support@baratrav.se

Ändringslogg BaraTravPlus BT+

#[3.5.1.4] 2023-05-30 Ny version BaraTravPlus – BETA

 • AVDELNINGAR INFO VID MUSÖVER
  • Nu går det att lägga till och ta bort häst direkt i den startlista som visas vid musöver på avdelningsruta
   • Klicka på hästens startnummer för att lägga till / ta bort
   • Nya värden är tillagda i listan
    • hästens starter i livet
    • hästens kronor per start
    • hästens totalt intjänade kronor
   • leginfostartlistimproved2
  • Kontextmeny finns nu tillgänglig via högerklick på startnummer
   • contextMenuHorse 1
  • Listan stängs nu endast när musen förs ut till höger eller nedåt från listan
  • Detta för att det skall vara möjligt att föra musen upp till ekipageinfo och använda länkar där
 • LIVERÄTTNING NY KNAPP
  • Då allt fler använder liverättning får nu denna en knapp mer centralt placerad
  • Ny knapp bredvid inlämningsknappen
  • livecorr new button
 • INFO vid musöver på knappar i översta raden
  • Musöver-info visas nu nedanför knapparna för ökad användarvänlighet

Informationen ovanför ingår i version 3.5.1.4

#[3.5.1.1] 2023-05-23 Ny version BaraTravPlus

 • FÖRÄNDRING – Poäng – Autonormalisering styrs nu på fliknivå
  • Tidigare styrdes autonormalisering för hela poängfliken
  • Nu styr du detta per flik
  • Standardvärde för system alltjämt via ID = 156
   • autonormalizepertab
 • FÖRÄNDRING – Mapp för inlämningsfiler
  • Nu skapas en mapp för inlämningsfiler på skrivbordet med automatik för nya användare samt även för existerande användare vars nuvarande mapp är “dold” (tidigare standardmappen var “dold” mapp).
  • Användare kan som tidigare välja att använda annan mapp en den som skapas på skrivbordet via inställningar med ID = 71
  • Denna ändring har vi tvingats att göra då ATG ej längre accepterar inlämning till ATG Tillsammans från mapp som är “dold”.
  • I samband med denna ändring har vi även gjort det lättare att hitta till mapparna för inlämningsfiler respektive BaraTrav spelsystemfiler. ( se bild nedan för kontextmenyer och inställningar)
  • userfolders
 • NYHET – Snabbare öppning av system
  • Nu går det en aning snabbare att öppna system än tidigare.
 • NYHET – Flik Utdelning – Min rader = “Tillräckligt betalt”
  • OBS! FUNKTION FÖR AVANCERADE SPELARE
  • För avancerade spelare finns nu möjligheten att inte spela rader som man inte “får tillräckligt betalt för”. Funktionen “Min rader” i flik utdelning skapar ett villkor för att det beräknade teoretiska antalet rader kvar för en rad, måste överstiga angivet värde för att spelas. Det beräknade teoretiska värdet beror på vilken omsättning som används varför simulerad omsättning ALLTID bör användas för denna funktion.
  • Exempel: Vi anger värdet “0,05” i rutan “Min Rader”. För varje rad beräknas hur många rader som teoretiskt får alla rätt med den aktuella raden. Om det beräknade teoretiska värdet överstiger 0,05 så kommer raden att spelas, annars inte.
  • OBS! Ju högre värde som anges desto fler rader (med hög utdelning) kommer INTE att spelas för systemet
  • Det beräknade teoretiska värdet per rad visas i flik Rader under rubriken “Rader kvar”
  • För att använda “Min rader kvar” behöver en kryssruta längst ned i högra hörnet markeras
  • Det lägsta värde som kan användas är 0,01.
  • remainingrowscrit005
 • NYHET – Låsa poäng
  • Nu kan du via kontextmeny låsa poängen för en häst per poängflik. Låset gör att poängen för hästen inte påverkas av massuppdateringar utan endast manuella ändringar för just den hästens poäng slår igenom.
  • Med denna funktion kan du till exempel ändra poäng för hästar enligt spelprocent medan utvalda hästars poäng förblir oförändrade av sådan ändring.
  • Fungerar även vid “Håll uppdaterad”
  • lockedtomanual
 • NYHET – Ekipageinfo Popup – Musöver + håll kvar Länkar kan användas
  • En ombearbetning av hur ekipageinfo popup öppnas gör det nu möjligt att även vid musöver kunna använda länkar och info vid musöver INOM ekipageinfo popup.
  • mouseoverandhold
  • För att använda denna nya metod ändrar du värdet för inställning med ID = 26 till “Musöver + håll öppen”
  • Ekipageinfo popup hålls då öppen om du för musen upp inom området för popupen
  • För du musen direkt utanför hästens ruta så stängs popupen precis som för metoden “Musöver”
 • NYHET – Stigande poäng i flik Avancerat sätts med automatik
  • Nu ändras värdet för “Stigande poäng” med automatik beroende på poängsättningsmetod för den flik som används för avancerad poäng
 • NYHET hästnamn med på klippbordet till arkiv för Italien, Finland
  • När du använder en länk till lopparkivet för Finland eller Italien för en häst, följer nu hästnamnet med på klippbordet. Det innebär att när webbläsaren kan du enektl klistra in hästnamnet i den sökruta som skall användas.
  • italianlinkclipboard
 • Info inför start
  • Ljud och popup delar nu minutlista för att göra hanteringen enklare för flertalet användare
 • AutoArkivering av systemfiler AVSTÄNGD
  • I samband med de förändringar vi gör för att spara spelsystemfiler och inlämningsfiler stänger vi av funktionen att autoarkivera system. Istället hr vi gjort det lättare att komma åt mapparna där dessa filer för att kunna utföra egna åtgärder för filer.
 • Arkivering av spelsystemfiler AVSTÄNGD
  • Vi stänger av denna funktion då den är svår att förstå och ej används av många.
 • AutoRank efter poängsättning AVSTÄNGD
  • Vi stänger av denna funktion då nyttan synes liten och den har varit svår att förstå och styra. Istället inför vi möjligheten att sortera efter poäng i flik “Avancerat” om “Följ häst” är aktiv

Informationen ovanför ingår i version 3.5.1.1

#[3.3.4.5] 2023-05-12 Ny version BaraTravPlus

 • VIKTIG UPPDATERING FÖR SPEL VIA ATG TILLSAMMANS
  • ATG:se senaste förändringar för ATG Tillsammans har medfört att det i nuläget inte går att lämna in filer som är placerade i den ordinarie mappen för spelfiler.
  • Skall du lämna in via ATG TILLSAMMANS bör du därför VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRD
  • ÄNDRA MAPPEN FÖR DINA SPELFILER till en valfri mapp (som ej är dold).
   Till exempel en mapp på ditt skrivbord.
   Du gör detta via INSTÄLLNING med ID = 71.
  • Denna inställning hittar du även under gruppen 8.
  • Med denna nya version kommer sökvägen vid inlämning att peka på spelfiler i den mapp som du angivit och det skall då går bra att lämna in även via ATG Tillsammans.
  • spelfiler
  • Spelar du inte via ATG Tillsammans behöver du inte vidta någon åtgärd för tillfället
 • INFO-KNAPPEN – röd vid hög prio
  • Nu finns det olika prioritet på info-notiser i programmet.
  • Om en oläst notis med HÖG PRIO finns så visas nu INFO-knappen med röd bakgrund och gul text
   • highprioinfo
  • Info-knappen visas nu alltid för att göra det lättare att läsa redan lästa notiser på nytt
 • LIVERÄTTNING – nya knappar för lättare åtkomst
  • För att ge bättre tillgänglighet till liverättningen införs nu två nya knappar
  • En knapp visas i flik resultat bredvid kryssrutan för “Visa villkor”
  • En andra knapp finns i snabbåtkomstpanelen
   • livecorrbuttons
 • AVDELNINGAR INFO VID MUSÖVER
  • Vid musöver på avdelningen visas startlista och proposition såsom tidigare
  • Nu visas ekipageinfo vid musöver på ekipage i denna startlista
  • leginfomomo1
 • HÖJDPUNKTER TRAV
  • Nu visas ett M om starten var ett Monté-lopp
 • GALOPP HISTORIK
  • Nu visas även blinkers och vikt i historikrader för galopp
 • LIVERÄTTNING VILLKORSBILD – korrigering
  • Nu måste både “Villkor visa” och “Visa villkor offentligt” (Inställning ID= 136) vara aktiva för att villkorsbild skall visas i liverättning.
  • Om någon av dessa är inaktiv visas inte villkorsbilden. Om en villkorsbild laddats upp sedan tidigare kommer den att tas bort vid en ny uppladdning.
 • RÄTTNINGSDELA MOBIL VILLKORSBILD – korrigering
  • Nu måste både “Villkor visa” och “Visa villkor offentligt” (Inställning ID= 136) vara aktiva för att villkorsbild skall visas i mobil vy.

Informationen ovanför ingår i version 3.3.4.5


#[3.3.3.5] 2023-04-14 Ny version BaraTravPlus

Idag lyfter vi upp de nyheter som funnits i BETA under en tid till BaraTravPlus. I denna version ingår ändringar som listas nedan under #[3.3.3.4] , #[3.3.3] och #[3.3.2]

#[3.3.3.4] 2023-04-13

 • Utökad info vid musöver på resultaradens 1:a, 2:a och 3:a
  • Om metod “klicka” används för ekipageinfo kompakt, visas nu utökad info vid musöver på resultaradens 1:a, 2:a och 3:a.
  • Nu visas även info om kusk och tränare. (Gäller nya system)

#[3.3.3] 2023-04-12

 • Snabbåtkomstpanelökad tillgänglighet
  • För de som använder lägre upplösning kan snabbåtkomstpanelen hamna väl långt ute till höger i bilden.
  • Därför finns den panelen även tillgänglig via System-meny-knappen från och med denna version
   • systemsettingsandfunctionsnew
  • Utvalda funktioner är dessutom tillagda i kontextmeny vid högerklick på System-meny-knappen
 • Speltrend diagram – navigering med tangentbord
  • När diagrammet för speltrend visas kan du nu navigera mellan hästar med hjälp av tangenter
  • Tangenter
   • Pil Höger – nästa häst inom avdelning
   • Pil Vänster – föregående häst inom avdelning
   • Pil Ned – nästa avdelning
   • Enter – första häst i nästa avdelning (Även NumPad Plus för detta)
   • Pil Upp – föregående avdelning
   • Home – första häst i nuvarande avdelning
   • CTRL + Home – första häst i första avdelning
   • Även numeriska tangenter 6-4-2-8 tillsammans med 5 som Home och 7 som CTRL+Home
   • Även D-S-X-E med A som home och W eller Q som CTRL + Home

#[3.3.2] 2023-03-29

 • Speltrend – NYHETER
  • Stapel för att indikera speltrend
   • Nytt valbart objekt som hjälper dig att lättare se vilka som ökat respektive minskat mest under det valda intervallet
    • speltrendbar
   • Tjockleken på stapeln påverkas av hur stor del av den totala omsättningen som utgörs av det valda intervallet.
   • Aktivera genom att kryssa i “Stapel” i flik speltrend
    • Visas endast vid Diff-mått: Absolut
    • speltrendnewbuttons332
    • Det finns en standardinställning för “Stapel” med ID = 229
  • “På väg upp”
   • Nytt mått som jämför medelvärde för intervallprocent senaste 10 minuter med motsvarande värde för de 20 minuter närmast före
    • speltrendlatesttrend
   • Aktivera genom att kryssa i “På väg upp” i flik speltrend
   • “På väg upp” visar alltid värdet enligt ovan och är därmed oberoende av vilket intervall som är valt
  • Diagram över intervallprocent
   • Nu går det att se vilken spelprocent en häst spelats till under respektive intervall den senaste timmen
    • speltrenddiagram
   • Intervallprocenten visar hur många procent av spelet som gjordes med aktuell häst för just det intervall som punkten representerar
   • Som referens visas också hästens totala spelprocent efter angivet intervall
    • Totalprocenten visas med en ljusare nyans
   • Aktivera popup med diagram genom att klicka på den lilla diagramsymbolen i mitten på nedersta raden i ekipagerutan
    • diagrambuttonspeltrend
   • Det går att navigera mellan hästarna direkt via diagramkontrollens pilknappar
   • Diagrammet uppdateras inte under den tid som det är öppet. Ny data hämtas varje gång diagrammet visas eller vid byte av vald häst

Informationen ovanför ingår i version 3.3.3.5

#[3.3] Ny Release – 2023-03-21

 • Flik Utgångar – ökad tydlighet
  • Hästnamn för markerade utgångshästar ges fet och kursiv stil på vit bakgrund
   • Utgångshästar utnför ramen (för de som använder det) ges mönstrad bakgrund
  • För varje avdelning visas hur många utgångshästar som är markerade i aktuell flik
  • newutg3 3
 • Flik Resultata – Vinstlista
  • Nu finns möjlighet att studera vinstlistan som ATG publicerar när det finns stora vinster för spelen.
  • Vinstlistan finns inte alltid men om den finns så publiceras den som regel senast inom ca 10 minuter efter det att utdelningarna är publicerade.
  • När listan finns tillgänglig visas knappar för detta.
  • winnnerslistbuttons
 • SkoInfo + SulkyInfo – Ny design
  • Enhetliga färger
   • shosulkynew
  • Välj färger själv
   • equipcolorschoose
  • Ändringar visas med fetare symboler/text
 • Startnummer – färger gråskala
  • Nu går det att välja att färgerna för startnummer och dess bakgrund skall vara gråskala
 • Uppdaterad snabbåtkomstpanel
  • quickbarNew
  • Den uppdaterade panelen innehåller snabbknappar till de åtgärder du väljer att ha med i panelen (Inställning ID = 222)
  • Möjliga val är
   • Ändringar (skoinfo, sulkyinfo, kuskändringar, strykningar – kan ej väljas bort)
   • Topplista för speltrend
   • Musöverinfo för flertalet kontroller på/av
   • Sök inom spel (hitta häst, kusk, tränare)
   • Visa startlistor i eget fönster
   • Hantera egenskaper (vad visas för systemet, bred, höjd, textstorlek med mera)
   • Bildlänk ny – publicera en bild som du kan dela med andra via en länk
   • Nytt system baserat på detta
 • Nytt spel baserat på detta – Utökad funktionalitet
  • Sedan tidigare är det möjligt att ta med sig överlappande avdelningar från ett öppet spel till ett nytt spel
  • Ranking och valda hästar blir då desamma inom de överlappande avdelningarna
  • Nu finns denna fina funktion lättare tillgänglig via ny knapp
   • basedOnThisEgg
  • Nu kan man även välja att kopiera med VÄRDEN från EN vald flik per respektive villkor
   • Utgångar
   • ABC
   • Poäng (förvald flik är den flik som är kopplad till avancerad poäng)
   • basedOnThisNewDialog
  • Skapas ett nytt spel till samma spelform ges även alternativet att skapa en kopia istället
 • Söklista inom spel
  • Ny lista där du kan frisöka efter kusk, häst, tränare inom spel som du har öppet
  • Du når den via denna knapp
  • I listan kan du även klicka på kusk eller tränare för att se samtliga rader inom spelet
  • Det går även att nå listan via kontextmeny för startnummer på häst
   • Sök kusk
   • Sök tränare
 • Bevakningar
  • Bevakningar visas nu i samtliga flikar
   • Via kontextmeny(högerklick) för bevakningsflagga kan bevakningar döljas
  • Sökning på tränare och kusk som har aktuella starter i streckspel
  • Direkt återkoppling från server vid uppdatering av bevakning
  • Data från resultat hämtas automatiskt för närmaste start för en skapad bevakning
  • Bevakningar kan skapas från “startlistor popup”
  • Nya standardvärden kan nu användas för nya bevakningar
  • Spartid
   • Tillsvidare
   • 1 månad
   • 2 månader
   • Nästa start
  • S-plus = ny rad skapas med automatik för kommande start
 • “Startlistor i eget fönster” – nyheter
  • Kan nu även nås via knapp för ett öppnat system
   • startlistsPopupForSystem
  • När resultat inkommer så visas dessa
  • Bevakningar kan skapas direkt i startlistan
  • Häst, kusk och tränare är länkade, dvs klickbara
  • Musöver på häst visar kort info om häst samt formrader
  • Högerklick ger ytterligare val
 • Bevakningar
  • Bevakningar visas nu i samtliga flikar
   • Via kontextmeny(högerklick) för bevakningsflagga kan bevakningar döljas
  • Sökning på tränare och kusk som har aktuella starter i streckspel
  • Direkt återkoppling från server vid uppdatering av bevakning
  • Data från resultat hämtas automatiskt för närmaste start för en skapad bevakning
  • Bevakningar kan skapas från “startlistor popup”
  • Nya standardvärden kan nu användas för nya bevakningar
  • Spartid
   • Tillsvidare
   • 1 månad
   • 2 månader
   • Nästa start
  • S-plus = ny rad skapas med automatik för kommande start
 • Ny flik – kopiera värden
  • Nu används nya inställningar för att kunna styra detta per villkorstyp
  • Det innebär att om du väljer “visa inte denna dialog igen” för Poäng så visas den inte igen för just Poäng-fliken men kommer att fortsätta visas för Utgångar, ABC, Spelarkåren
 • Flik Statistik – nyheter
  • Valbart att visa strukna hästar
  • Bättre hantering av “Visa alla avdelningar”. Nu visas info om att tabellen laddas om under tiden skärmen är låst.
  • Ny kolumn – Insats
   • visar hur många kronor spelarna har satsat på denna häst inom spelformen (ej DD/LD)
  • Nya kolumner – Resultat
   • statisticsNewColumns
   • Om resultat finns för loppet så visas nu
    • Placering
    • Kilometertid
    • Eventuellt vinnarodds
  • Ny kolumn – dagar sedan senaste start
 • Flik Resultat
  • Eventuell utdelning för LD/DD
 • NYA INSTÄLLNINGAR ÖVRIGA
  • Uppstartsinfo – valbar (“Splashscreen”)
   • Nu kan du välja om du vill visa uppstartsinfo eller inte när BaraTrav startas (ID=225)
  • Info som visas vid nytt system eller öppnande av nytt system
   • Nu kan du styra om info alltid skall visas ovanför andra applikationer eller inte (ID=226)
  • Musöverinfo
   • Nu kan du som är van användare välja att de flesta musöverinfo ej skall visas (ID=227)
   • Detta gör du via ny knapp i snabbåtkomstpanelen
  • Färger startnummer
   • Möjlighet att välja gråskala (ID=228)

#[3.2.4.5] Ändringar – 2022-12-17

 • Förbättrad hantering av prenumerationskod
  • Vid ny prenumeration eller uppgradering går det nu att hämta prenumerationskoden direkt i programmet, med hjälp av den e-post-adress som användes vid registrering
  • Det går nu också att möjliggöra hämtning av kod med hjälp av e-postadress för äldre prenumerationer. Detta kan användas om man skall installera BaraTrav på ny dator och enkelt vill öveföra koden till nya datorn
 • Flik Avancerat Felreducering
  • Vid användning av Urvalsbudget + AutoMult i kombination med Felreducering kunde antalet rader överstiga urvalsbudgeten
  • Denna korrigering gör så att det totala radantalet håller sig inom urvalsbudgeten även för denna kombination av funktioner (priset kan ändå bli högre om X-mult för hela systemet används)
 • Flik Faktor
  • Förbättrad hantering av faktor
  • Nu kan faktor nollas för en häst. Det innebär att alla rader med den hästen får radmult = 1
  • Decimalvärdet för faktor med decimal ligger nu kvar när man växlar mellan läge för Heltal och läge för icke-heltal
  • Allt som allt ger detta en ökad flexibilitet att med faktor styra vilka rader som skall ha mult och hur mycket mult de skall ha
 • Flik Resultat
  • Kryssruta för att visa villkorsöversikt i fliken eller inte
 • Galopp-procent
  • Varning visas om det finns rader i resultatlistan som ej är svenska och som därmed ej är medräknade i galopp-procenten
  • Om svenska starter saknas helt eller om 3 starter eller fler i resultatlistan ej är svenska så visas inte galopp-procent

#[3.2.4.1] NY RELEASE 3.2 – 2022-12-13

3.2 är en release med en stor mängd fina nyheter.

Läs gärna igenom listan nedan för att se allt det nya som nu finns på plats.

Vi hoppas och tror att denna release kommer att lyfta BT+ ytterligare några snäpp.

 • Ändra Rank – nytt snabbval
  • Nytt snabbval för att ändra rank
  • Gör det lättare att snabbt ändra rank
  • Åtkomlig i samtliga reduceringsflikar
  • newrankchange
 • Nya poäng – nytt snabbval
  • Nytt snabbval för att ge hästarna nya poängvärden
  • Åtkomlig från flik Poäng och flik Avancerat
  • newpointschange
 • Gruppvillkor
  • Ökar flexibiliteten ytterligare genom att möjliggöra gruppvillkor (Min-Max) för flikar inom ett huvudvillkor.
  • Exempel:
   • Gruppera flik 1,2 inom utgångar i grupp 1
   • Gruppera flik 3,4 inom utgångar i grupp 2
   • Gruppera flik 5,6 inom utgångar i grupp 3
   • Ange villkoret att minst 1 och max två av dessa grupper får vara godkända
   • geoupconditions
 • ELLER-grupper
  • Riktigt smidigt sätt att sätta ett ELLER mellan olika grupper av lågnivåvillkor inom en flik
  • ellernummer
 • Main events i kalender
  • Gör det ännu lättare att hitta rätt i kalendern (visning styrs av inställning med ID=217)
  • mainevents
 • Utgångar, Abc, Poäng, Spelarkåren – ny flik kan ta med sig värden och villkor
  • Som standard ges nu en fråga vid skapande av ny flik om man vill kopiera värden och villkor från den flik som nu är vald
  • Standardsvar för frågan är nej så enter gör att man går vidare utan att kopiera
  • Frågan kan stängas av i den dialog som visas
 • Utgångar
  • Möjlighet att kopiera villkor och värden från annan flik via kontextmeny
 • Utgångar – mer än ett lågnivåvillkor per flik
  • Gör det möjligt att ange olika villkor per grupp av avdelningar inom en utgångs-flik
  • Exempel:
   • Minst 1 av angivna utgångar i avdelning 1,2
   • OCH
   • Minst 1 av angivna utgångar i avdelning 3,4
  • utgmorethanonelow
 • Flex – mer än ett lågnivåvillkor per flik
  • Gör det möjligt att ange olika villkor per grupp av avdelningar inom en flex-flik
 • Spelarkåren
  • Möjligt att kopiera villkor från annan flik via kontextmeny
 • Spelarkåren – prognos för spelprocent visas om sådan är aktiv
 • Spelarkåren – möjligt att beräkna värde för rank-rot
  • Liten miniräknare med vilken du kan ange en ramstorlek och se vilken rankrot detta mostvarar
 • ABC – mallar
  • Funktionalitet för mallar finns nu även för ABC
  • mallarabc
 • Poäng – mallar
  • Funktionalitet för mallar finns nu även för Poäng
 • Avancerat – AutoMult – möjlighet att ange MaxMult
  • Med AutoMult kan du säga att du vill spela för till exempel 300 kronor och om priset för de filtrerade raderna är lägre än detta kommer BT att lägga till extrarader upp till det 300 kronor
  • Med MaxMult kan du ange en gräns för hur många multirader en enskild rad maximalt får spelas till
  • Istället för att helt ta bort en lågutdelningsrad kan du alltså med denna hjälp hålla ner kostnaden för en sådan rad med hjälp av MaxMult
 • Avancerat – Felreducering
  • ändring som ger klart lägre radantal i de flesta fall
  • förbättrad hantering av extrarader för metod
 • Statistik – topplistor
  • Nu får du snabb överblick över statistik för häst, kusk och tränare
  • toplists 1
 • Statistik – historik / inbördes möten
  • Nu får du snabb överblick över upp till 25 starter för respektive häst
  • Sortera på till exempel placering
  • Filtrera fram till exempel Monté-starter eller starter på aktuell bana
  • Gruppera för att se inbördes möten mellan hästarna som startar
  • internalbattles
 • Minskat fördröjning vid ändring av värden för hästar (Utgångar, ABC och Poäng)
  • Vi har utfört optimeringsåtgärder för att förbättra prestandan vid ändringar av värden för hästar och villkor
 • Villkorsöversikt -tydligare design
  • Förbättrad tydligare design för villkorsöversikterna
 • Resultat – möjlighet att hämta resultat längre tillbaka i tiden
  • Även för äldre system går det nu att hämta resultat
 • Resultat – eventuella värden nu även för V3-spel
  • Nu visas även för V3 eventuella värden per häst inför kommande avdelning
 • EkipageInfo – popup
  • Nu kan du om du vill se info om speltrend direkt i ekipageinfo popup
 • Häst Kontext-Meny – funktionsknappar
  • Nytt val för att öppna funktionsknappar från kontextmeny

#[3.1.1.1] NY RELEASE 3.1 – 2022-08-17

#Nytt i BT+ ———————————————————-

 • Felacceptans
  • När samtliga subvillkor under ett huvudvillkor anges vara tillräckliga har tidigare alla rader godkänts.
  • Från och med denna version behöver minst ett villkor vara uppfyllt för att en rad skall godkännas
   • Detta gör att du kan markera samtliga villkor som tillräckliga och därmed uppnå effekten “Om minst ett villkor är uppfyllt så är raden godkänd”
   • allsubsaresuper
 • Flik Resultat
  • Autopublicering heter nu Rättningsdelning för att underlätta för nya användare
  • Förbättrad Rättningsdelning
   • Möjlighet att visa resultat efter specifik avdelning
   • autopublegs
   • Möjlighet att simulera resultat utan att stänga av Rättningsdelning
  • Liverättning
   • BETA-version av liverättning som är helt fristående från PC-programmet
   • Komplement till AutoPublicering
   • Dvs, spelläggare behöver inte ha sin PC igång med autopublicering för att denna skall fungera
   • Detta är en enklare rättning som inte innehåller samma detaljer som autopublicering
   • webcorrection
  • X / Y / Z
   • När vinnare finns för alla avdelningar utom den sista visas X / y / z för de ekipage som kommer att ge rader med 0 / 1 / 2 – fel efter sista avdelningen
   • Detta gäller för spelformer med utdelning även vid fel
   • I detta läge visas också ett uppskattat värde för systemets totala bruttovinst med respektive häst
 • På/av-kontroller för varje villkorsflik (huvudvillkor = översta raden)
  • Sedan tidigare kan du inaktivera/aktivera villkor med hjälp av kontrollpanelen och flikarnas kontextmenyer
  • Nu kan du även styra detta för huvudvillkor via en kontroll direkt i fliken
  • Slå av eller på ett villkor för att se vilken effekt det har
  • Bildexempel flik Utgångar nedan
   • tabonoff
 • Kontrollpanelen
  • ny kontrollpanel med knapp vid de andra systemknapparna controlpanel button
  • styr aktiva villkor och ger översikt
  • stående design
  • controlpanel new
  • hjälper nya användare att hitta till kontrollpanelen
  • “gamla” kontrollpanelen finns kvar för de som vill ha liggande design
 • Meny System
  • Tydligare design och tillägg av knappar för systemöversikt
  • menusystem
  • menusystemnewlook
 • BT Analys och rank
  • Till utvalda V75-spel kan nu analys och rank leveraras från BaraTravs tipster
  • Om en analys finns tillgänglig för en spelform visas med automatik ett A med en ring runt dels i rutan för loppet och dels för de hästar som har en analys
  • Analysen visas när du för musen över “A-et”
  • raceanalys
  • rpanalys
  • I flik sortering får det även att sortera på BaraTravs analysrank
  • I flik start kan du välja att inte visa analysen för lopp respektive ekipage
   • btanalyscontrols

#[3.0.6.18] 2022-06-24

#Korrigerat ——————————————–—————

 • V3 med finallopp
  • Runt midsommar är det vanligt med V3 som innehåller finallopp.
  • BaraTrav har möjliggjort att startlistor för V3 kan visas även innan häst och kusk är kända för finallopp.
  • Tidigare ändringar under året har medfört att denna korrigering är nödvändig för att V3 med finallopp åter skall kunna visas som det är tänkt.
  • Innan häst och kusk är kända visas endast startnummer.
  • När häst och kusk är kända skall BT lägga till denna information vid uppdatering av speldata.

#[3.0.6.17] 2022-06-17

#Korrigerat ——————————————–—————

 • Flik Statistik – sortering på Rekord
  • Sortering på kolumnen rekord fungerar nu igen
 • Flik Avancerat – spelkvot med avrundad spelprocent
  • Vid användning av avrundad spelprocent (S% heltal) fungerar nu spelkvot som den ska igen

#[3.0.6.16] 2022-05-31

#Korrigerat ——————————————–—————

 • Flik avancerat – urvalsordning vid stigande poäng för hästar med samma poäng
  • Urvalsbudget med stigande poäng gav felaktig fördelning mellan hästar med samma poäng. Nu åtgärdat.

#[3.0.6.1] 2022-05-20

#Nytt i BaraTravPlus ————————————————

 • Flik Resultat – resultat lopp detaljer
  • Nu visas även odds för
   • tvilling
   • komb
   • trio
  • Nu visas även segermarginal
  • Du kan nu navigera direkt i detaljlistan med pilar
 • raceresultdetails
 • Flik Resultat – förbättrad info
  • Listan över vinnande hästar per avdelning
   • Nu visas en markering för att tydliggöra hur det gick för systemet i avdelningen
 • winnerslist e1653037632677

#[3.0.2.1] 2022-04-xx Version 3.0

#Nytt i BaraTravPlus ————————————————

Version 3.0 arbetar mot vår nya server. En hel del arbete ligger därför i bakgrunden för att nå en bättre grund för vidare utveckling av BaraTrav.

Version 3.0 innehåller också en hel del trevliga förbättringar som listas nedan.

 • System-inställningar och funktioner
  • Ny knapp för systemets inställningar och funktioner.
  • systemsettingsandfunctions
  • Med högerklick hittar du kontextmeny för snabbåtkomst till funktioner.
 • DataRank
  • Demo-version (gratis-visning) av BaraTrav AutoRank
  • Finns i flik Sortering datarank
  • Under en begränsad tid kommer BT AutoRank kunna användas gratis
  • AutoRank kommer att bli en betalfunktion i framtiden
  • På en sekund får du fram en slagkraftig ranking för det spel du väljer
  • Manual finns för mer detaljerad info
  • DataRanken bygger på data gällande Häst, Kusk, Tränare och Start-position
 • Flik Sortering
  • Häst – VinstProcent
  • Häst – Bästa Tid (Två år bakåt i tiden)
 • Flik Resultat – unika rader som är kvar
  • Nu kan man åter få info om kvarstående unika rader
  • Aktivera med knappen “Unika rader”
  • uniquerowsbutton
  • Läs av antalet unika rader med högsta antal rätt i ekipagerutan längst ned till höger
  • I exemplet här är det faktiska radantalet = 80 och det unika radantalet = 32
  • uniquerowsinfo
 • Flik Resultat – prognos för spelprocent
  • Möjligt att visa prognos för spelprocent
  • Ny inställning ID = 201
 • Flik Resultat – info om vinnare och platsodds
  • Nu finns info om vinnarodds, platsodds och segertid för lopp med resultat
  • vpresultinfo
 • Startnummer – kontextmeny – finska lopparkivet
  • Direktlänk till sökning i finska lopparkivet för hästar där detta är relevant
 • Bevakningar
  • Möjlighet till mail-utskick för dina bevakningar.
  • Hanteras via funktionen bevakningar i programmet som du hittar i Meny BT
  • notesmailcontrol
 • DEMO-prenumeration
  • Möjlighet att skapa en DEMO-prenumeration direkt via programmet
  • OBS! DEMO-system kan ALDRIG lämnas in och kan inte göras om till icke-DEMO-system
 • Övrigt
  • 3.0 arbetar mot vår nya server

#[2.8.0.1] 2021-12-16 BETA – Nyheter

#Nytt i BETA ————————————————

 • Nyhet – grafisk presentation i detaljfönstret
  • Detaljfönstret når du genom att högerklicka på startnumret för en häst och välja “Detaljfönster” i kontextmenyn som visas.
  • I detaljfönstret kan du navigera både med tangenter och scrollning.
  • I denna version har vi lagt till ny grafisk presentation av ett antal utvalda värden.
  • För häst kusk och tränare visas tre olika värden
 1. Vinstprocent
 2. Kronor per start
 3. Galopp-procent för senaste 30 starterna
 • För vinstprocent och kronor per start är den grafiska presentationen relativ mot det högsta värdet inom avdelningen. Om en häst till exempel har 24 % i vinstprocent och det är det högsta värdet inom avdelningen kommer en helt fylld diagram-ring att visas tillsammans med värdet 24.
 • För galopp-procent används det absoluta procent-värdet för att avgöra hur stor del av diagrammet som är fyllt.
 • För häst visas dessutom 1-2-3 för de tio senaste starterna med den senaste till vänster.

#[2.7.0.3] 2021-12-14 BETA – Korrigering

#Korrigerat ——————————————–

 • Dubbel-spel
  • Om minst en avdelning var rättad och man därefter nollade alla rader så inträffade ett fel. Detta är nu åtgärdat.

#[2.7.0.1] 2021-12-13 BETA – Nyheter och ändringar

#Nytt i BETA ————————————————

 • Detaljfönster – förbättrad design
  • Ändrade färger för det lättare för ögonen att hitta rätt
  • detailwindowcolors
 • Lista senaste system – förbättrad design + se priset direkt i listan
  • Du kan nu också välja att ha upp till 50 system i listan
  • Om de inte ryms på skärmen kan du nu scrolla i listan
  • latest systems price 1
 • AutoUppdatering – indikera av
  • Om autouppdatering är avslagen indikeras detta med en orangerosa bakgrundsfärg
 • Kontextmenyer för avdelningar
  • Kontextmenyer införs för avdelningar och dessa öppnas som alla kontextmenyer med högerklick
  • Möjligheten att vänsterklicka på avdelning för att öppna i ATG.se tas bort och ersätts av översta valet i kontextmenyn
  • Här kan du också på ett tydligt sätt välja att alla eller ingen häst skall vara med på systemet i avdelningen
  • Beroende på flik kan det också finnas ytterligare funktioner per avdelning i kontextmenyn
 • Kontextmeny för knappar
  • För att snabbare kunna hitta rätt inställningar har även följande knappar fått kontextmenyer
   • Kalender-knappen
   • Öppna system-knappen
   • Spara-knappen
   • Uppdatera-knappen

#Ändrat ————————————————-

 • Generering
  • Ytterligare ändringar för att minska minnesanvändningen och förbättra prestandan
  • Tydligare särskiljning vid urvalsbudget
   • Produktrot har högsta prioritet precis som förut
   • Vid samma produktrot avgör nu ranksumman och denna kan också ses i flik rader om man väljer att visa “UB-nummer” (sekvensnummer för val av rad)
   • urvalsbudgetrows
 • Öppna sparad version
  • Nu finns två val
   • 1. Ersätt nuvarande system
    • Den version som öppnas får samma namn som det system som är öppet. Versionen som öppnas ersätter alltså det nuvarande systemet och blir ny basversion för systemet
   • 2. Skapa kopia
    • Den version som öppnas sparas som en kopia till nuvarande system.

#Korrigerat ——————————————–

 • Dubbel-spel – skrivskydd
  • Listan för mina rader var inte skrivskyddad och när man råkade göra en ändring där så kraschade programmet.

#[2.6.0.3] 2021-12-03 BETA – Ändrat och Korrigerat

#Ändrat ————————————————-

 • Snabbkommandon
  • “Ny instans av BT” är nu CTRL + B
  • “Nytt system baserat på detta” är nu CTRL + N

#Korrigerat ——————————————–

 • Snabbkommando CTRL + N för “Nytt system baserat på detta fungerade inte”
 • Vagninfo flaggades inte i ändringslistan

#[2.6.0.2] 2021-12-03 BETA – Korrigering och nyhet

#Nytt i BETA ————————————————

 • Flik Utgångar – utanför ram
  • Nyhet – Ny inställning som möjliggör att hästar utanför ram behåller sina utgångsmarkeringar
  • utgoutsideframe

#Korrigerat ——————————————–

 • System Kortinfo
  • Kortinfo skapades inte korrekt vid sparande av basversion
  • shortinfoimproved

#[2.6.0.1] 2021-12-02 BETA – Version 2.6 med förbättringar för Dubbel-spel

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs BETA-manualerna för mer info om hur du använder nyheterna i version 2.6
 • Flik Dubbel-spel
  • Nyhet Budget-Netto
  • Ange det belopp du vill spela för så försöker BaraTrav fördela insatserna så att nettovinsten blir så lika som möjligt för varje rad
  • doublebudget
  • (Fältet Pris-varning har “ersatts” av Budget Netto)
 • Nyhet Systeminställningar via snabbknapp
  • Nu finns många av inställningarna för det aktuella systemet samlade på en plats
  • systemsettingsbutton
  • systemsettings

#Ändrat ————————————————-

 • Generering – prestanda
  • Prestandan för generering av system med många flikar är kraftigt förbättrad
  • Även lägg till / ta bort på systemet har fått en kraftigt förbättrad prestanda för system med många flikar

#[2.5.0.1] 2021-11-13 BETA – Version 2.5 med Dubbel-spel

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs BETA-manualerna för mer info om hur du använder nyheterna i version 2.5
 • BaraTrav nu med spel till Dagens Dubbel och Lunch-dubbel
  • Egen flik med effektiva funktioner och finesser för just dubbel-spel
  • doublerowstab
   • Vanligt spel med hantering av ram och reducering
   • Mass-ändring för rader
   • Trender (PREMIUM)
   • Netto-vinst (PREMIUM)
   • Spelvärde med egna odds (PREMIUM)
   • Värde-krav för spelad rad (PREMIUM)
 • Flik Spelarkåren
  • Villkor för spelarnas Rank-summa
 • Nyhet “Inför start”
  • BaraTrav håller nu bättre koll på startiden för kommande lopp
   • Uppdaterad starttid hämtas kontinuerligt från ATG
  • Välj att bli informerad med ljud och/eller popup med info om tid till start
  • countdowntostart
 • Kalender – ny liggande design
  • I och med dubbel-spel finns det fler spel per bana och dag och det passar nu bättre med en liggande layout
 • Nyhet Snabb-vy vid musöver för utvalda flikar
  • Med snabb-vy kan du när du t.ex är i flik poäng ta en snabbtitt med musöver på läget i flik Speltrend.
 • Knapp för inställning visas i vald flik
  • tab settings button
 • Generering knapp för inställningar
  • generate settings

#Ändrat ————————————————-

 • Knappar flyttade
  • Inställningar
  • Öppna tidigare system
  • buttons moved 2 5

#[2.2.7.1] 2021-10-05 Korrigering för eventuellt saknad statistikfil

#Korrigerat ——————————————–

 • Saknad statistikfil skall inte hindra att system kan skapas

#[2.2.5.1] 2021-09-23 Korrigering SpelTrend prognos

#Korrigerat ——————————————–

 • Korrigering för att andelen speltrend i prognosen skall vara korrekt när omsättningen ökar

#[2.2.4.1] 2021-08-28 Korrigering bevakningar för Bas och Premium

 • Bevakningar för prenumerationer av typ Bas och Premium
  • Bevakningar har inte fungerat över huvud taget för dessa prenumerationstyper
  • Nu fungerar det även för Bas och Premium

#[2.2.3.1] 2021-08-27 Korrigering simulerad omsättning

 • Korrigering för beräknat värde för en-felsrader vid simulerad omsättning
  • Felaktig omsättning användes för pool två vid spel med tre pooler. Detta gjorde att det beräknade värdet för rader med ett fel blev för högt.

#[2.2.2.1] 2021-08-16 Speltrend finns nu i BaraTravPlus BT+

#Nytt ————————————————

 • Speltrend och övriga ändringar som funnits i BETA finns nu i BT+
 • Speltrend är en PREMIUM-funktion som kräver PREMIUM-prenumeration
 • Uppgradering till PREMIUM-prenumeration görs enkelt via baratrav.se
  • Mitt konto – Prenumerationer – Uppgradera

#[2.2.1.9] BETA – 2021-08-12 Mindre tillägg

#Nytt i BETA ————————————————

 • Ekipageinfo kompakt – hästens rekord visas
  • compact info record
 • Flik Statistik – hästens rekord finns nu tillgängligt
  • statistics record
 • Flik Sortering – hästens rekord finns nu tillgängligt
  • sorting record
 • Flik Poäng – om “håll uppdaterad” är ikryssad visas detta ovanför knappen “Poäng <nya värden>
  • points keep updated

#[2.2.1.8] BETA – 2021-08-11 SpelTrend del 2 kompletteringar

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs mer i respektive BETA-manual
 • Spelarkåren prognos – möjlighet att ange en flik som styrande för de andra
  • spelarkaren styrande
 • Spelarkåren korrigering – nu går det att använda rank-rot även i andra flikar än flik 1 i Spelarkåren
 • Speltrend prognos för utdelning och avancerad – ny kryssruta i systeminformationen indikerar att prognos används
  • prognos utd av
 • Poäng – nu visas vilken metod som senast användes för att initiera den aktuella fliken
  • points latest init method

#[2.2.1.2] BETA – 2021-07-06 SpelTrend del 2 i BETA

#Nytt i BETA ————————————————

 • OBS! Läs BETA-manualerna för mer info om hur du använder nyheterna i speltrend del 2
 • Topplista för speltrender
 • Flik Utdelning och Avancerat – Prognos för spelprocent baserad på speltrend
 • Flik Spelarkåren – Prognos för spelprocent baserad på speltrend
 • Flik Spelarkåren – Rank-rot för att använda villkor för spelarkårens rankingvärde för varje rad
 • Inställningar
  • ange söktext “Speltrend” för att lista alla inställningar rörande speltrend

#[2.1.1.1] BETA – 2021-05-25 SpelTrend i BETA

#Nytt i BETA ————————————————

 • Ny Flik Speltrend – följ hur spelprocenten förändras över tid för ekipagen
  • Manualer finns ej tillgängliga ännu
  • Se video här nedanför för en snabb introduktion till Speltrend
  • Sortera ekipagen efter olika speltrendsvärden
 • Flik Poäng – använda värden från speltrend för att sätta poäng
  • Värdet som kan användas är den spelprocent som ett ekipage spelas till under ett valt intervall
  • Du kan välja att poängfliken skall få poängen uppdaterad kontinuerligt.
 • Inställningar
  • ange söktext “Speltrend” för att lista alla inställningar rörande speltrend

#[2.1.1.7] 2021-05-25

 • Flik Poäng – avancerad styrning – lista med radio-knappar korrigerad
  • Listan över vilka flikar som delar poängvärde, samt vilken flik som styr poängen för flik avancerad är korrigerad, då den fungerade korrekt i alla lägen.

#[2.1.1.1] 2021-05-10

#Ändrat ————————————————-

 • BaraTrav Bas och Premium – nu i samma kodbas
  • Det är nu samma program som skall laddas ned oavsett om man har prenumeration Bas eller Premium.
  • Redan existerande prenumerationer påverkas inte av detta
 • Avdelningsrutor – Uppdaterad design
  • Ny tydligare och mer enhetlig design för avdelningsinformationen
  • Knappar för rank och poäng är dolda tills musen för över dem
  • Se video för mer info

#[2.0.12.14] 2021-04-14

 • Flik Poäng – Visa poäng som odds= Oddspoäng
  • För att göra denna funktion mer användbar så används nu 1000 som bas för poängen
   • Oddset 2,0 motsvaras då av poäng 500
   • Oddset 50.0 motsvaras av poängen 20
  • Ny kryssruta för på/av
  • Kryssruta för på/av i kontextmenyer
 • Flik poäng – Vinnarodds tilldela värden
  • Detta görs nu också med bas 1000

#Korrigerat———————————————-

 • Villkorsredovisining – utdelningskrav lägsta vinstgrupp
  • Korrigerat så att värdena beräknas korrekt varefter resultaten registreras
 • Flik Resultat- autopublicering knapp alltid trigga bild
  • Korrigering så att det alltid publiceras en ny bild när man aktiverar autopublicering, även när alla resultat redan är på plats
 • Flik Resultat- rättning kunde bli hängande
  • Ett fel som gjorde att en rättning kunde bli hängande och därmed hindra efterkommande genereringar och rättningar har åtgärdats

#[2.0.12.1] 2021-03-24

#Nytt ————————————————

 • Programuppdatering
  • Nu går det att söka efter programuppdatering manuellt utan att stänga och starta programmet.
  • Detta görs via huvudmenyn under “Support”
 • Programuppdatering
  • Om man svarade nej på frågan att uppdatera programmet gick det sedan ej att stänga programmet.

#[2.0.11.2] 2021-03-23

 • Buggrättning

#———————–VERSION 2.0—————-# 2021-03-23

#Nytt i BETA ————————————————

Observera att “Spelbudget” i flik avancerat byter namn till “Urvalsbudget”. Detta har sin grund i att funktionaliteten är ändrad, och att priset för systemet från och med denna version, kan överstiga urvalsbudgeten. Läs mer om detta under “Ändrat” nedan.


Se några av nyheterna i 2.0 på BaraTravs YouTube-kanal här nedan


 • Ny spelkalender
  • Öppna den nya spelkalendern genom att klicka på kalenderknappen
   • betcalendarbutton
   • Med inställning (ID=149) kan du välja att spelkalendern skall öppnas automatiskt när programmet startar
  • betcalendar
  • Klicka på det spel du vill skapa ett nytt system för
   • Högerklicka för ytterligare val
    • Förhandsvy av startlistor
    • Skapa system i ny instans av BT
  • Du kan filtrera vilka spel som visas med olika filter
   • betcalendarfilterothers
   • Endast svenska banor
   • Endast jackpot
   • Även passerade datum
   • Ett filter per spelform
   • betcalendarfilterbettypes
    • Klicka på knappen för att visa endast denna spelform
    • Kryssa i kryssrutan under knappen för att visa även denna spelform
    • Klicka på “Alla” för att visa samtliga spelformer
  • Standardvärden för filter som är aktiva när programmet startas kan du ange i inställningar (ID=148)
 • Dra-och-släpp – valbar förenklad återkoppling
  • Nuvarande återkoppling vid dra-och-släpp är informativ men kan “hacka” ibland
  • Nu finns en alternativ förenklad återkoppling där muspekaren ändras för en mer direkt återkoppling. Styr detta med nya inställningarna 150 och 151
 • Ekipage – kontextmeny via startnummer
  • Nu har du snabb åtkomst till detaljfönster, lopparkiv och CV via högerklick på hästens startnummer
  • contextMenuHorse 1
 • Flikar – förbättrade kontextmenyer
  • Med nya förbättrade kontextmenyer har du nu mer effektiv och mer tydlig åtkomst till en utökad mängd funktioner
  • Högerklicka på den flik du vill arbeta med så visas kontextmenyn
  • ContextMenuNew 1
  • De nya kontextmenyerna finns både för huvudflikar och för sub-flikar
 • Flik Poäng och Abc – förbättrad dialog vid kopiering från annan flik
  • I flik poäng kan du nu lägga till värden från en annan flik med en angiven faktor
  • I den nya dialogen kan du ändra flikarnas beskrivning direkt i dialogen
  • TabToTabNewDialog
 • Ändring av värden med knappar – ny “smartare” ändringslogik
  • Nu blir det ännu enklare att snabbt nå det värde man önskar med enbart knappklick
  • Programmet avgör nu utifrån det aktuella värdet hur stort ändringsmängden skall vara vid klick på knapp
  • Programmet ökar värdet med ändringsmängden som kan vara något av 1, 10, 100, 1000, 10000 o.s.v beroende på det aktuella värdet.
   • Antalet nollor i ändringsmängden avgörs av hur många nollor det aktuella värdet har räknat från höger innan en icke-nolla dyker upp
   • Är t.ex. värdet 271 ökas det med 1 eftersom nolla saknas till höger
   • Är värdet 280 ökas det med 10 eftersom det finns en nolla från höger
   • Är värdet 3000 ökas det med 1000 och så vidare…..
  • Naturligtvis går det fortfarande bra att direkt skriva in det värde man önskar
  • Vill man minska ändringsmängdenhögerklickar man man på upp- eller ned-pilen eller håller nere CTRL samtidigt som man klickar.
   • Då blir den nya ändringsmängden en tiondel av det aktuella ändringsmängden.
  • Vill man öka ändringsmängdenhåller man ner SHIFT-tangenten samtidigt som man klickar på upp- eller ned-pilen.
  • Nolla värdet med CTRL+SHIFT + KLICK på någon av knapparna
  • Sammanfattning
   • Programmet ökar och minskar värdet snabbt och enkelt till jämna belopp med automatik
   • Använd SHIFT för en accelererad ökning eller minskning
   • Använd HÖGERKLICK eller CTRL för att minska ändringsvärdet
   • Använd CTRL+SHIFT + KLICK på någon av knapparna för att nolla värdet
 • Flik Poäng – Ny intieringsmetod SpelProcent x10
  • Denna metod är lämplig att använda om man på ett effektivt sätt vill styra antalet rader man spelar för hästar med spelprocent under 1,0 %
  • Metoden behöver aktiveras i inställning med ID=72 , Flikar => Poäng => Initieringsnmetoder På/Av
 • Flik poäng – normalisering till summa 100 eller summa 1000
  • Nu går det att normalisera poängen så att summan i varje avdelning blir 100 eller 1000.
  • Det går även att välja att BaraTrav skall normalisera med automatik varje gång som samtliga hästar tilldelas ny poäng.
 • Flik Utdelning – utökat diagram
  • För de som vill se en mer detaljerad bild av hur raderna fördelas över utdelningsintervall, finns nu “Utökat diagram”. Markera denna för att se en fördelning på betydligt fler intervall än standard
 • Flik rader – UB-Nr
  • Vid användning av spelbudget visas nu en kolumn UB-Nr
  • UB-Nr är det sekvensnummer som motsvarar i vilken ordning raden valts ut för att ingå i spelbudgeten
 • Flik resultat – utdelningsdiagram för kvarvarande rader
  • Nu kan BT visa utdelningsdiagram för kvarvarande rader som har noll fel
  • Aktivera visning genom att bocka för kryssrutan i rutan för systemresultat
  • ResDivDIa
 • Ny Inställning – Spara utan att fråga – vid systemändringar som utförs pga uppdatering till senaste datan (spelprocent, omsättning, strykning)
  • Nu finns det en inställning för att spara utan att fråga vid uppdatering till senaste data.
  • Antag att spelprocenten uppdateras och systemet genereras utan att några hästvärden eller villkor har ändrats. Är den nya inställningen aktiv, kommer systemet vid stängning att sparas utan att du behöver svara ja på den vanliga kontrollfrågan
  • Om AutoSpara redan används så är den nya inställningen inte synlig eftersom den då är betydelselös.
 • Höjdpunkter galopp – underlagskod visas
 • Indikator för första start för tränare i Sverige – styr om indikator visas
  • indicatesomethingmew
 • Meny – Nytt val “Länkar”
  • Här visas länkar till olika travsidor i olika länder
 • Meny – Två nya snabbkommandon
  • CTRL+N => Ny instans av BT
  • CTRL+SHIFT+F => Nylänksfoto skapas
   • (CTRL+F ger som tidigare ett sessionsfoto)
 • Nya inställningar
  • ID=137 – Felreducering
   • standardvärde nytt system för påfyllnadsmetod för extrarader
  • ID=138 – AutoGenerering reaktionstid
   • Hur snabbt vill man att autogenerering skall påbörjas efter utförd ändring
  • ID=139 – Spara speldata utan att fråga
   • Med detta val ges ingen fråga vid spara om endast speldata är ändrat för systemet
  • ID=140 – Knappar upprepningsintervall
   • Här styr du hur lång tid (millisekunder) det är mellan klicken när du håller musknappen nere på en knapp som har repetitionsfunktion. Gäller villkorsvärden och hästvärdekontroller
  • ID=141 – Varning högsta vinstgrupp
   • BT varnar om val för högsta vinstgrupp avviker från standardvalet
  • ID=142 – Visa utdelningsdiagram för kvarvarande rader som standard
  • ID=143 – Vilka snabbval skall visas direkt under huvudmenyn
  • ID=144 – Spela upp ett ljud vid rättning som ger bruttovinst
  • ID=145 – Vilket ljud skall spelas upp vid bruttovinst
  • ID=146 – Visa hjälptext vid musöver för villkorsknappar
  • ID=147- Använd spelkvot i flik avancerat
  • ID=148- Vilka spelfilter är aktiva i spelkalendern vid uppstart
  • ID=149- Öppna spelkalendern automatiskt vid uppstart
  • ID=150- Dra-och-släpp – förenklad återkoppling (snabbare)
  • ID=151- Muspekare vid förenklad återkoppling
  • ID=152- Flik resultat – visa analysvärden för rank-produkt och procent-rot
  • ID=153- Bakgrundsfärg – hästar
  • ID=154 – Styr vilket kriteria som används för varierand bakgrundsfärg
  • ID=155 – Bekräfta öppnande av existerande system
  • ID=156 – Styr standardval för autonormalisering
  • ID=157- Kontextmeny – huvudflik
  • ID=158 – Kontextmeny – subflik
  • ID=159 – Kontextmeny – häst
 • Flik Avancerat: Felreducering – reducera till max ett eller två felför bästa rad
  • Med felreducering kan man skapa en effektiv spridning av de rader som spelas.
  • Las allt om den nya funktionen i manualen för “Flik Avancerat”
  • Felreducering tar lång tid vid många rader som går in i felreduceringen.
   • Beroende på hur snabb dator som används kan olika många rader användas
   • Börja prova från 50 000 rader efter normalreducering och se hur långt upp du kan gå på just din dator
  • Om alla vinnare är inom ramen och övriga villkor är uppfyllda så ser felreduceringen till att det finns minst en rad som har det angivna antalet fel, eller inget fel alls
  • Ett exempel
   • Antag att vi spelar V75 och har en ram 12x12x10x10x5x3x1 = 216 000 rader
   • Vi har också valt en utgångshäst i varje garderingsavdelning och kräver att minst 3 av dessa 6 utgångar skall vinna
   • Den reduceringen, som vi kallar för normalreducering, gör att det återstår 8761 rader.
   • Det blir för dyrt tycker vi och väljer att lägga på en felreducering med max 1 fel för bästa raden
   • Efter felreducering återstår det då 631rader till ett pris av 315,50 kr
   • Om vinnarna finns inom ramen och utgångsvillkoret är uppfyllt så får vi minst en rad med sex rätt.
 • Systeminfovärden visas även vid en ändring av systemet
  • Värdena “System”, “Att spela” och “Pris” ligger nu kvar även vid förändring av systemet tills nya värden skapats av nästa generering.
  • Att en ändring har utförts utan att ny generering utförts indikeras för dessa värden av att de är skrivna i kursiv stil tills generering är utförd. (Inlämningsknappen är såklart inaktiv också)
 • Flexibel generering
  1. Delarna i genereringen har brutits ut till fristående logik. Det gör att inte all logik behöver utföras varje gång en ändring utförs vid autogenerering
  2. Det här är inget man som användare måste känna till, men för de som är intresserade beskrivs uppdelningen nedan.
   1. Normalreducering (N xx%)
    • Utförs när ändringar som påverkar normalreduceringen utförs
     • Ramändring
     • Rankändring
     • Ändring gällande Utgångar, Abc, Poäng, Flex, Spelarkåren
   2. Utdelningsbearbetning (U xx%)
    • Utförs alltid för att skapa data för att presentera utdelningsdiagram
    • Utdelningsfiltrering
     • Utförs när utdelningsvillkor är aktivt
    • Utdelningsdiagram
     • Uppdateras alltid i bakgrunden efter utfördgenerering
   3. Avancerad bearbetning (A xx%)
    • Utförs alltid om avancerat villkor är aktivt
    • Tidsåtgång för avancerad bearbetning har minskats
    • Felreducering (F xx%)
     • Utförs om felreduceringsvillkoret är aktivt
     • Felreducering tar relativt lång tid och har därför en egen återkoppling

Observera att “Spelbudget” i flik avancerat byter namn till “Urvalsbudget”. Detta har sin grund i att funktionaliteten är ändrad, och att priset för systemet från och med denna version, kan överstiga urvalsbudgeten. Läs mer om detta nedan.

 • Flik Resultat – möjligheten att se unika rader är borttagen
  • Tidigare effektivisering av komprimering för multirader medförde att den tidigare lösningen för detta inte fungerade.
  • Vi hoppas kunna hitta en framtida lösning för att återinföra denna funktíon.
 • Flik Avancerat: Spelbudget blir Urvalsbudget
  • Nya urvalsbudget fungerar INTE likadant som dess föregångare Spelbudget
  • Nya Urvalsbudget körs alltid som första steg i den avancerade bearbetningen.
  • Detta gör att Urvalsbudget kan kombineras med efterföljande bearbetning på ett förståeligt sätt
   • SpelKvot kontrolleras för varje rad som väljs ut inom urvalsbudget
   • Eventuellt krav på BruttoVinst appliceras på varje rad som valts ut
   • Om UrvalsBudgeten överstiger priset för systemets ram, kan AutoMult appliceras för det överstigande beloppet
   • Felreducering kan appliceras på de rader som är utvalda inom UrvalsBudget
   • Nedan tittar vi mer i detalj på hur urvalsbudget fungerar tillsmmans med bruttovinst, faktor och X-mult
   • Urvalsbudget tillsammans med X-mult
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp, precis som om X-mult vore lika med ett
    • Därefter appliceras X-mult så att alla utvalda rader spelas det antal ggr som X-mult har i värde
    • Priset för systemet blir därmed som högst Urvalsbudget * X-mult
     • Andra villkor kan vara mer begränsande än urvalsbudget
   • Urvalsbudget tillsammans med faktor
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp
    • Radernas mult beräknas utifrån angivna faktor-värden
    • För varje rad appliceras dess rad-mult och slutlig kostnad kan överstiga urvalsbudgeten
    • OBS! Om AutoMult är aktiv så ignoreras faktorvärden eftersom radernas mult då beräknas automatiskt baserat på urvalsbudget och eventuellt bruttovinstkrav
   • Urvalsbudget tillsammans med bruttovinst
    • Först används urvalsbudgeten för att välja ut rader upp till angivet belopp,
    • Därefter appliceras logik för bruttovinst på varje utvald rad
    • Priset för systemet kan i detta fall inte förutses i förväg eftersom det beror på hur många gånger varje enskild rad behöver spelas för att nå kravet för bruttovinst
 • Flik Avancerat:: Urvalsbudget kan även anges som en procent av systemets ram – Ram % eller som en procent av de normalreducerade raderna Av-Norm %
  • Du byter mellan procent och kronor genom att klicka på rubriken Urvalsbudget
 • Flik Avancerat:Särskiljning mellan rader med samma avancerad poängprodukt
  • När två eller flera rader har samma poängprodukt behöver programmet ytterligare info för att valet mellan dessa rader skall bli förutsägbart
  • Nedanstående ordning används av programmet vid särskiljning
  1. Produkten av radens värden för “min ranking”, dvs ranknummer
  2. Summan av radens ingående startnummer
  3. I den ordning som programmet har skapat raden
 • Uppdatering av bakomliggande värden för textfält – Delete och Nollning uppdaterar nu värdet direkt
  • Om man använder delete-knappen eller anger en nolla i ett fält så kommer nu det bakomliggande värdet att uppdateras direkt. För övriga värden gäller som tidigare att man behöver använda ENTER, TAB eller klicka utanför fältet för att värdet skall uppdateras.
 • Systeminformation Hämt blir Koll
  • Tidigare har tidpunkten vid rubriken Hämt, visat den tid då senaste hämtning gjordes från BT-server gällande spelprocent och omsättning
  • Nu redovisas istället vid rubriken Koll, den senaste tidpunkt då jämförelse gjordes avseende ATG-tid för data i programmet och data på BT-server
  • Detta gör det lättare att se att programmet utför kontroller på de intervall som användare har valt för auto-uppdatering.
  • kolltime
 • Flik Poäng – ny flik följ häst
  • Följ häst för ny flik styrs nu av två värden
   • Standardvärde inställning ID = 46
   • Senaste initieringsmetod för alla hästar i fliken
    • Metoderna stigande, fallande, omgångsrank och avdelningsrank aktiverar inte följ häst – för övriga aktiveras följ häst
   • Vid autonormalisering aktiveras alltid följ häst för ny flik
 • Flik Utdelning- ny tydligare design för utdelningsgrafoch möjlighet till utökat läge
  • Möjlighet att välja “Utökat diagram”
   • Raderna fördelas då på betydligt fler intervall för de högre utdelningsbeloppen
 • Flik Utdelning – utdelningsdiagrammet uppdateras i bakgrunden
  • För att optimera genereringen uppdateras nu utdelningsdiagrammet i bakgrunden
  • När texten går från kursiv till normal är de nya värdena på plats
 • Flik Rader – tydligare sortering
  • Pilar indikerar sortering
  • Efter sortering visas alltid översta raden
 • Flik Kuponger – tydligare sortering
  • Pilar indikerar sortering
  • Efter sortering visas alltid översta raden
 • EkipageInfo Popup – statistik för kusk + häst samt tränare + häst flyttat
  • För att lättare hitta rätt är denna info nu placerad vid kusk respektive tränare
  • (H) vinster/starter segerprocent%
  • trainerHorseStatNewPlacementInPopup
 • Galopp – Tydligare information för vikt och blinkers
  • weightAndBlink
 • Dialogrutor – mindre designändring
  • Förvald knapp är inte längre grönmarkerad
  • Istället är förvald knapp markerad med en prickad linje invändigt.
  • Detta gör det tydligare när man skall välja knapp
 • Inlämning – varning vid spel i högsta vinstgrupp eller inte
  • Tidigare har varning givits vid inlämning, då spel i högsta vinstgrupp inte varit valt, där sådant val är möjligt
  • Nu kommer BaraTrav att varna vid inlämning om värdet för systemet avviker från standardvalet i inställningar
  • Varningen kan nu också helt väljas bort för de som så önskar med inställning med ID = 141
 • Detaljerad ekipageinfo – navigering med höger- och vänster-pil på tangentbordet
  • Gör nu så att avdelning byts.
 • Markera vinnare
  • I fliken resultat kan man alltid markera vinnare genom att vänsterklicka
  • I flikarna Poäng, Avancerat och Utdelning behöver man nu kryssa i “Markera vinnare” för att kunna vänsterklicka fram simulerade vinnare
 • Spelprocent låst system
  • Spelprocent uppdateras nu för låst system även innan det första resultatet kan hämtas
 • Inställningar
  • Aktivering av avancerad styrning av poäng och ABC i inställningar uppdaterar nu aktuellt system direkt
 • Följ P-Nr eller ABC-Nr
  • Byte av poäng-nr eller ABC-nr för flik triggar nu ny generering
 • Kortinfo för system kunde skilja mot sparat systems innehåll

#[1.9.3.1] 2020-11-14

 • TVÅ VIKTIGA KORRIGERINGAR
  • Denna version införs primärt för att korrigera två problem. läs mer under korrigerat nedan
 • Programmet svarar inte på musklick i rutnätet
  • Detta mycket frustrerande fel har gäckat oss en tid och vi är glada att ha en lösning på plats.
  • Det som orsakade problemet var när man fyllde i en textruta och använde ENTER för att bekräfta detta. Då slutade klick i rutnätet att fungera tills man bytte flik eller dylikt
 • Inlämning ATG.SE– nödvändig ändring av design
  • Det har i undantagsfall förekommit att programmet har kraschat vid drag and drop av fil till ATG.SE. Det beror på den teknik som använts för att måla upp den lilla bild med info som dras till ATG.SE
  • Denna ändring är därför nödvändig för att säkerställa en säker inlämning
  • Det som är ändrat är designen, framför allt vid själva drag and drop till ATG.SE
   • Allt fungerar precis som tidigare, men den visuella återkopplingen är ändrad just för detta moment
newbetplacertotal
Så här ser det nu ut när du skall dra din fil till ATG.SE
 • Nytt spel – gul prick medan data läses in
  • Tidigare har man kunnat klicka på nytt spel redan innan all data har lästs in och sedan har programmet väntat på att datan har blivit inläst.
  • Detta har som regel fungerat bra men det har funnits situationer då det har blivit problem med
  • Därför visas nu istället en gul prick under tiden data läses in.
  • Försöker man skapa ett nytt spel får man ett meddelande om att data läses in
yellowDot
En gul prick visas medan speldata läses in. När gula pricken efter några sekunder är borta går det bra att skapa ett nytt system för spelet

#[1.9.2.1] 2020-11-11

 • Uppdatering av programmet – nu efter uppstart
  • Efter denna version kommer uppdateringar att kontrolleras efter uppstart av programmet.
  • Detta har två fördelar
   1. Vill man snabbt spela behöver man inte gå igenom uppdateringsproceduren innan programmet är tillgängligt
   2. Om uppdateringen kan ske medan programmet är igång slipper man att Windows Smartscreen blockerar uppdateringen.
    • Stängs programmet innan uppdateringen hinner utföras i bakgrunden så kommer Windows Smartscreen att kliva in nästa gång programmet startas eftersom uppdateringen då kommer att installeras
 • Problem vid nytt system som håller på att laddas ned
  • Om man försökte skapa ett nytt system för spel som höll på att laddas ned så kunde programmet låsa sig på så vis att spel inte gick att skapa förrän programmet startats om

#[1.8.1.3] 2020-10-14

#Nytt ————————————————

 • Höjdpunkter– nu även för galopp
  • Visas i ekipageinfo popup och detaljfönstret
  • highligtsGallopDW

#Ändrat ————————————————-

 • Höjdpunkter– vi har lagt till följande info för höjdpunkter trav i detaljfönstret
  • Skoinfo
  • Sulkyinfo
  • Kusk
  • Tränare
  • highlightsDW
 • Funktionsknappar – navigering
  • Muspekaren flyttas nu med vid navigering
 • Nu fungerar det igen att “tabba” mellan värdena i flikarna Abc, Poäng och Avancerat
 • LiveBar – musöver för startlista fungerar igen

#[1.5.2.1] 2020-10-08

#Nytt ————————————————

 • Höjdpunkter– ett förstklassigt hjälpmedel för att snabbt bedöma häst
  • Med höjdpunkter får du snabbt grepp om hästens prestationer på svenska banor de senaste två åren
  • Höjdpunkterna listas i datumordning
  • Visas i ekipageinfo popup samt utökad vy
   • I ekipageinfo popup byts “rekord” ut mot “höjdpunkter”
  • highlightsInPopup
 • Knapp för att öppna befintligt system i ny instans
  • Analogt med ny instans för nytt system
 • Inaktivera/aktivera huvudvillkor och subvillkor via kontext-meny (höger-klick)
 • Rensa vinnare från kontext-meny
  • Du kan nu enkelt rensa vinnare via kontextmeny för vilken som helst av flikarna i den översta raden
 • “Lågnivåvillkor” kan nu aktiveras/inaktiveras
  • Detta görs genom en liten kryssruta i själva villkorsrutan
  • Bilden nedan visar ett lågnivåvillkor i flik Abc som är inaktiverat
  • lowlevelinactiveABC
  • Det är alltså den lilla rutan till vänster om knappen för att lägga till nytt villkor som är den nya kryssrutan
  • För villkor som har flera flikar, t,ex Poäng och ABC så visas i kontrollpanelen en knapp med ett L för de lågnivåvillkor som är inaktiverade.
  • controlPanelLowCritSubs
 • Öppna system – extra info vid musöver
  • För system som sparas från och med denna version sparas nu även en
   uppsättning med extrainfo för att kunna visa sådan i snabblistan över sparade system
   systemshortinfo
 • .StatistikSulky från och med denna version visas statistik för hästens sulkystarter i Sverige
  • sulkystatistik visas i ekipageinfopopup och den utökade vyn
  • OBS! statistiken gäller svenska starter från 2020-04-29 och framåt
  • sulkystatinpopup
  • sulkystat
  • För att få plats med denna info i ekipageinfopopupen flyttas raden med senaste placeringar för häst till annan plats i inom denna ruta
 • Statistik Monté – från och med denna version visas statistik för hästens montéstarter i Sverige
  • statistiken visas i ekipageinfo-popup samt i den utökade vyn
  • statistiken gäller för starter från 2018-12-01 och framåt
  • monteInDetailPopup
  • monteInDetailWindow
 • Ekipageinfo Popup – klickbara länkar
  • Om inställning för ekipageinfo popup innehåller “klicka” så går det nu att klicka på ett antal texter(länkar) i popupen
  • Klickbara texter är
   • Hästnamn
   • Kusknamn
   • Tränarnamn
   • Resultatrad (Lopp)
   • Rekord (Datum)
  • OBS! Popupen stängs fortfarande automatiskt om man för musen över det inramade området med ett kryss
  • popupMouseOverClosing
 • Lista över tillgängliga spel – Spel idag inramade
  • För att ytterligare tydliggöra de spel som är avgörs idag får nu dessa en ram runt texten “Idag”
 • Simulerad omsättning – auto-aktiverad – meddelande
  • Nu ges detta meddelande med en popup vid omsättningen istället för en modal dialog
  • autosimulated

#Ändrat ————————————————-

 • Ekipageinfo utökad vy – ny förbättrad design och utökad info
  • detailwindowNew
  • Ny info höjdpunkter
   • Höjdpunkter från hästens prestationer de senaste två åren
  • Ny info sulkystatistik
  • Ny info montéstatistik
  • “Ram-vy” längst upp till vänster. Varje häst är en liten ruta. Du kan klicka på sådan ruta för att navigera till den hästen
  • Överst i mitten visas dem aktuella avdelningen med aktuell häst understruken
   • Du kan navigera i denna lista med piltangenter höger, vänster
   • Du kan utföra “dra-och-släpp” i denna lista
   • Du kan högerklicka för att markera ett antal hästar som med på systemet
  • Till vänster nederst i bilden finns startlista i nummerordning
   • När du för musen över startnumret visas knappar för att lägga till/ta bort hästen på systemet.
   • detailwindowAddMeButton
 • Dra och släpp – bättre återkoppling
  • Vid “Dra och släpp” av häst, visas nu “dra och släpp”-objektet redan när man trycker ned musknappen. Det ger en bättre återkoppling
  • Priset för detta är att om vid användning av funktionsknappar kan man nu inte utföra “dra och släpp” via klick på startnummerrutan.
 • Kontrollpanelen för villkor – ny plats och nytt utseende
  • Kontrollpanelen är mycket bra att använda för att kontrollera vilken effekt ett visst villkor ger. Aktivera/inaktivera villkor med ett klick.
  • För att göra kontrollpanelen än mer användarvänlig har den flyttats till längst upp till höger i bilden. ccbutton
  • Du kan precis som tidigare flytta den dit du vill i bilden.
  • newcontrolpanel 1
  • Styrning av smarta knappar är flyttat till huvudmenyn
  • Bredd och höjd samt vilka flikar som visas är flyttade till menyn för aktuellt system
 • Flik Rader – Tydligare rubriker
  • I fliken rader visas uppskattad utdelning samt bruttovinst per rad.
  • Vid simulerad omsättning visas två olika värden
  • Värden baserade på den omsättning och spelprocent som visas i flik utdelning = den som användes när raderna genererades
  • Värden baserade på den omsättning och spelprocent som visas i flik resultat.
  • Utdelning och bruttovinst baserade på värden från flik resultat redovisas från och med nu under rubrikerna
  • Utdelning(Res) – estimerad utdelning baserat på oms. och procent från flik resultat
  • Brutto(Res) -estimerad bruttovinst(högsta vinstgrupp) baserat på oms. och procent från flik resultat
  • Om fliken utdelning och fliken resultat har samma omsättning och spelprocent så redovisas enbart en uppsättning värden, då under rubrikerna Utdelning och Brutto
 • Dialog för “verklig omsättning överstiger simulerad”
  • Nu möjligt att svara Nej. Då behöver den simulerade omsättningen ändras för att varning skall ges igen.
  • Visas nu inte för system där det finns resultat eller där speldagen är passerad
 • Flik Flex – sortering bibehålls vid ny flik
  • Om du har sorterat listorna för Kusk och/eller Tränare och lägger till en ny flik så får den samma sortering som den flik med högst nummer
 • Flik Flex – barfota fram och barfota bak
  • Innebär nu barfota fram och skor bak samt
  • Barfota bak och skor fram
 • Snabbare uppstart för nytt och befintligt system
  • Nu går det litet snabbare för programmet att måla upp bilden vid skapande av nytt system eller öppnande av befintligt sådant.
 • Zoom – ny plats och nytt utseende
  • Vi har genomfört en städning bland knapparna bredvid spelformsknapparna.
  • För Zoom innebär det att den nu ligger som en knapp längst upp till höger i bilden
  • Klicka på zoom-knapen för att visa/dölja reglaget för zoom
  • newzoom 1
 • Utdelningsstatistik visas nu även om inte någon ram har angivits
 • Auto-arkivering är omdöpt till Auto-rensning
  • Det var tidigare förvirrande när termen arkivera användes för två olika saker
  • Nu betyder arkivera enbart att en kopia med ändelsen “.btaa” sparas i mappen för systemfiler. Sådana filer rensas aldrig av den automatiska rensningen.
  • Auto Rensning innebär att systemfiler 8 dagar efter senast sparat med automatik flyttas till mappen “SystemsArchive”. Där sparas de så länge som användare har angivit i inställningar.
 • TextStorlek och smarta knappar – flyttade till menyn
  • Styrningen av textstorlek och smarta knappar är flyttade till är flyttade till huvudmenyn
  • textsizemoved 1
 • Förhandsvy – sortering spelprocent
  • Vid sortering på spelprocent är nu ordningen alltid fallande
 • Förhandsvy – skapa nytt systemranking
  • Om hästarna är sorterade enligt startnummer kommer det system som skapas att
   ha den sorteringen. I alla andra fall blir sorteringsordningen enligt spelprocenten.
 • Bredd och höjd samt vilka flikar som visas är flyttade till menyn för aktuellt system
 • Meny – två menyer
  • Meny med åtgärder och inställningar som gäller programmet
  • mainMenuNew
  • Meny – S som hanterar åtgärder och inställningar för det system som är öppet
  • systemMenu

#Korrigerat———————————————-

 • Flik Statistik – Startnummer musöver fungerade inte
 • Autoöppna senast använda system
  • Nu öppnas senast använda systemet endast om det systemet var öppet när programmet senast stängdes. Stänger man programmet utan ett öppet system så kommer programmet nästa gång att starta utan att AutoÖppna något system.
 • Flik Flex – korrigeringar
  • Lägsta-10 för kuskar fungerade inte
  • Ett flertal val under Diverse fungerade inte
 • Skapa system i ny instans – städning vid “Avbryt”
  • Om man påbörjade att skapa ett nytt system i ny instans
   men vid fråga för befintligt system bestämde sig för att avbryta, rensades inte data för nytt system.
   Detta ledde till att vid nästa uppstart av BT så öppnades oväntat ett nytt system.
   Detta korrigeras med denna version så att info rensas vid “avbryt”
 • Simulerad högsta vinstgrupp
  • felmeddelande åtgärdat så att hela texten syns om man anger för låg högsta vinstgrupp
  • om man har angivit en högsta vinstgrupp som är godkänd innan JP-pengarna
   har inkommit så blev det tidigare fel när JP-pengarna kom in och värdet då var för lågt för att vara godkänt.
   Detta är nu korrigerat så att värdet i första hand ändras enligt BT-prognos och i andra hand som en faktor ggr JP-beloppet.
 • .Avancerad Poäng – massändring av poäng åt vänster
  • vid massändring av poäng fallande eller stigande till vänster blev det tidigare istället
   lika med markerad hästs värde. Detta korrigeras i och med denna version
 • Kontrollpanelen– Utdelning
  • Utdelningsvillkoret var i vissa lägen aktivt vid reducering även om det var inaktiverat i kontrollpanelen.
 • Förhindra viloläge
  • Om man svarade nej vid fråga om att förhindra viloläge så hindrades detta, men kryssrutan förblev felaktigt ikryssad. Åtgärdat.
 • Automatisk sök efter ny version
  • Uppdatering så att denna funktionalitet inte slutar fungera när programmet har varit igång under lång tid
 • Flik Statistik – Utgångar fungerade inte om inte samma flik var vald i flik utgångar
 • Flik Sortering – Utgångar fungerade inte om inte samma flik var vald i flik utgångar
 • Flik Start – Ranking med knapp “Rank” kunde göra att tomma rutor rankades först.

#[1.4.2.1] 2020-09-08 Korrigeringar

#Korrigeringar

 • Flik start Fasta reserver
  • Knappen “Reserver ange” har fått en korrekt hjälptext
  • Fasta reserver visades inte om inte Vinnar-Odds visades
 • Det har stundtals varit problem med att skapa system från IDAG och JACKPOTT. Nu är detta åtgärdat
 • ZOOM sätts nu till det standardvärde som angivits i inställningarna vid uppstart av programmet
 • Om ett system registrerades för autoöppning vid omstart av BT så rensades aldrig denna info vilket gjorde att systemet alltid öppnades. Åtgärdat
 • Vid öppnande av existerande system som var några dagar gammalt gjordes onödigt många datahämtningar. Åtgärdat

#[1.4.1.3] 2020-08-28

#Nytt

 • Inställning ID=136 – Styr om villkorsöversikten skall visas i resultatfliken samt i mobilvy vid autopublicering
 • Numrerade instanser
  • När en ny instans av BT öppnas får den nu ett nummer. Om detta nummer är större än ett så visas det i det övre högra hörnet. Detta nummer ändras inte även om någon instans stängs. Räkningen nollställs när samtliga instanser stängs.

#[1.4] 2020-08-27

#Nytt

 • Översikt av systemets villkor – Förbättringar
 • Översikten visas nu både i flik “Resultat” och flik “Start
  • Översikten kan alltid ses genom att hålla musen över flik “Start”
  • I fliken “Resultat” kan du lätt byta plats på villkorsöversikten och resultatredovisningen med en knapp.switchpos
 • Översikten visas även vid autopublicering
 • För alla villkor utom Avancerat så visas nu tre statusfält
  som ger info om nuläge samt tänkbara utfallsintervall.
  utgangmedstatus
  • Status = “Sts” – fyra olika status används
   1. Pågår image
    1. Om nuläget är inom villkorsgränserna men utfallet fortfarande kan hamna utanför visas en gul bakgrund för status och grön bakgrund för nuläget withinbutpossiblefail
   2. Avgjort med positivt utfall termspos
   3. Avgjort med negativt utfall termsneg
   4. Kan inte avgöras i översikten termsunknown
    • Orsaker som gör att vissa villkor inte kan avgöras i översikten är
     • Strykning
     • Vinnare utanför systemramen
     • Dött lopp
  • Numeriskt nuläge för villkoret = “Nu“.
  • Utfall – det numeriska intervall som villkorets möjliga slutvärden utgör.
  • OBS! Om villkoret inte kan avgöras i översikten, betyder det såklart inte att det inte fungerar vid rättning. Rättningslogiken är helt frikopplad från villkorsöversikten. Skulle det mot förmodan uppträda en situation där översikten verkar säga något annat än rättningen är det alltid rättningen som är korrekt.
 • Inställning ID=134- standardinställning för om detaljrader visas för villkorsöversikt
  • Denna inställning avgör standardvärde för nya system gällande hur detaljrader visas i villkorsöversikten
   • Visa alla
   • Visa med klick
   • Dölj alla
 • Inställning ID=135- styr om fält för statusvärden visas i översikten för villkor
  • Denna inställning avgör om status, nuvärde och utfallsintervall visas i villkorsöversikten
   • Sts
   • Nu
   • Utfall
  • utgangmedstatus
 • Förhandsvisning av startlistor för spel
  • För att möjliggöra översikt av startlistor utan att skapa nytt system finns nu vid varje spel en knapp med tre linjer i betwithpreview .
  • Detta kan t.ex. komma väl till hands när man vill kolla igenom startlistorna till “V86 Super Days” (sex V86 på åtta dagar) på ett effektivt sätt.
  • Klickar man på den knappen så öppnas en popup med startlistorna för det aktuella spelet. I listorna visas den senast kända informationen för ekipaget.
  • Det går att sortera på varje kolumn och samtliga startlistor sorteras då enligt den ordningen.
  • Det går sedan att skapa system för det aktuella spelet direkt från denna popup.
  • Det går även att markera hästar direkt i dessa startlistor och dessa markeringar tas då med. Den häst som först markerats i respektive avdelning kommer att rankas först.
previewpopup
 • Skapa system i ny instans av BT
  • För att förenkla och tydliggöra visas nu en knapp vid varje spel som om den används leder till att ett nytt system skapas i en ny instans av BT. detach 1

#Ändrat

 • Funktionsknappar och ekipageinfo stängs nu när man för musen över
  • För att underlätta ett effektivare arbete stängs nu dessa objekt när man för musen över
   • Ekipageinfo stängs när musen förs över nedre delen av popupen
   • Funktionsknapparna stängs när man för musen över någon av popupens kanter vänster eller höger
 • Flik Utgångar – nollställningnollar nu även värden
  • När du nollställer alla villkor i en flik(eller alla flikar) nollställs nu också samtliga utgångar, dvs inga hästar är längre markerade som utgångar.
 • Flik Poäng – Kryssruta “Markera vinnare”
  • Det var tidigare alltför lätt att oavsiktligt markera en häst som vinnare i flik poäng. Därför införs nu en kryssruta som behöver vara ikryssad för att kunna markera en häst som vinnare genom att klicka med vänster musknapp.
 • Funktionsknappar samt ekipageinfo med “Klicka”
  • Om du använder funktionsknappar i kombination med “Klicka” som metod för ekipageinfo kommer nu ekipageinfo att stängas när man för musen över den. Det gör detta alternativ mer lättarbetat.
  • I och med detta försvinner behovet av att kunna “skaka” bort ekipageinfo och inställning med ID = 131 tas därför bort.
 • Funktionsknappar – “Markera som vinnare” och “Markera som struken”
  • Dessa knappar är nu tillgängliga i samtliga flikar där funktionsknappar finns
 • Funktionsknapparny design och flyttade knappar
  • Knappen för att simulera struken häst har fått ny design manualscratch
  • Knappen för att öppna detaljfönster med utökad info har fått ny design detailCV
  • Knappen för att öppna hästens CV i webbläsare har fått ny design internet
  • Knapparna för att lägga till och ta bort hästen från systemets ram har fått ny design och placeras nu till vänster om den aktuella flikens värdefunktionsknappar. addtosystemfuncbutt
  • Knappen för att ange att alla hästar till vänster skall vara med på systemets ram är flyttad till höger om den aktuella flikens värdefunktionsknappar. alltoleftfuncbutt
  • I de flikar där man kan använda massändringsknappar styrs nu visningen av dessa med ett litet “M” till vänster under knapparna för vinnare och strykning. I och med detta tas kryssrutan för massändringsknappar “Mass” bort från listen under flikarna
  • Totalt ser det nu ut så här för tex, flik Poäng
  • funcbuttonstotal 1

#Korrigerat

 • Tillräckligt villkor – När ett villkor ändras gällande om det är tillräckligt eller inte triggas nu omgenerering
 • Flik Resultat – korrigering
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är “ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst

#[1.3.3.6] 2020-07-22

#Nytt

 • Inställning ID=133 – Inforutor centrera
  • Centrera inforutor. Användbart t.ex. vid användning av externa skärmar. Om denna EJ är ifylld kommer programmet istället att optimera placeringen för bästa användarupplevelse, men detta kan som sagt leda till problem vid flerskärmsanvändning.
  • Standard är att inforutor centreras.

#Korrigerat

 • Tillgängliga spel
  • För utländska banor kunde det förekomma dubbletter av spel, t.ex. V4 Australien – Åtgärdat

#[1.3.3.5] 2020-07-04

#Korrigerat

 • Simulerad omsättning – uppdatera jackpotsumma
  • Nu uppdateras jackpotbeloppet för existerande system även vid simulerad omsättning, förutsatt att systemet är öppet
  • ATG kan uppdatera jackpotbeloppet under veckans gång

#[1.3.3.4] 2020-07-03

#Nytt

 • Inställning ID=132 – Standardbredd för enskild ruta
  • Använd detta val för att styra vilken standardbredd en enskild ruta skall ha vid start av programmet.
  • Om du använder “Rutnätet följer fönstrets bredd” har standardbredden ingen effekt
 • V3 med finallopp – möjligt att spela i förväg med enbart startnummer
  • Ibland förekommer det finallopp inom V3 vilket gör att hästar och kuskar inte är kända förrän finalfältet är färdigställt.
  • Med denna version går det att skapa V3-system där finaloppet innehåller ekipage där endast startnumret är känt.
  • När startlistan för finalloppet är klart och uppdatering hämtas till programmet så kommer BT+ att “klä på information” såsom hästnamn och kusknamn.
  • På detta sätt går det nu att börja arbeta med V3-system innan startlistan till finaloppet är klart.
  • Vill man absolut ha alla siffror korrekta (dvs kompletta resultatrader med mera) behöver man vänta tills den kompletta startlistan är på plats i programmet, men det finns ingen signal för detta, så troligtvis passar den nya varianten bättre för de flesta.

#Ändrat

 • Flik Poäng, Flik ABC – följ häst + Masterflik = sant
  • Tidigare behövde man förutom att kryssa i “Följ häst”, dessutom aktivera ett “Min-Max” innan “Följ häst” blir aktiv.
  • Nu är även kombinationen ikryssad, samt att annan flik följer den aktuella fliken tillräckligt för att “Följ häst” skall vara aktiv.

#Korrigerat

 • Flik Resultat
  • En tidigare release orsakade att beräknade vinstvärden inte alltid visades vid simulering av vinnande rad. Åtgärdat

#[1.3.3.2] 2020-06-29

#Korrigerat

 • Flik Sortering- fel värden visas
  • En tidigare release orsakade att fel värden visades även om sorteringen i sig var korrekt. Denna version åtgärdar detta.

#[1.3.3.1] 2020-06-29

#Ändrat

 • Flik Resultat – simulerad utdelning bruttovinst
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är “ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst
 • Flik Rader – simulerad utdelning bruttovinst
  • Om endast den sista avdelningen simuleras(alla andra vinnare är “ATG-vinnare”), och värdet vid vinst för den simulerade vinnaren är känt, används nu detta värde vid beräkning av utdelning och bruttovinst för kolumnerna med (U)
  • rader förklaring
   • Utdelning (R) och Brutto (R) visas alltid. Dessa kolumner visar det beräknade utdelningsvärdet och radens totala bruttovinst baserat på den spelprocent och omsättning som används vid reducering.
   • Utdelning (U) och Brutto(U) visar de beräknade värdena som baseras på den uppdaterade spelprocenten och omsättningen. Om den omsättning som används vid reducering är den uppdaterade och systemet är öppet så visas inte kolumnerna med (U) eftersom de då skulle visa samma siffror som (R).
 • Flik Kuponger
  • Kolumn Vinst visas endast när det finns verkliga resultat i samtliga lopp
 • Mindre ändringar gällande ekipageinfo popup navigering
 • Nya utrustningsändringar
  • Nu visas även den tidpunkt då BaraTrav-server registrerade händelsen från ATG med rubrik “ATG-BT”
   • Tidpunkten då ändringen registrerades för det aktuella systemet visas med rubrik “System”
  • När man bekräftar utrustningsändringar stängs nu popupen som visar dessa
 • Bevakningar – flagga i huvudvy
  • Om någon av dina bevakningar finns med i startlista för idag eller i framtiden så visas nu en flagga i huvudvyn
  • Klickar du på flaggan så öppnas fönstret för bevakningar
 • Varningar vid undantagsfallet datafel
  • Nedanstående ändringar görs för att få en bättre upplevelse i de undantagsfall då datafel uppstår.
   • Nu visas en röd prick i knappen för nedladdning när ett datafel föreligger
   • När ett datafel upptäcks visas dessutom en popup för att informera om detta
   • Vid stängning av denna popup påbörjas en nedladdning av ny data om sådan redan inte pågår

#Korrigerat

 • Inställningar sök text – gemener
  • Korrigering så att sökning med text alltid jämförs mellan texter med gemener
 • Bevakningar – nytt system bekräfta
  • Om du använder inställningen “bekräfta nytt system” (ID=110), så krävs sådan även vid skapande av nytt system direkt från bevakningsfönstret nu.

#[1.3.1.1] 2020-06-17

#Nyhet

 • Meny – VersionsInfo – Nya och ändrade inställningar
  • Klicka på Versionsnumret i huvudmenyn så visas en popup med nya och ändrade inställningar för denna version.
 • Inställningar – ID-nummer
  • Nu visas även inställningens ID-nummer
  • ID-numret förblir alltid detsamma för inställningen varför det är bra att hänvisa till detta nummer i manualerna
  • Du kan även söka på ID-nummer
  • Lägger du till ett större än tecken (“>120”) så visar programmet de inställningar med ID-nummer större än det angivna talet. Användbart för att söka fram nya inställningar.
 • Vänsterklick häst – visa funktionsknappar
  • Ny valfri funktionalitet för vänsterklick på häst.
  • Du väljer i inställningar om du vill att funktionsknappar skall visas vid vänsterklick på startnummer
  • I inställningar kan du dessutom ange om funktionsknappar för massändring skall visas i de flikar där det är relevant
   • Flikarna Utgångar, ABC, Poäng, Avanceratfunctionbuttons
 • Ekipageinfo -popup – fördröjning
  • Nu kan du med inställning (ID=128) ange hur lång fördröjningen skall vara vid musöver innan popupen med ekipageinfo visas
 • Ekipageinfo -popup – metod
  • Inställning (ID=26) styr vilken metod som används för att visa ekipageinfo popup.
   1. Musöver – popup visas vid musöver efter vald fördröjningstid
   2. Klicka – popup visas genom vänsterklick
   3. Klicka + navigera – popup visas genom vänsterklick men även vid navigering med tangentbordspilar samt “home”-tangenten.
   4. Visa inte alls
 • Navigera i rutnätet med tangentbordet
  • Om funktionsknappar och/eller popup-metoden innehåller “navigera” så kan man navigera vilket ekipage som är i fokus med tangentbordet.
  • Home navigerar till första rutan i avdelningen
  • End navigerar till sista rutan i avdelningen
  • Tangentbordspilarna navigerar ett steg i aktuell riktning
  • Esc stänger popup
 • Utrustningsändringar – knapp visar lista
  • Ny funktion som gör att du kan hålla koll på de ändringar i utrustning som rapporteras in.utrustningsändringar
 • Sko- och sulkyinfo – blinkande ändringar
  • I inställningar kan du nu aktivera att utrustningsinfo som ändras efter att systemet skapats skall blinka
  • När du tagit del av den nya utrustningsinfon kan du ange en ny tidpunkt. Då kommer BaraTrav att används den nya tidpunkten och signalera när ändringar efter den nya tidpunkten har inkommit
 • Flik Sortering – Sulkyinfo finns nu som val
 • Flik Statistik – Sulkyinfo visas
 • Flik Resultat
  • Beräknade värden
   • I de lopp där riktig eller simulerad vinnare saknas, används nu spelprocent för den mest spelade hästen. Detta ger en bättre uppfattning om värdet efter den aktuella avdelningen
 • Flik Utdelning
  • Beräknade värden
   • I de lopp där riktig eller simulerad vinnare saknas, används nu spelprocent för den mest spelade hästen. Detta ger en bättre uppfattning om värdet efter den aktuella avdelningen
 • Spara som – förbättrad dialog
  • När du väljer “Spara som” eller “Namn” så visas nu en förbättrad dialog. En lista visas med alla filer som innehåller spel till samma spelomgång. Man kan välja fil i denna lista och då få hjälp av det filnamnet vid ändring till det man önskar.
 • Systemfiler alternativ sökväg
  • I inställningar kan du nu ange en alternativ sökväg för systemfiler. Varje gång systemet skapas kommer en kopia att skapas/ersättas i den angivna sökvägen
  • Programmet kommer att använda den sökväg du anger även vid öppnande av sparade system.

#Ändrat

 • EkipageInformation popup metod
  • Musöver – visas när musen förs över startnumret
  • Klicka – visas när man klickar på startnumret
   • Detta val medför också att den utförliga ekipageinformationen nås genom dubbelklick på startnumret
  • Klicka + navigera
   • Som “klicka” med tilläget att popup hålls öppen vid tangentbordsnavigering
  • Visa inte alls
 • Multirader – komprimering => färre antal system
  • Kraftigt förbättrad komprimering gällande system med multirader.
  • Denna förbättring ger starkt ökade möjligheter att använda t.ex. funktionen “Bruttovinst Min” med tanke på begränsningar i tillåtet antal system per spelform.
 • SulkyInfo
  • Ändrat så att två bokstäver visas i formrader.
  • I ekipagerutor visas “Hy” för hybrid
 • Signal för info i ekipageruta
  • Den gula ruta som i nuvarande version signalerar att hästen gör sin första start i Sverige för nuvarande tränare är flyttad nedåt för att ej skymma sulkyinfo. Ett utropstecken är dessutom tillagt för ökad tydlighet.

#Korrigerat

 • Spelknappar – uppdatering av lista vid musöver
  • Nu visas hela tiden den filtrerade listan över spel vid musöver på till exempel V4-knappen. Tidigare kunde listan expanderas till att visa samtliga tillgängliga spel om data lästes in samtidigt som man höll musen över en spelknapp. Detta är nu korrigerat.
 • Flik resultat
  • Mitt värde – högsta vinstgrupp
   • Nu visas alltid “mitt värde” med faktor motsvarande spel vid högsta vinstgrupp när endast sådana rader finns för en häst
 • Borttag av flik + felacceptans
  • Vid borttag av flik uppdateras nu felacceptansen med automatik om så skall ske.
 • SysteminformationATG-tidsstämpel
  • ATG: Korrekt tidsstämpling för data från ATG visas nu även vid simulerad omsättning
 • Flik poäng
  • Poängsumma visas när detta är valt i inställningar

#[1.1.12.1] 2020-04-29

 • SulkyInfoaktuell start samt formrader
  • Information om vilken sulky som hästen skall tävla med visas nu i ekipagerutan för den aktuella starten
   • Vid musöver visas information om sulky i den föregående starten
   • En asterisk efter innebär att sulky i föregående start är okänd
  • I formraderna redovisas vilken sulky som hästen har tävlat med
  • V = Vanlig vagn
  • H = Hybrid
  • A = Amerikansk vagn
  • Vid förändring av vagn visas en färgad bakgrund
   • Observera att färgad bakgrund alltid visas när föregående starts sulky är okänd
   • Gul bakgrundsfärg vid förändring från vanlig vagn och/eller till amerikansk vagn
   • Rosa vid förändring från amerikansk vagn och/eller förändring till vanlig vagn
  • Visning av sulkyinformation för aktuell start kan hanteras via kryssrutan “Sulkyinfo visa” i fliken Start

#Nyhet

#Ändrat

 • Antal system – komprimering
  • Förbättrad komprimering
   • Ger ett jämnare och överlag lägre antal system än tidigare version
 • Simulerade vinnare – synk = ALLTID
  • Från och med denna version synkas alltid simulerade vinnare mellan flikarna
   • Poäng
   • Utdelning
   • Avancerat
   • Resultat
 • Flik Poäng
  • Följ häst aktiveras nu först när
   • Kryssruta är markerad
   • OCH
   • Villkorsgränser är angivna
    • Villkoret kan vara passivt eller aktivt
 • Flik Abc
  • Följ häst aktiveras nu först när
   • Kryssruta är markerad
   • OCH
   • Villkorsgränser är angivna
    • Villkoret kan vara passivt eller aktivt
 • Flik Sortering
  • Sorteringsvärde ligger kvar
   • Vid sortering på t.ex. “Häst – kr/start” och därefter återgång till “Min ranking” så visas värdet för “Häst – kr/start” fortsatt, fast sorteringen ej längre är gjord efter detta värde.
   • Ett nytt fält “Värde som visas” visar vilket sorteringsvärde som ligger kvar.

#Korrigerat

 • SysteminformationATG-tidsstämpel
  • ATG: Korrekt tidsstämpling för data från ATG visas nu även vid simulerad omsättning
 • Flik poäng
  • Poängsumma visas när detta är valt i inställningar

#[1.1.11.15] 2020-04-08

#Nyhet

 • Flik resultat
  • Resultat kan nu hämtas upp till 31 dagar efter slutfört spel
  • Därefter måste resultatet vara sparat i själva systemfilen (*.btsp) lokalt på datorn

#Ändrat

 • Nyheter
  • blinkar när nyhet finns
  • länk till ändringslogg direkt åtkomlig vid nyhetslistan

#[1.1.11.14] 2020-04-07

#Ändrat

 • Sortering – vid avslut av sortering skapas nu inte längre nya rader med automatik. Detta eftersom sorteringen i sig inte påverkar systemets rader

#Korrigerat

 • Spelkalender – speldagar markerades som gråa(avslutade) vid uppstart. Åtgärdat.

#[1.1.11.13] 2020-04-06

#Ändrat

 • Nyheter – Separata nyheter för Bas och Plus
 • Nytt system – Korrigering för V4-Express, utdelningsstatistik saknas
 • Flik Poäng – poäng uppdateras vid tangenttryckning så att massändring fungerar omedelbart efteråt (dvs utan Enter eller motsvarande åtgärd)