vid förändring från vanlig vagn och/eller till amerikansk vagn
   • Rosa vid förändring från amerikansk vagn och/eller förändring till vanlig vagn
  • Visning av sulkyinformation för aktuell start kan hanteras via kryssrutan ”Sulkyinfo visa” i fliken Start

#Nyhet

#Ändrat

 • Antal system – komprimering
  • Förbättrad komprimering
   • Ger ett jämnare och överlag lägre antal system än tidigare version
 • Simulerade vinnare – synk = ALLTID
  • Från och med denna version synkas alltid simulerade vinnare mellan flikarna
   • Poäng
   • Utdelning
   • Avancerat
   • Resultat
 • Flik Poäng
  • Följ häst aktiveras nu först när
   • Kryssruta är markerad
   • OCH
   • Villkorsgränser är angivna
    • Villkoret kan vara passivt eller aktivt
 • Flik Abc
  • Följ häst aktiveras nu först när
   • Kryssruta är markerad
   • OCH
   • Villkorsgränser är angivna
    • Villkoret kan vara passivt eller aktivt
 • Flik Sortering
  • Sorteringsvärde ligger kvar
   • Vid sortering på t.ex. ”Häst – kr/start” och därefter återgång till ”Min ranking” så visas värdet för ”Häst – kr/start” fortsatt, fast sorteringen ej längre är gjord efter detta värde.
   • Ett nytt fält ”Värde som visas” visar vilket sorteringsvärde som ligger kvar.

#Korrigerat

 • Systeminformation ATG-tidsstämpel
  • ATG: Korrekt tidsstämpling för data från ATG visas nu även vid simulerad omsättning
 • Flik poäng
  • Poängsumma visas när detta är valt i inställningar

#[1.1.11.15] 2020-04-08

#Nyhet

 • Flik resultat
  • Resultat kan nu hämtas upp till 31 dagar efter slutfört spel
  • Därefter måste resultatet vara sparat i själva systemfilen (*.btsp) lokalt på datorn

#Ändrat

 • Nyheter
  • blinkar när nyhet finns
  • länk till ändringslogg direkt åtkomlig vid nyhetslistan

#[1.1.11.14] 2020-04-07

#Ändrat

 • Sortering – vid avslut av sortering skapas nu inte längre nya rader med automatik. Detta eftersom sorteringen i sig inte påverkar systemets rader

#Korrigerat

 • Spelkalender – speldagar markerades som gråa(avslutade) vid uppstart. Åtgärdat.

#[1.1.11.13] 2020-04-06

#Ändrat

 • Nyheter – Separata nyheter för Bas och Plus
 • Nytt system – Korrigering för V4-Express, utdelningsstatistik saknas
 • Flik Poäng – poäng uppdateras vid tangenttryckning så att massändring fungerar omedelbart efteråt (dvs utan Enter eller motsvarande åtgärd)