support@baratrav.se

Ändringslogg BaraTravPlus BT+

#[3.7] 2023-10-30 Ny version BaraTravPlus BETA

Version 3.7 fokuserar på förbättringar i flik Avancerat.

Ny funktion PoängFaktor för att kunna styra radfaktor med hjälp av poängsumma. Logiken för multirader=AutoMult är omarbetad. Ny funktion PlusBudget för att styra budget för multirader. Två nya val för Avancerad Poäng (Rank egen och Rank spelarkåren)

Ny layout för flik Avancerat där Reducering och Multirader separerats.

Nu går det delvis att kombinera metoderna “BruttoVinst”, “PoängFaktor” och “PlusBudget” med varandra. Dessutom går det att använda vanlig Faktor och X-mult ovanpå detta .

LÄS MER i nya manualen för flik avancerat BETA finns HÄR

 • ** UPPDATERING 23-11-xx
  • Flik Statistik – Topplistor
   • Nu går det lättare att lägga till hästar på systemet från denna flik
    • Flera hästar kan markeras utan att använda CTRL eller SHIFT
    • Varje häst som klickas på markeras/avmarkeras med vänster musklick
    • Ny knapp för att rensa markeringar
    • Ny knapp för att lägga till markerade hästar på systemet
  • Trigger Indikator
   • Placering flyttad högre upp för att inte bli helt dold av värdeknappar
 • ** UPPDATERING 23-11-15
  • Förändrade färger
   • Något mörkare bakgrundsfärg för bättre kontrast
   • Ändrad färg för “dummy-rutor” i rutnätet
   • Ändrad bakgrundsfärg för strukna hästar
  • Färgstyrka
   • Ny inställning “Färgstyrka ram” som styr färgstyrkan för linjerna i rutnätet
  • Gråskala startnummer
   • fungerar igen
  • Utgångar
   • Högerklicka för att byta färg på kryssruta för utgångsmarkering
  • Metod Klicka + navigera borttagen
   • Metoden har inte fungerat fullt ut och är nu borttagen
 • ** UPPDATERING 23-11-10
  • Flik Avancerat: Poängfaktor – möjlighet att skapa och använda egna mallar för poängfaktor
   • advancedpointsfactortemplate
  • Trigger Framhäv: Ändring så att framhävd info alltid visas även om triggern för övrigt är avstängd för just den indikatorn
  • Sko + sulkyinfo: Möjlighet att endast visa värden som ändrats sedan senaste starten
   • onlyequipchanged
  • Färgstyrka: För att finjustera upplevelsen i BT finns nu två nya inställningar för att ange färgstyrka
   • Färgstyrka spelprocent: styr färgstyrka för spelprocent, internprocent och strykningskryss
   • Färgstyrka hästnamn: styr färgstyrka för hästnamn, kusknamn och startnummer
   • opacitysettings
 • ** UPPDATERING 23-11-09
  • Flik Avancerat: Poängfaktor – korrigering så att inga glapp finns även vid användning av pilknappar
  • Flik Speltrend: Sortering flyttad till rullista ovanför rutnätet
   • spletrendsortmoved
  • Flik Utdelning och Resultat: Ospelade rader visas i diagram
  • Flik Resultat: Teoretiskt intervall för bruttovinst visas vid musöver på häst
   • grosswinrp
  • Gruppvillkor – förändrad design
  • Gruppvillkor skall inte kunna döljas om aktivt gruppvillkor finns
  • Vinnarodds synligt igen på startfliken
 • ** UPPDATERING 23-10-31 – Tillägg av Överskottsfunktion för PlusBudget (läs om detta i uppdaterade BETA_manualen)
 • Flik Avancerat – NYHET: PoängFaktor
  • PoängFaktor påverkar radens faktor baserat på den poängsumma raden har
   • Poängsumman är normalt kopplad till den poäng-flik som används i flik avancerat men annan flik kan väljas
  • pointsfactor
 • Flik Avancerat – NYHET: Två nya val finns nu för avancerad poäng
  • Rank egen
  • Rank spelarkåren
  • advancedpointsNewChoices
 • Flik Avancerat – stigande poäng helautomatiskt
  • Nu hanteras kryssrutan för stigande poäng helt automatiskt av programmet baserat på de avancerade poäng som används
 • Flik Avancerat – AutoMult – NYHET PlusBudget
  • PlusBudget gör det enklare att använda fördelning av extra multirader med budget
  • Tidigare användes överskott från Urvalsbudget. Så fungerar det inte längre. Nu styr istället PlusBudget detta vilket ger ökad tydlighet och användbarhet
  • Med PlusBudget kan du enklare kombinera en Urvalsbudget med en budget för multirader
 • Flik Avancerat – AutoMult – NYHET: kombinera med vanlig Faktor och X-mult
  • Nu går det att kombinera vanlig faktor med de funktionerna för AutoMult
  • Det går nu också att använda X-mult i kombination med AutoMult (vissa begränsningar fanns tidigare)
 • Villkorsöversikt – NYHET: ABC, Poäng, Faktor
  • Värden per häst kan nu avläsas i översikten
 • Villkor med subflikar – NYHET: flytta flik med drag and drop
  • Nu går det att flytta subflikar med drag and drop
  • Gäller Utgångar, ABC, Poäng, Spelarkåren och Flex
   • Håll musen nedtryckt tills musmarkören blir en penna
   • Dra och flytta fliken dit du vill
 • Scroll – NYHET: välj scrolleffekt
  • Nu går det att ställa in storlek på steg vid scrollning
  • Vid till exempel V86 kan det vara praktiskt med större steg för scrollning för att lättare växla mellan övre och nedre del av bilden
  • Högerklicka på scroll-listen för att ändra inställning
 • Flikar – hantera flikar som visas för systemet
  • Nu är det lättare att hitta till hanteringen av flikar som visas
  • Högerklick på huvudflik (Start, Utgångar, ABC osv) visar kontextmeny
  • I kontextmeny finns nu valet flikar

Informationen ovanför ingår i version 3.7

#[3.6.6.1] 2023-09-21 Ny version BaraTravPlus

 • System i ny BT
  • något minskad tid för att öppna system i nytt fönster
 • Komprimering
  • något färre antal kuponger än tidigare i de flesta fall för stora system vilket medför bättre möjligheter att hålla sig på rätt sida om ATG:s kupongbegränsningar
 • Flik Avancerat
  • nu går det att välja summa istället för produkt för urvalsbudget (kan t.ex. användas om man vill hålla nere kupongantalet)
  • advancedpointsNewWithSum
 • Automult
  • kraftigt förbättrad prestanda vid automult för system med många rader
 • Ändringstabell
  • justeringar i design och nu sorterat på avdelningsnummer och startnummer

Informationen ovanför ingår i version 3.6.1.1

#[3.5.5.4] 2023-09-07 Ny version BaraTravPlus

Den nya versionen innehåller en mängd ändringar varav de flesta funnits i BETA över sommaren. Ändringarna beskrivs i detalj med bilder här nedanför. Först visas här en sammanfattning av de mest påtagliga ändringarna.
 • Mina Triggers
  • Med triggers har du möjlighet att styra vilken information som skall tydliggöras för ett system
  • Det finns 6 olika triggers
   • Starter med barforta runt om
   • Starter med bike(AM)
   • Tränar-starter
   • Valack-starter
   • Strykningsinformation
   • Starter med kusk
 • Startlistor som visas vid musöver på avdelningsruta
  • Listan öppnas nu vid musöver i den övre delen av avdelningsrutan
  • Det går att styra vilka värden som visas i listan och fler värden än tidigare kan väljas
  • Musöver i listan visar ekipageinfo
  • Det går att lägga till och ta bort hästar på systemet direkt i denna startlista
 • Textegenskaper
  • Du kan nu själv välja vilken stil på text för hästnamn du gillar bäst

 • NYHET – MINA TRIGGERS
  • Med “Mina triggers” får du en mycket bra överblick över viktig information gällande spelomgången.
  • Triggers visas dels med en indikator vid varje häst och dels en tabell där samtliga aktiverade triggers visas
  • I inställningar styr du vilka triggers du vill ha aktiva samt vilka värden som gäller
   • Styr vilka triggers som skall visas i indikator
   • Styr vilka triggers som skall visas i tabell
   • Styr gränsvärden för respektive trigger
  • Det finns 6 olika triggers
   • Tränare antal starter för hästen i Sverige med tränaren i nuvarande regi
   • Valack antal starter i Sverige som valack
   • Strykningdagar sedan strykning om strykning finns som uppfyller kraven så visas info om denna
   • Barfota runt om – antal starter i Sverige
   • Bike (AM) – antal starter i Sverige
   • Kusk – antal starter senaste 5
  • Ett exempel på tabellen ser du här
   • TriggerInfoBorder
  • Du kan också arbeta direkt i tabellen genom att lägga till och ta bort hästar på systemet
  • Musöver startnummer för hästen visar ekipaginfo popup.
  • Därmed kan du med listans hjälp jobba dig igenom triggers för omgången, så att du inte missar att ta ställning utifrån all viktig info som finns i listan.
 • NYHET – Mina Triggers Indikator framhäv första BFRO och/eller bike
  • Nu kan du med två nya inställningar under “Mina Triggers” styra om du vill framhäva indikator för trigger för
   • Första barfota runt om (ID = 246)
   • Första bike(AM) (ID = 247)
   • triggerIndicatorHighLightRed
    • Bild: Framhävd triggerinidikator
   • Styr dina triggers direkt via kontextmeny på indikatorn (högerklick)
   • controlTheTriggers
    • Bild: Inställningar för triggers kan nås via kontextmeny för indikator
 • NYHET – Avdelningsinfo vid musöver – startlistor
  • Nu går det att lägga till och ta bort häst direkt i den startlista som visas vid musöver på avdelningsruta
   • Klicka på hästens startnummer för att lägga till / ta bort
  • Extra kolumner kan nu läggas till i startlistan
   • Du väljer vilka kolumner du vill visa med knappen för inställningar
   • startlistlegsettings
   • startlistleg
  • Kontextmeny finns nu tillgänglig via högerklick på startnummer
   • contextMenuHorse 1
  • Listan stängs nu endast när musen förs ut till höger eller nedåt från listan
   • Detta för att det skall vara möjligt att föra musen upp till ekipageinfo och använda länkar där
 • NYHET – Textegenskaper för hästnamn i rutnät
  • Nu kan du själv styra hur du vill att texten för hästens namn i rutnätet skall se ut
    • Bild: Tre exempel på olika textegenskaper
  • Du styr detta i systemegenskaper som du når via knappen med bocken i snabbpanelen, eller via kontextmeny för systeminställningar (högerklick på kanppen med tre punkter)
   • quickbarNew
    • Bild: Snabbåtkomstpanelen med knapp för systemegenskaper (knappen med bock)
    • Bild: Kontextmeny för systeminställningar
  • Du kan välja mellan 6 olika stilar
  • Du kan välja att visa hästnamnet i versaler
  • fontUserCustom
   • Bild: Textegenskaper inställningar
 • NYHET : Spara egen vald storlek på BaraTrav fönster som standard
  • Svarar man ja, kommer nya BT som öppnas ha samma storlek som den som sparades.
  • Frågan ges endast om BT ej är minimerad eller maximerad vid stängning.
  • När storleken skiljer sig mot “originalstorlek” finns ett nytt val i Meny BT för att enkelt återställa storleken till originalstorlek
  • Meny BT -> Storlek – återställ till orginal
  • Om storleken på fönstret ändras under användande av BaraTrav, kommer det vid stängning att ges en fråga om storleken skall sparas som standard vid öppning av ny BT.
 • Nyhet- dubbelspel accelererad datahämtning
  • När mindre än sex minuter återstår till start för dubbelspel finns nu möjligheten att aktivera accelerad data-hämtning. Med accelererad datahämtning hämtas data ca var 20 sekund
  • Denna möjlighet är tillagd för att bättre kunna följa de snabba svängningarna i odds som sker de sista minuterna innan start
  • acceleratedDatafetch
 • Ändring – dubbelspel
  • Om man påbörjar manuell editering av värden för dubbelrad så blockeras data-uppdatering och generering tills dess att editeringen är avslutad.
  • Detta görs för att editeringen annars bryts av nämnda aktiviteter vilket är ett oönskat beteende
  • ddupdateblocked
 • NYHET – När omsättningen är simulerad kan du styra Prognos för flik Utdelning och flik Avancerat” direkt från systeminfo
  • Aktivera/inaktivera prognos
  • Välj speltrendsintervall för prognos
  • Se hur stor andel av prognosen som kommer från speltrend
  • systemInfoTurnoverControl
   • Bild: Styr prognos direkt från systeminfo
 • Nyhet – ekipageinfo, mer info för 1,2,3 i formrader
  • Nu visas även distans, kmtid samt odds vid musöver
  • addedInfoResRow
 • ÄNDRINGbevakningsindikator i rutnät – ändrad placering och design
  • newNotifier
   • Bild: Ny placering och design för bevakningsflagga
 • NYHETDubbelSpel NettoPct till 100
  • Nu kan du med ett knapptryck sätta nettoprocent till 100 för samtliga rader
  • Detta kan vara användbart när du har jobbat med olika nettoprocent för olika rader men andra ändringar gör att du vill återställa nettoprocent till 100 snabbt
 • ÄNDRING – Nu visas samtliga tre val för omsättningsstatus hela tiden
  • Det gör att du lättare kan ändra mellan de olika alternativen
  • systemInfoTurnoverControl
   • Bild: Status för omsättning i systeminfo
 • ÄNDRING – När systemet låses sorteras systemet med automatik enligt din ranking
 • ÄNDRING TEKNIK – Hästarnas formrader hämtas nu online istället för från fil
  • Detta görs för ökad prestanda samt för att alltid få den senast uppdaterade informationen gällande de fem senaste starterna
  • Formraderna uppdateras varje gång systemet öppnas
  • Formrader uppdateras varje gång man klickar på knappen för uppdatera data
 • FLIK SPELTREND – Internprocent visas
  • Nu visas även internprocent i flik Speltrend
  • internalpctinspeltrend2
  • Musöver för större text inklusive rader
 • Justering position musöverinfo
  • Info som visas vid musöver i den övre delen av programmet visas nu nedanför musen istället för som tidigare ovanför. Detta för att info som visas inte skall vara i vägen för knappar med mera i den övre delen av bilden.
 • LIVERÄTTNING NY KNAPP
  • Då allt fler använder liverättning får nu denna en knapp mer centralt placerad
  • Ny knapp bredvid inlämningsknappen
  • livecorr new button
 • INFO vid musöver på knappar i översta raden
  • Musöver-info visas nu nedanför knapparna för ökad användarvänlighet
 • Korrigering – tidigare ändring har slagit ut den flexibla genereringen
  • Med denna ändring är det åter så att ändringar i flik avancerat inte skapar en helt ny generering utan endast delarna för avancerad bearbetning behöver utföras
 • Mindre korrigeringar
  • klick på startnummer öppnar inte ekipageinfo för nytt system alla gånger
  • bättre hantering av budget för dubbel-spel. Nu skall i högre utsträckning budgetbeloppet prickas

Informationen ovanför ingår i version 3.5.4.7

#[3.5.1.1] 2023-05-23 Ny version BaraTravPlus

 • FÖRÄNDRING – Poäng – Autonormalisering styrs nu på fliknivå
  • Tidigare styrdes autonormalisering för hela poängfliken
  • Nu styr du detta per flik
  • Standardvärde för system alltjämt via ID = 156
   • autonormalizepertab
 • FÖRÄNDRING – Mapp för inlämningsfiler
  • Nu skapas en mapp för inlämningsfiler på skrivbordet med automatik för nya användare samt även för existerande användare vars nuvarande mapp är “dold” (tidigare standardmappen var “dold” mapp).
  • Användare kan som tidigare välja att använda annan mapp en den som skapas på skrivbordet via inställningar med ID = 71
  • Denna ändring har vi tvingats att göra då ATG ej längre accepterar inlämning till ATG Tillsammans från mapp som är “dold”.
  • I samband med denna ändring har vi även gjort det lättare att hitta till mapparna för inlämningsfiler respektive BaraTrav spelsystemfiler. ( se bild nedan för kontextmenyer och inställningar)
  • userfolders
 • NYHET – Snabbare öppning av system
  • Nu går det en aning snabbare att öppna system än tidigare.
 • NYHET – Flik Utdelning – Min rader = “Tillräckligt betalt”
  • OBS! FUNKTION FÖR AVANCERADE SPELARE
  • För avancerade spelare finns nu möjligheten att inte spela rader som man inte “får tillräckligt betalt för”. Funktionen “Min rader” i flik utdelning skapar ett villkor för att det beräknade teoretiska antalet rader kvar för en rad, måste överstiga angivet värde för att spelas. Det beräknade teoretiska värdet beror på vilken omsättning som används varför simulerad omsättning ALLTID bör användas för denna funktion.
  • Exempel: Vi anger värdet “0,05” i rutan “Min Rader”. För varje rad beräknas hur många rader som teoretiskt får alla rätt med den aktuella raden. Om det beräknade teoretiska värdet överstiger 0,05 så kommer raden att spelas, annars inte.
  • OBS! Ju högre värde som anges desto fler rader (med hög utdelning) kommer INTE att spelas för systemet
  • Det beräknade teoretiska värdet per rad visas i flik Rader under rubriken “Rader kvar”
  • För att använda “Min rader kvar” behöver en kryssruta längst ned i högra hörnet markeras
  • Det lägsta värde som kan användas är 0,01.
  • remainingrowscrit005
 • NYHET – Låsa poäng
  • Nu kan du via kontextmeny låsa poängen för en häst per poängflik. Låset gör att poängen för hästen inte påverkas av massuppdateringar utan endast manuella ändringar för just den hästens poäng slår igenom.
  • Med denna funktion kan du till exempel ändra poäng för hästar enligt spelprocent medan utvalda hästars poäng förblir oförändrade av sådan ändring.
  • Fungerar även vid “Håll uppdaterad”
  • lockedtomanual
 • NYHET – Ekipageinfo Popup – Musöver + håll kvar Länkar kan användas
  • En ombearbetning av hur ekipageinfo popup öppnas gör det nu möjligt att även vid musöver kunna använda länkar och info vid musöver INOM ekipageinfo popup.
  • mouseoverandhold
  • För att använda denna nya metod ändrar du värdet för inställning med ID = 26 till “Musöver + håll öppen”
  • Ekipageinfo popup hålls då öppen om du för musen upp inom området för popupen
  • För du musen direkt utanför hästens ruta så stängs popupen precis som för metoden “Musöver”
 • NYHET – Stigande poäng i flik Avancerat sätts med automatik
  • Nu ändras värdet för “Stigande poäng” med automatik beroende på poängsättningsmetod för den flik som används för avancerad poäng
 • NYHET hästnamn med på klippbordet till arkiv för Italien, Finland
  • När du använder en länk till lopparkivet för Finland eller Italien för en häst, följer nu hästnamnet med på klippbordet. Det innebär att när webbläsaren kan du enektl klistra in hästnamnet i den sökruta som skall användas.
  • italianlinkclipboard
 • Info inför start
  • Ljud och popup delar nu minutlista för att göra hanteringen enklare för flertalet användare
 • AutoArkivering av systemfiler AVSTÄNGD
  • I samband med de förändringar vi gör för att spara spelsystemfiler och inlämningsfiler stänger vi av funktionen att autoarkivera system. Istället hr vi gjort det lättare att komma åt mapparna där dessa filer för att kunna utföra egna åtgärder för filer.
 • Arkivering av spelsystemfiler AVSTÄNGD
  • Vi stänger av denna funktion då den är svår att förstå och ej används av många.
 • AutoRank efter poängsättning AVSTÄNGD
  • Vi stänger av denna funktion då nyttan synes liten och den har varit svår att förstå och styra. Istället inför vi möjligheten att sortera efter poäng i flik “Avancerat” om “Följ häst” är aktiv

Informationen ovanför ingår i version 3.5.1.1

#[3.3.4.5] 2023-05-12 Ny version BaraTravPlus

 • VIKTIG UPPDATERING FÖR SPEL VIA ATG TILLSAMMANS
  • ATG:se senaste förändringar för ATG Tillsammans har medfört att det i nuläget inte går att lämna in filer som är placerade i den ordinarie mappen för spelfiler.
  • Skall du lämna in via ATG TILLSAMMANS bör du därför VIDTA FÖLJANDE ÅTGÄRD
  • ÄNDRA MAPPEN FÖR DINA SPELFILER till en valfri mapp (som ej är dold).
   Till exempel en mapp på ditt skrivbord.
   Du gör detta via INSTÄLLNING med ID = 71.
  • Denna inställning hittar du även under gruppen 8.
  • Med denna nya version kommer sökvägen vid inlämning att peka på spelfiler i den mapp som du angivit och det skall då går bra att lämna in även via ATG Tillsammans.
  • spelfiler
  • Spelar du inte via ATG Tillsammans behöver du inte vidta någon åtgärd för tillfället
 • INFO-KNAPPEN – röd vid hög prio
  • Nu finns det olika prioritet på info-notiser i programmet.
  • Om en oläst notis med HÖG PRIO finns så visas nu INFO-knappen med röd bakgrund och gul text
   • highprioinfo
  • Info-knappen visas nu alltid för att göra det lättare att läsa redan lästa notiser på nytt
 • LIVERÄTTNING – nya knappar för lättare åtkomst
  • För att ge bättre tillgänglighet till liverättningen införs nu två nya knappar
  • En knapp visas i flik resultat bredvid kryssrutan för “Visa villkor”
  • En andra knapp finns i snabbåtkomstpanelen
   • livecorrbuttons
 • AVDELNINGAR INFO VID MUSÖVER
  • Vid musöver på avdelningen visas startlista och proposition såsom tidigare
  • Nu visas ekipageinfo vid musöver på ekipage i denna startlista
  • leginfomomo1
 • HÖJDPUNKTER TRAV
  • Nu visas ett M om starten var ett Monté-lopp
 • GALOPP HISTORIK
  • Nu visas även blinkers och vikt i historikrader för galopp
 • LIVERÄTTNING VILLKORSBILD – korrigering
  • Nu måste både “Villkor visa” och “Visa villkor offentligt” (Inställning ID= 136) vara aktiva för att villkorsbild skall visas i liverättning.
  • Om någon av dessa är inaktiv visas inte villkorsbilden. Om en villkorsbild laddats upp sedan tidigare kommer den att tas bort vid en ny uppladdning.
 • RÄTTNINGSDELA MOBIL VILLKORSBILD – korrigering
  • Nu måste både “Villkor visa” och “Visa villkor offentligt” (Inställning ID= 136) vara aktiva för att villkorsbild skall visas i mobil vy.

Informationen ovanför ingår i version 3.3.4.5


#[3.3.3.5] 2023-04-14 Ny version BaraTravPlus

Idag lyfter vi upp de nyheter som funnits i BETA under en tid till BaraTravPlus. I denna version ingår ändringar som listas nedan under #[3.3.3.4] , #[3.3.3] och #[3.3.2]

#[3.3.3.4] 2023-04-13

 • Utökad info vid musöver på resultaradens 1:a, 2:a och 3:a
  • Om metod “klicka” används för ekipageinfo kompakt, visas nu utökad info vid musöver på resultaradens 1:a, 2:a och 3:a.
  • Nu visas även info om kusk och tränare. (Gäller nya system)

#[3.3.3] 2023-04-12

 • Snabbåtkomstpanelökad tillgänglighet
  • För de som använder lägre upplösning kan snabbåtkomstpanelen hamna väl långt ute till höger i bilden.
  • Därför finns den panelen även tillgänglig via System-meny-knappen från och med denna version
   • systemsettingsandfunctionsnew
  • Utvalda funktioner är dessutom tillagda i kontextmeny vid högerklick på System-meny-knappen
 • Speltrend diagram – navigering med tangentbord
  • När diagrammet för speltrend visas kan du nu navigera mellan hästar med hjälp av tangenter
  • Tangenter
   • Pil Höger – nästa häst inom avdelning
   • Pil Vänster – föregående häst inom avdelning
   • Pil Ned – nästa avdelning
   • Enter – första häst i nästa avdelning (Även NumPad Plus för detta)
   • Pil Upp – föregående avdelning
   • Home – första häst i nuvarande avdelning
   • CTRL + Home – första häst i första avdelning
   • Även numeriska tangenter 6-4-2-8 tillsammans med 5 som Home och 7 som CTRL+Home
   • Även D-S-X-E med A som home och W eller Q som CTRL + Home

#[3.3.2] 2023-03-29

 • Speltrend – NYHETER
  • Stapel för att indikera speltrend
   • Nytt valbart objekt som hjälper dig att lättare se vilka som ökat respektive minskat mest under det valda intervallet
    • speltrendbar
   • Tjockleken på stapeln påverkas av hur stor del av den totala omsättningen som utgörs av det valda intervallet.
   • Aktivera genom att kryssa i “Stapel” i flik speltrend
    • Visas endast vid Diff-mått: Absolut
    • speltrendnewbuttons332
    • Det finns en standardinställning för “Stapel” med ID = 229
  • “På väg upp”
   • Nytt mått som jämför medelvärde för intervallprocent senaste 10 minuter med motsvarande värde för de 20 minuter närmast före
    • speltrendlatesttrend
   • Aktivera genom att kryssa i “På väg upp” i flik speltrend
   • “På väg upp” visar alltid värdet enligt ovan och är därmed oberoende av vilket intervall som är valt
  • Diagram över intervallprocent
   • Nu går det att se vilken spelprocent en häst spelats till under respektive intervall den senaste timmen
    • speltrenddiagram
   • Intervallprocenten visar hur många procent av spelet som gjordes med aktuell häst för just det intervall som punkten representerar
   • Som referens visas också hästens totala spelprocent efter angivet intervall
    • Totalprocenten visas med en ljusare nyans
   • Aktivera popup med diagram genom att klicka på den lilla diagramsymbolen i mitten på nedersta raden i ekipagerutan
    • diagrambuttonspeltrend
   • Det går att navigera mellan hästarna direkt via diagramkontrollens pilknappar
   • Diagrammet uppdateras inte under den tid som det är öppet. Ny data hämtas varje gång diagrammet visas eller vid byte av vald häst

Informationen ovanför ingår i version 3.3.3.5

#[3.3] Ny Release – 2023-03-21

 • Flik Utgångar – ökad tydlighet
  • Hästnamn för markerade utgångshästar ges fet och kursiv stil på vit bakgrund
   • Utgångshästar utnför ramen (för de som använder det) ges mönstrad bakgrund
  • För varje avdelning visas hur många utgångshästar som är markerade i aktuell flik
  • newutg3 3
 • Flik Resultata – Vinstlista
  • Nu finns möjlighet att studera vinstlistan som ATG publicerar när det finns stora vinster för spelen.
  • Vinstlistan finns inte alltid men om den finns så publiceras den som regel senast inom ca 10 minuter efter det att utdelningarna är publicerade.
  • När listan finns tillgänglig visas knappar för detta.
  • winnnerslistbuttons
 • SkoInfo + SulkyInfo – Ny design
  • Enhetliga färger
   • shosulkynew
  • Välj färger själv
   • equipcolorschoose
  • Ändringar visas med fetare symboler/text
 • Startnummer – färger gråskala
  • Nu går det att välja att färgerna för startnummer och dess bakgrund skall vara gråskala
 • Uppdaterad snabbåtkomstpanel
  • quickbarNew
  • Den uppdaterade panelen innehåller snabbknappar till de åtgärder du väljer att ha med i panelen (Inställning ID = 222)
  • Möjliga val är
   • Ändringar (skoinfo, sulkyinfo, kuskändringar, strykningar – kan ej väljas bort)
   • Topplista för speltrend
   • Musöverinfo för flertalet kontroller på/av
   • Sök inom spel (hitta häst, kusk, tränare)
   • Visa startlistor i eget fönster
   • Hantera egenskaper (vad visas för systemet, bred, höjd, textstorlek med mera)
   • Bildlänk ny – publicera en bild som du kan dela med andra via en länk
   • Nytt system baserat på detta
 • Nytt spel baserat på detta – Utökad funktionalitet
  • Sedan tidigare är det möjligt att ta med sig överlappande avdelningar från ett öppet spel till ett nytt spel
  • Ranking och valda hästar blir då desamma inom de överlappande avdelningarna
  • Nu finns denna fina funktion lättare tillgänglig via ny knapp
   • basedOnThisEgg
  • Nu kan man även välja att kopiera med VÄRDEN från EN vald flik per respektive villkor
   • Utgångar
   • ABC
   • Poäng (förvald flik är den flik som är kopplad till avancerad poäng)
   • basedOnThisNewDialog
  • Skapas ett nytt spel till samma spelform ges även alternativet att skapa en kopia istället
 • Söklista inom spel
  • Ny lista där du kan frisöka efter kusk, häst, tränare inom spel som du har öppet
  • Du når den via denna knapp
  • I listan kan du även klicka på kusk eller tränare för att se samtliga rader inom spelet
  • Det går även att nå listan via kontextmeny för startnummer på häst
   • Sök kusk
   • Sök tränare
 • Bevakningar
  • Bevakningar visas nu i samtliga flikar
   • Via kontextmeny(högerklick) för bevakningsflagga kan bevakningar döljas
  • Sökning på tränare och kusk som har aktuella starter i streckspel
  • Direkt återkoppling från server vid uppdatering av bevakning
  • Data från resultat hämtas automatiskt för närmaste start för en skapad bevakning
  • Bevakningar kan skapas från “startlistor popup”
  • Nya standardvärden kan nu användas för nya bevakningar
  • Spartid
   • Tillsvidare
   • 1 månad
   • 2 månader
   • Nästa start
  • S-plus = ny rad skapas med automatik för kommande start
 • “Startlistor i eget fönster” – nyheter
  • Kan nu även nås via knapp för ett öppnat system
   • startlistsPopupForSystem
  • När resultat inkommer så visas dessa
  • Bevakningar kan skapas direkt i startlistan
  • Häst, kusk och tränare är länkade, dvs klickbara
  • Musöver på häst visar kort info om häst samt formrader
  • Högerklick ger ytterligare val
 • Bevakningar
  • Bevakningar visas nu i samtliga flikar
   • Via kontextmeny(högerklick) för bevakningsflagga kan bevakningar döljas
  • Sökning på tränare och kusk som har aktuella starter i streckspel
  • Direkt återkoppling från server vid uppdatering av bevakning
  • Data från resultat hämtas automatiskt för närmaste start för en skapad bevakning
  • Bevakningar kan skapas från “startlistor popup”
  • Nya standardvärden kan nu användas för nya bevakningar
  • Spartid
   • Tillsvidare
   • 1 månad
   • 2 månader
   • Nästa start
  • S-plus = ny rad skapas med automatik för kommande start
 • Ny flik – kopiera värden
  • Nu används nya inställningar för att kunna styra detta per villkorstyp
  • Det innebär att om du väljer “visa inte denna dialog igen” för Poäng så visas den inte igen för just Poäng-fliken men kommer att fortsätta visas för Utgångar, ABC, Spelarkåren
 • Flik Statistik – nyheter
  • Valbart att visa strukna hästar
  • Bättre hantering av “Visa alla avdelningar”. Nu visas info om att tabellen laddas om under tiden skärmen är låst.
  • Ny kolumn – Insats
   • visar hur många kronor spelarna har satsat på denna häst inom spelformen (ej DD/LD)
  • Nya kolumner – Resultat
   • statisticsNewColumns
   • Om resultat finns för loppet så visas nu
    • Placering
    • Kilometertid
    • Eventuellt vinnarodds
  • Ny kolumn – dagar sedan senaste start
 • Flik Resultat
  • Eventuell utdelning för LD/DD
 • NYA INSTÄLLNINGAR ÖVRIGA
  • Uppstartsinfo – valbar (“Splashscreen”)
   • Nu kan du välja om du vill visa uppstartsinfo eller inte när BaraTrav startas (ID=225)
  • Info som visas vid nytt system eller öppnande av nytt system
   • Nu kan du styra om info alltid skall visas ovanför andra applikationer eller inte (ID=226)
  • Musöverinfo
   • Nu kan du som är van användare välja att de flesta musöverinfo ej skall visas (ID=227)
   • Detta gör du via ny knapp i snabbåtkomstpanelen
  • Färger startnummer
   • Möjlighet att välja gråskala (ID=228)

#[3.2.4.5] Ändringar – 2022-12-17

 • Förbättrad hantering av prenumerationskod
  • Vid ny prenumeration eller uppgradering går det nu att hämta prenumerationskoden direkt i programmet, med hjälp av den e-post-adress som användes vid registrering
  • Det går nu också att möjliggöra hämtning av kod med hjälp av e-postadress för äldre prenumerationer. Detta kan användas om man skall installera BaraTrav på ny dator och enkelt vill öveföra koden till nya datorn
 • Flik Avancerat Felreducering
  • Vid användning av Urvalsbudget + AutoMult i kombination med Felreducering kunde antalet rader överstiga urvalsbudgeten
  • Denna korrigering gör så att det totala radantalet håller sig inom urvalsbudgeten även för denna kombination av funktioner (priset kan ändå bli högre om X-mult för hela systemet används)
 • Flik Faktor
  • Förbättrad hantering av faktor
  • Nu kan faktor nollas för en häst. Det innebär att alla rader med den hästen får radmult = 1
  • Decimalvärdet för faktor med decimal ligger nu kvar när man växlar mellan läge för Heltal och läge för icke-heltal
  • Allt som allt ger detta en ökad flexibilitet att med faktor styra vilka rader som skall ha mult och hur mycket mult de skall ha
 • Flik Resultat
  • Kryssruta för att visa villkorsöversikt i fliken eller inte
 • Galopp-procent
  • Varning visas om det finns rader i resultatlistan som ej är svenska och som därmed ej är medräknade i galopp-procenten
  • Om svenska starter saknas helt eller om 3 starter eller fler i resultatlistan ej är svenska så visas inte galopp-procent

#[3.2.4.1] NY RELEASE 3.2 – 2022-12-13

3.2 är en release med en stor mängd fina nyheter.

Läs gärna igenom listan nedan för att se allt det nya som nu finns på plats.

Vi hoppas och tror att denna release kommer att lyfta BT+ ytterligare några snäpp.

 • Ändra Rank – nytt snabbval
  • Nytt snabbval för att ändra rank
  • Gör det lättare att snabbt ändra rank
  • Åtkomlig i samtliga reduceringsflikar
  • newrankchange
 • Nya poäng – nytt snabbval
  • Nytt snabbval för att ge hästarna nya poängvärden
  • Åtkomlig från flik Poäng och flik Avancerat
  • newpointschange
 • Gruppvillkor
  • Ökar flexibiliteten ytterligare genom att möjliggöra gruppvillkor (Min-Max) för flikar inom ett huvudvillkor.
  • Exempel:
   • Gruppera flik 1,2 inom utgångar i grupp 1
   • Gruppera flik 3,4 inom utgångar i grupp 2
   • Gruppera flik 5,6 inom utgångar i grupp 3
   • Ange villkoret att minst 1 och max två av dessa grupper får vara godkända
   • geoupconditions
 • ELLER-grupper
  • Riktigt smidigt sätt att sätta ett ELLER mellan olika grupper av lågnivåvillkor inom en flik
  • ellernummer
 • Main events i kalender
  • Gör det ännu lättare att hitta rätt i kalendern (visning styrs av inställning med ID=217)
  • mainevents
 • Utgångar, Abc, Poäng, Spelarkåren – ny flik kan ta med sig värden och villkor
  • Som standard ges nu en fråga vid skapande av ny flik om man vill kopiera värden och villkor från den flik som nu är vald
  • Standardsvar för frågan är nej så enter gör att man går vidare utan att kopiera
  • Frågan kan stängas av i den dialog som visas
 • Utgångar
  • Möjlighet att kopiera villkor och värden från annan flik via kontextmeny
 • Utgångar – mer än ett lågnivåvillkor per flik
  • Gör det möjligt att ange olika villkor per grupp av avdelningar inom en utgångs-flik
  • Exempel:
   • Minst 1 av angivna utgångar i avdelning 1,2
   • OCH
   • Minst 1 av angivna utgångar i avdelning 3,4
  • utgmorethanonelow
 • Flex – mer än ett lågnivåvillkor per flik
  • Gör det möjligt att ange olika villkor per grupp av avdelningar inom en flex-flik
 • Spelarkåren
  • Möjligt att kopiera villkor från annan flik via kontextmeny
 • Spelarkåren – prognos för spelprocent visas om sådan är aktiv
 • Spelarkåren – möjligt att beräkna värde för rank-rot
  • Liten miniräknare med vilken du kan ange en ramstorlek och se vilken rankrot detta mostvarar
 • ABC – mallar
  • Funktionalitet för mallar finns nu även för ABC
  • mallarabc
 • Poäng – mallar
  • Funktionalitet för mallar finns nu även för Poäng
 • Avancerat – AutoMult – möjlighet att ange MaxMult
  • Med AutoMult kan du säga att du vill spela för till exempel 300 kronor och om priset för de filtrerade raderna är lägre än detta kommer BT att lägga till extrarader upp till det 300 kronor
  • Med MaxMult kan du ange en gräns för hur många multirader en enskild rad maximalt får spelas till
  • Istället för att helt ta bort en lågutdelningsrad kan du alltså med denna hjälp hålla ner kostnaden för en sådan rad med hjälp av MaxMult
 • Avancerat – Felreducering
  • ändring som ger klart lägre radantal i de flesta fall
  • förbättrad hantering av extrarader för metod
 • Statistik – topplistor
  • Nu får du snabb överblick över statistik för häst, kusk och tränare
  • toplists 1
 • Statistik – historik / inbördes möten
  • Nu får du snabb överblick över upp till 25 starter för respektive häst
  • Sortera på till exempel placering
  • Filtrera fram till exempel Monté-starter eller starter på aktuell bana
  • Gruppera för att se inbördes möten mellan hästarna som startar
  • internalbattles
 • Minskat fördröjning vid ändring av värden för hästar (Utgångar, ABC och Poäng)
  • Vi har utfört optimeringsåtgärder för att förbättra prestandan vid ändringar av värden för hästar och villkor
 • Villkorsöversikt -tydligare design
  • Förbättrad tydligare design för villkorsöversikterna
 • Resultat – möjlighet att hämta resultat längre tillbaka i tiden
  • Även för äldre system går det nu att hämta resultat
 • Resultat – eventuella värden nu även för V3-spel
  • Nu visas även för V3 eventuella värden per häst inför kommande avdelning
 • EkipageInfo – popup
  • Nu kan du om du vill se info om speltrend direkt i ekipageinfo popup
 • Häst Kontext-Meny – funktionsknappar
  • Nytt val för att öppna funktionsknappar från kontextmeny

#[3.1.1.1] NY RELEASE 3.1 – 2022-08-17

#Nytt i BT+ ———————————————————-

 • Felacceptans
  • När samtliga subvillkor under ett huvudvillkor anges vara tillräckliga har tidigare alla rader godkänts.
  • Från och med denna version behöver minst ett villkor vara uppfyllt för att en rad skall godkännas
   • Detta gör att du kan markera samtliga villkor som tillräckliga och därmed uppnå effekten “Om minst ett villkor är uppfyllt så är raden godkänd”
   • allsubsaresuper
 • Flik Resultat
  • Autopublicering heter nu Rättningsdelning för att underlätta för nya användare
  • Förbättrad Rättningsdelning
   • Möjlighet att visa resultat efter specifik avdelning
   • autopublegs
   • Möjlighet att simulera resultat utan att stänga av Rättningsdelning
  • Liverättning
   • BETA-version av liverättning som är helt fristående från PC-programmet
   • Komplement till AutoPublicering
   • Dvs, spelläggare behöver inte ha sin PC igång med autopublicering för att denna skall fungera
   • Detta är en enklare rättning som inte innehåller samma detaljer som autopublicering
   • webcorrection
  • X / Y / Z
   • När vinnare finns för alla avdelningar utom den sista visas X / y / z för de ekipage som kommer att ge rader med 0 / 1 / 2 – fel efter sista avdelningen
   • Detta gäller för spelformer med utdelning även vid fel
   • I detta läge visas också ett uppskattat värde för systemets totala bruttovinst med respektive häst
 • På/av-kontroller för varje villkorsflik (huvudvillkor = översta raden)
  • Sedan tidigare kan du inaktivera/aktivera villkor med hjälp av kontrollpanelen och flikarnas kontextmenyer
  • Nu kan du även styra detta för huvudvillkor via en kontroll direkt i fliken
  • Slå av eller på ett villkor för att se vilken effekt det har
  • Bildexempel flik Utgångar nedan
   • tabonoff
 • Kontrollpanelen
  • ny kontrollpanel med knapp vid de andra systemknapparna controlpanel button
  • styr aktiva villkor och ger översikt
  • stående design
  • controlpanel new
  • hjälper nya användare att hitta till kontrollpanelen
  • “gamla” kontrollpanelen finns kvar för de som vill ha liggande design
 • Meny System
  • Tydligare design och tillägg av knappar för systemöversikt
  • menusystem
  • menusystemnewlook
 • BT Analys och rank
  • Till utvalda V75-spel kan nu analys och rank leveraras från BaraTravs tipster
  • Om en analys finns tillgänglig för en spelform visas med automatik ett A med en ring runt dels i rutan för loppet och dels för de hästar som har en analys
  • Analysen visas när du för musen över “A-et”
  • raceanalys
  • rpanalys
  • I flik sortering får det även att sortera på BaraTravs analysrank
  • I flik start kan du välja att inte visa analysen för lopp respektive ekipage
   • btanalyscontrols

#[3.0.6.18] 2022-06-24

#Korrigerat ——————————————–—————

 • V3 med finallopp
  • Runt midsommar är det vanligt med V3 som innehåller finallopp.
  • BaraTrav har möjliggjort att startlistor för V3 kan visas även innan häst och kusk är kända för finallopp.
  • Tidigare ändringar under året har medfört att denna korrigering är nödvändig för att V3 med finallopp åter skall kunna visas som det är tänkt.
  • Innan häst och kusk är kända visas endast startnummer.
  • När häst och kusk är kända skall BT lägga till denna information vid uppdatering av speldata.

#[3.0.6.17] 2022-06-17

#Korrigerat ——————————————–—————

 • Flik Statistik – sortering på Rekord
  • Sortering på kolumnen rekord fungerar nu igen
 • Flik Avancerat – spelkvot med avrundad spelprocent
  • Vid användning av avrundad spelprocent (S% heltal) fungerar nu spelkvot som den ska igen

#[3.0.6.16] 2022-05-31

#Korrigerat ——————————————–—————

 • Flik avancerat – urvalsordning vid stigande poäng för hästar med samma poäng
  • Urvalsbudget med stigande poäng gav felaktig fördelning mellan hästar med samma poäng. Nu åtgärdat.

#[3.0.6.1] 2022-05-20

#Nytt i BaraTravPlus ————————————————

 • Flik Resultat – resultat lopp detaljer
  • Nu visas även odds för
   • tvilling
   • komb
   • trio
  • Nu visas även segermarginal
  • Du kan nu navigera direkt i detaljlistan med pilar
 • raceresultdetails
 • Flik Resultat – förbättrad info
  • Listan över vinnande hästar per avdelning
   • Nu visas en markering för att tydliggöra hur det gick för systemet i avdelningen
 • winnerslist e1653037632677

#[3.0.2.1] 2022-04-xx Version 3.0

#Nytt i BaraTravPlus ————————————————

Version 3.0 arbetar mot vår nya server. En hel del arbete ligger därför i bakgrunden för att nå en bättre grund för vidare utveckling av BaraTrav.

Version 3.0 innehåller också en hel del trevliga förbättringar som listas nedan.

 • System-inställningar och funktioner
  • Ny knapp för systemets inställningar och funktioner.
  • systemsettingsandfunctions
  • Med högerklick hittar du kontextmeny för snabbåtkomst till funktioner.
 • DataRank
  • Demo-version (gratis-visning) av BaraTrav AutoRank
  • Finns i flik Sortering datarank
  • Under en begränsad tid kommer BT AutoRank kunna användas gratis
  • AutoRank kommer att bli en betalfunktion i framtiden
  • På en sekund får du fram en slagkraftig ranking för det spel du väljer
  • Manual finns för mer detaljerad info
  • DataRanken bygger på data gällande Häst, Kusk, Tränare och Start-position
 • Flik Sortering
  • Häst – VinstProcent
  • Häst – Bästa Tid (Två år bakåt i tiden)
 • Flik Resultat – unika rader som är kvar
  • Nu kan man åter få info om kvarstående unika rader
  • Aktivera med knappen “Unika rader”
  • uniquerowsbutton
  • Läs av antalet unika rader med högsta antal rätt i ekipagerutan längst ned till höger
  • I exemplet här är det faktiska radantalet = 80 och det unika radantalet = 32
  • uniquerowsinfo
 • Flik Resultat – prognos för spelprocent
  • Möjligt att visa prognos för spelprocent
  • Ny inställning ID = 201
 • Flik Resultat – info om vinnare och platsodds
  • Nu finns info om vinnarodds, platsodds och segertid för lopp med resultat
  • vpresultinfo
 • Startnummer – kontextmeny – finska lopparkivet
  • Direktlänk till sökning i finska lopparkivet för hästar där detta är relevant
 • Bevakningar
  • Möjlighet till mail-utskick för dina bevakningar.
  • Hanteras via funktionen bevakningar i programmet som du hittar i Meny BT
  • notesmailcontrol
 • DEMO-prenumeration
  • Möjlighet att skapa en DEMO-prenumeration direkt via programmet
  • OBS! DEMO-system kan ALDRIG lämnas in och kan inte göras om till icke-DEMO-system
 • Övrigt
  • 3.0 arbetar mot vår nya server